Magyarországnak ezeket a lépéseket kéne megtennie egy EU-s ajánlás szerint

Hírek2024. jún. 19.Növekedés.hu

Az Európai Bizottság a 2024. évi európai szemeszter tavaszi csomagja keretében ma közzétette a tagállamoknak szóló szakpolitikai iránymutatásait, melyek egy olyan gazdaság kiépítését célozzák, amely az államháztartások rendezettségének fenntartása mellett biztosítja az Unió versenyképességét.

A 2024. évi országjelentések elemzik az egyes tagállamokban történt gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi fejleményeket, és értékelik a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek és a kohéziós politikai programok végrehajtását.

A jelentések azonosítják a legfontosabb kihívásokat is, különös tekintettel a versenyképességre, és meghatározzák a kiemelt reformokat és beruházásokat.

Az elemzés alapján a Bizottság országspecifikus ajánlásokra tesz javaslatot, amelyek iránymutatást nyújtanak a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy miként kezeljék azokat a kulcsfontosságú kihívásokat, amelyekkel a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik csak részben vagy egyáltalán nem foglalkoznak.

Javaslatok Magyarországnak

A Bizottság azt javasolta, hogy a Tanács többek között a következő intézkedésekre vonatkozó ajánlást fogalmazzon meg Magyarország számára 2024-re és 2025-re:

  • Magyarország 2025-ben korlátozza olyan mértékűre a nettó kiadások növekedési rátáját, ami biztosítja, hogy az államadósság középtávon megalapozottan csökkenő pályára kerüljön, és hogy az államháztartási hiány közelítsen a GDP 3 %-ához.
  • A 2024–2025-ös fűtési szezon kezdete előtt vezesse ki a szükséghelyzeti energiatámogatási intézkedéseket.
  • Fokozatosan szüntesse meg a még fennálló ár- és kamatplafonokat.
  • Hajtson végre célzottan az alacsony jövedelmű háztartásokat támogató intézkedéseket a lakásszektorban.
  • Az elhúzódó késedelmekre tekintettel jelentősen gyorsítsa fel a kohéziós politikai programok, valamint a REPowerEU-fejezettel kiegészített helyreállítási és rezilienciaépítési terv megvalósítását, az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések haladéktalan végrehajtása és a feljogosító feltételekkel kapcsolatos függő kérdések megoldása révén, biztosítva, hogy a reformok és beruházások 2026 augusztusáig lezáruljanak.
  • A kohéziós politikai programok félidős felülvizsgálata kapcsán továbbra is az elfogadott prioritásokat helyezze a középpontba; az energiaszegénységre és a legkevésbé fejlett térségekre és településekre összpontosítva tegyen intézkedéseket a szegénység jobb kezelése érdekében.
  • Javítsa a szabályozási keretet és fokozza a versenyt az áruk és a szolgáltatások piacán azáltal, hogy kerüli az önkényes adminisztratív beavatkozásokat és az egyes vállalkozások számára indokolatlan előnyt vagy hátrányt jelentő, testre szabott jogszabályok szelektív alkalmazását.
  • Javítsa a szociális ellátórendszer megfelelőségét. Javítsa az iskolázottsági szintet, valamint az eredményes aktív munkaerőpiaci intézkedések hozzáférhetőségét, és biztosítsa az eredményes szociális párbeszédet.
  • Csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőséget, gyorsítsa fel a gázellátás diverzifikálását az Oroszországon kívüli források fokozottabb igénybevételével, és tegyen intézkedéseket a fosszilis tüzelőanyagokra irányuló támogatások megszüntetése érdekében.