Így ösztönöz munkára a jó főnök! 12 módszer a beosztottak lelkesítésére

Hírek2018. nov. 19.Növekedés.hu

Milyen vezető képes motiválni a dolgozóit? Első a hitelesség, amihez a munkahelyi összetartás megteremtése, a csapat lendületbe hozása, és a lelkesedés erősítése tartozik. Négy amerikai pszichológus 12 lépésben határozta meg, hogyan lehet hatékonyan ösztönözni a munkatársakat. Hektikus világunkban hogyan lehet szélesebb a látókörünk? Hogyan növelhetjük a teljesítményünket? Hogyan lehetne hatékonyabb a csapatmunka? Hogyan vezethetnek eredményesen maguk a csapattagok minden felügyelet nélkül, és dönthetnek maximálisan elkötelezve a szervezet iránt, egymást is motiválva? Ezek jelentik az úgynevezett katalizátor-, azaz ösztönzőhatást. Ahogy a kémiában a katalizátor felgyorsítja a vegyi folyamatokat, a társadalomtudományok világában a katalizátor tevékenysége pörgeti fel a szervezet működését. Az ösztönző magatartás hatalma című, most megjelent könyv útmutatóként szolgál az ösztönző személyeket jellemző tulajdonságok és kompetenciák elsajátításához. Példák, történetek, gyakorlati praktikák segítségével vezeti be az olvasót az ösztönzőket jellemző kompetenciák világába, bemutatja, hogyan lehet felgyorsítani a célhoz vezető – olykor rögös – utat.   A tudnivalókat a több mint 80 üzletemberrel, sportolóval és művésszel folytatott interjúk teszi még életszerűbbé. Ezeken a beszélgetéseken szerzett információmennyiség szolgál tapasztalati nyersanyagként szolgált a könyvben szereplő négy alappillér és tizenkét kompetencia definiálására. Az ösztönző személyiség szerint a vezetés kollektív felelősség. A könyvben a vezetést újszerűen közelítik meg a szerzők, a hatalmi szinttől független hatás gyakorlása nemcsak a beosztottaknak és vezetőknek, de az üzleti életen kívüli, csapatmunkával járó tevékenységek (például sport, művészet) űzőinek is inspiráló és tanulságos lehet. A kompetenciák gyakorlatba ültetésével nemcsak magunkat, hanem környezetünket is értékesebbé tehetjük. Hogy mi kell mindehhez? A négy mérföldkő megvalósítása: a hitelesség; a csapat összetartásának megteremtése, a munka-lendület létrehozása, és az ösztönző hatás erősítése. Az ösztönzésben jeleskedő jó vezetőhöz tartozó tizenkét kompetencia a következő: 1. az ösztönző személy becsületes és bizalmat gerjeszt; 2. érthetően kommunikál; 3. optimizmussal tölt fel; 4. érzelmileg is kötődik; 5. egyfajta bajtársiasságot fejleszt ki; 6. a csapat céljait és a szervezet küldetését a személyes érdekei elé helyezi; 7. másokat arra ösztönöz, hogy munkájukat a küldetést szem előtt tartva végezzék; 8. frissíti és fejleszti a szaktudást; 9. vezet és követ; 10. a kiválóságra törekszik; 11. egyszerre coach és mentor; 12. ötletes megoldásokat javasol. A könyvben található teszt segítségével magunk is értékelhetjük katalizátori, azaz ösztönző viselkedésmódunk jelenlegi szintjét, azonosíthatjuk gyengeségeinket, és fejlődési célokat tűzhetünk ki magunk elé. (Jerry Toomer, Craig Caldwell, Steve Weizenkorn, Chelsey Clark: Az ösztönző magatartás hatalma, PABooks)