"Hűségesküre" köteleznék az Oroszországba utazó külföldieket

Hírek2023. nov. 29.MTI

Egyfajta "hűségnyilatkozat" aláírására kötelezné az Oroszországba beutazó külföldi állampolgárokat egy, az orosz belügyminisztérium által szorgalmazott törvénytervezet, amely előírná, hogy a belépők egyezzenek bele egy sor korlátozás betartásába, egyebek között tartózkodjanak az orosz állami politika lejáratásától.

Az elsőként a TASZSZ állami hírügynökség által ismertetett tervezet szerint a belügyi tárca

megtiltaná a hagyományos családi értékek tagadását és a szovjet népnek a fasizmus feletti győzelemhez való hozzájárulása kisebbítését.


A lojalitási megállapodás egyfelől az Oroszországi Föderáció állami szerveinek engedélye a külföldi állampolgárnak az Oroszországi Föderáció területére való belépésére, másfelől a külföldi állampolgár beleegyezése az Oroszországi Föderáció nemzeti érdekeinek védelme céljából megállapított tilalmak betartásába, amit az Oroszországi Föderáció területére való belépéssel fejez ki

- olvasható a hírügynökség által ismertetett dokumentumban.

A tervezetből következik, hogy az Oroszországba belépő külföldinek az orosz területen való tartózkodás (helybenlakás) ideje alatt tilos lesz akadályozni az orosz hatóságok tevékenységét, bármilyen formában lejáratni az orosz kül- és belpolitikát, valamint az állami hatóságokat és ezek tisztviselőit.

A dokumentum kimondja, hogy a beutazóknak tilos lesz

visszaélniük az információszabadsághoz való joggal, egyebek között olyan információk terjesztésével, amelyek célja az alkotmányos jelentőségű erkölcsi és egyéb értékek, köztük a házasságról mint férfi és nő szövetségéről, a családról, az anyaságról, az apaságról, a gyermeki létről alkotott elképzelések becsmérlésére vagy tagadására való ösztönzés, a nem hagyományos szexuális kapcsolatok propagálása, a szovjet népnek a haza védelmében tett hőstetteiről és a fasizmus feletti győzelemhez való hozzájárulásáról szóló történelmi igazság elferdítése.

A javasolt tiltott tevékenységek között szerepel minden olyan megnyilvánulás, amely törvények elfogadására, módosítására vagy eltörlésére irányul, valamint az ország környezetéhez, természeti erőforrásaihoz, anyagi és kulturális értékeihez való tiszteletlen hozzáállás.

A külföldieknek tilos lesz tiszteletlenül viszonyulniuk az orosz lakosság regionális és etnokulturális életmódjának sokszínűségéhez, a hagyományos orosz szellemi és erkölcsi értékekhez. A leendő új törvény megtilthatja az idegenrendészet alanyai számára az Oroszországra nézve káros tevékenységeket