Nem mindig törvényes a cégek napi üzleti gyakorlata

Hírek2019. máj. 21.Növekedés.hu

A széles körben elterjedt üzleti gyakorlatra hivatkozott egy vállalkozó, amikor érvényt akart szerezni a helyi iparűzési adója csökkentésének. Az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a panaszt. A Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda adóperes csoportja szerint a hazai cégeknek érdemes odafigyelniük arra, hogy az adózásban a formai követelmények nem teljesítése jelentős hátránnyal járhat.

Panaszt nyújtott be egy vállalkozó a helyi iparűzési adóalapját érintő ellenőrzés során született bírósági ítélettel szemben az Alkotmánybírósághoz. Szerinte ugyanis alvállalkozói szerződést elegendő egyszerű e-mail váltás útján kötni a nemzetközi szokásoknak és a rögzült kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően.

Álláspontját sem az adóellenőrzés, sem a bíróság nem fogadta el. A helyi iparűzési adó alapját ugyanis csak írásban kötött szerződés alapján lehet csökkenteni az alvállalkozói teljesítésekkel. E-mailben kötött megállapodás ezt csak abban az esetben válthatja ki, ha megfelel az adótörvény formai követelményeinek, vagyis fokozott biztonságú e-aláírással látták el. Az Alkotmánybíróság – mivel nincs hatásköre az adótörvény alkotmányossági kontrolljára - érdemi vizsgálat nélkül utasította el a panaszt.

„Az adóhatóság és bíróság üzenete ebben az ügyben az, hogy az üzleti gyakorlat praktikus szempontjai nem írhatják felül az adószabály által megkövetelt formai követelményeket” – hangsúlyozta dr. Bajusz Dániel, a Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda adóperes csoportjának munkatársa.