Emlékérme-kibocsátás az Állami Számvevőszék tiszteletére

Hírek2020. okt. 21.Növekedés.hu

Állami Számvevőszék megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank a szervezet alapításának 150. évfordulója, illetve a független számvevőszéki ellenőrzés újraindulásának 30 éves évfordulója alkalmából. Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. Legfontosabb feladata a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának, használatának elősegítése.

1870-ben jött létre az első önálló magyar állami számvevőszék Magyar Királyi Legfőbb Állami Számvevőszék néven. Már a 20. század elején is a kormánytól független, önálló hatáskörrel rendelkező szervezetként felügyelte a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodást. A második világháborút követő politikai fordulatok során 1949-ben rendeletileg beszüntették a szervezet működését.

Az 1989. október 23-i alkotmánymódosítással – hivatalosan 1990. január 1-től – alakult újjá az Állami Számvevőszék, a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásával egyidejűleg. Az ÁSZ az Alaptörvényhez illeszkedve a magyar társadalom érdekében végzi a törvényekben meghatározott feladatait. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel, valamint széleskörű tudásmegosztó tevékenységével előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát. 

Az MNB Állami Számvevőszék megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst emlékérmét és annak 2000 Ft névértékű színesfém változatát bocsátja ki a szervezet alapításának 150. évfordulója, illetve a független számvevőszéki ellenőrzés újraindulásának 30 éves évfordulója alkalmából.

Az emlékérmék elsődleges szerepe az ismeretterjesztés és a figyelemfelhívás, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja.

Az Állami Számvevőszék emlékérmék előlapján, középmezőben az egykori Magyar Királyi Legfőbb Állami Számvevőszék épületének a Bem rakpart felőli részlete jelenik meg. Külső gyűrűben találhatóak az emlékérmék kötelező elemei: félköriratban fent a „MAGYARORSZÁG”, lent a 10 000, illetve 2000 FORINT értékjelzés, a középtengelyen bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2020” verési évszám. Az emlékérmét tervező Pelcz Balázs szobrászművész mesterjegye a központi motívumba rejtve, a jobb alsó ablak-ábrázolásban látható.

Az Állami Számvevőszék emlékérmék előlapja:

Ezüst emlékérme
Színesfém emlékérme

Az Állami Számvevőszék emlékérmék hátlapján, központi motívumként az Állami Számvevőszék hivatalos logója látható. A logó a folytonosságot, a folyamatos fejlődést szimbolizálja, valamint a modern kor, a digitalizáció kihívásaihoz való alkalmazkodás képességét jeleníti meg. A központi motívumot emelt síkú körgyűrű határolja, melyen négy sorban a Számvevőszék által képviselt értékek (TÖRVÉNYESSÉG, ÁTLÁTHATÓSÁG, ELSZÁMOLTATHATÓSÁG, KÖZÉLET TISZTASÁGA, EREDMÉNYESSÉG, HATÉKONYSÁG, CÉLSZERŰSÉG) jelennek meg nagybetűkkel szerkesztett feliratok, illetve hexadecimális kódok formájában.

A kettős évfordulóra utal az emlékérmék szélén kétszer ismétlődő „ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1870 ● 1990 ● 2020 ●” szélfelirat.

Az Állami Számvevőszék emlékérmék hátlapja:

Ezüst emlékérme
Színesfém emlékérme

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, szélük finom recés, szélfelirattal.  A 10 000 forintos címletű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A 2000 forintos címletű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 30,80 gramm. Az ezüst emlékpénzből tükörfényes (proof) kivitelben, a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 4000-4000 darab készíthető.

Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében az „Állami Számvevőszék” ezüst emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém emlékpénz egy évig névértéken vásárolható meg a kibocsátás napjától, 2020. október 21-től az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.) és webáruházában (https://www.penzvero.hu/).