MEKH: Megint nőtt a napenergiából termelt villamos energia mennyisége

Hírek2022. okt. 10.Növekedés.hu

A napelemek által termelt villamos energia mennyisége összesen 32,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia közel háromnegyedét, míg a teljes bruttó termelt villamos energia 20%-át a napenergia biztosította. A napenergia által termelt villamos energia a mindenkori legnagyobb júliusi értéket eredményezte – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) legújabb, hetedik havi adatokat közlő energiastatisztikai riportjából.

Az országos primerenergia-termelés 2022 júliusában 33,34 PJ volt, amely 0,57 PJ-lal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az elsődleges megújuló energiahordozók termelése 0,12 PJ-lal, a nukleáris forrásból származó energiatermelés 0,87 PJ-lal emelkedett, míg az elsődleges fosszilis energiahordozóké 0,30 PJ-lal, valamint az egyéb nem megújuló forrásokból származó 0,12 PJ-lal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Az országos primerenergia-felhasználás 2022. július hónapban 71,82 PJ volt, amely 5,03 PJ-lal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A karbonmentes energiaforrásokból származó felhasználás 1,06 PJ-lal emelkedett.

Minden fosszilis energiahordozó felhasználása csökkent, együttesen 4,92 PJ-lal volt kevesebb a felhasznált mennyiség. Az egyéb nem megújuló energiahordozók felhasználása 0,18 PJ-lal mérséklődött, valamint a villamos energia nettó import is csökkent 1,01 PJ-lal az előző év azonos hónapjához képest.

A földgáz belföldi felhasználása 13,93 PJ volt, amely 9,3%-kal volt alacsonyabb a megelőző év azonos hónapjánál. 2022 júliusában a hazai összes villamosenergia-felhasználás 4 016 GWh volt, amely 4,3%-kal volt alacsonyabb a megelőző év azonos időszakához képest.

A bruttó villamosenergia-termelés 3 251 GWh volt, amely 3,2%-kal magasabb, mint 2021 azonos hónapjában. A nukleáris forrásból származó bruttó villamosenergia-termelés 5,8%-kal, az egyéb forrásból származó 7,5%-kal emelkedett, míg a fosszilis alapú 10,4%-kal csökkent az előző év júliusához képest.

A megújuló forrásból termelt bruttó villamos energia mennyisége az előző év azonos hónapjához képest 16,2%-kal emelkedett. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia közel háromnegyedét, a teljes bruttó termelt villamos energia egyötödét a napenergia biztosította.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi rendszerességgel publikál adatokat a hazai szén- és kőolajtermékekről, valamint a villamos energia- és földgázellátásról. Az energiatermelésre, készletekre, ellátásra vonatkozó havi adatok és a primer mérleg a tárgyhónapot követő 65-ödik napon érhetők el.  A MEKH a hivatalos statisztikai adatokat az Eurostathoz igazodva az előre meghatározott és kihirdetett tájékoztatási terv és publikációs naptár alapján teszi közzé honlapján.