Nem szabhatnak korlátot vagy díjat, ha saját adatunkat kérjük le az adóslistáról

Hírek2021. márc. 23.Növekedés.hu

A Központi Hitelinformációs Rendszerben szereplő adatairól bárki jogosult tájékoztatást kérni bármelyik referenciaadat-szolgáltatónál. Az erre vonatkozó kérelem befogadását az adott bank, pénzügyi vállalkozás vagy más érintett szolgáltató nem tagadhatja meg, és nem számíthat fel díjat, költséget annak kiadásáért.

A Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR vagy "adóslista") szóló törvény alapján bárkinek joga van ahhoz, hogy az ott nyilvántartott adatait megismerhesse.

Az adatok megismerésére az ügyfélnek ún. saját hiteljelentést kell igényelnie - olvasható az MNB közleményében.

Ez a kérelmező személyéről és a hozzá kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási szerződésekről a KHR-ben tárolt valamennyi információt tartalmazza, sőt azt is, hogy ezeket pl. melyik bank vagy pénzügyi vállalkozás (hivatalos nevén referenciaadat-szolgáltató) adta át a KHR-be. Ráadásul megismerhető az is, hogy ki, mikor és milyen jogcímen kérte le a kérelmező adatait a KHR-ből.

A saját hiteljelentés bármelyik magyarországi referenciaadat-szolgáltatónál és a KHR-t működtető BISZ Zrt.-nél is igényelhető (tehát nem csak ott, amellyel az ügyfél szerződésben áll).

Referenciaadat-szolgáltatók a hazai pénzügyi, pénzforgalmi, illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, a biztosítók, befektetési vállalkozások, pénztárak, közraktárak, amelyek szolgáltatásaik (pl. hitel, pénzügyi lízing, papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos szolgáltatás, kezesség és bankgarancia vállalás, követelésvásárlás, értékpapír-kölcsönzés, közraktár általi zálogkölcsön) révén a KHR tagjai. Mellettük a Diákhitel Központ, és az adósságrendezésért felelős Családi Csődvédelmi Szolgálat is e körbe tartozik.

A lakó-/munkahelyhez közel eső referenciaadat-szolgáltató megtalálásában az MNB Országos Fiók- és ATM kereső alkalmazása és a BISZ Zrt. honlapján található térkép segít.

A KHR-törvény alapján egyetlen referenciaadat-szolgáltató sem utasíthatja el a saját hiteljelentés iránti kérelem befogadását, s nem irányíthatja át a hozzájuk fordulókat más referenciaadat-szolgáltatóhoz vagy a BISZ Zrt.-hez. A megkapott kérelmet legkésőbb 2 munkanapon belül továbbítania kell a BISZ Zrt. felé, amely 3 napon belül küldi vissza neki a kért adatokat.

A referenciaadat-szolgáltató ezután 2 munkanapon belül zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott iratként vagy – a kérelmezők igénye szerint – elektronikusan juttatja el a saját hiteljelentést a kérelmezőnek. Annak tartalmát tehát ő nem, csak a címzett ismerheti meg. A referenciaadat-szolgáltatók e kérelmek befogadásáért és a szolgáltatásért nem számíthatnak fel költséget, díjat a jogszabály szerint.

Alapvető elvárás, hogy a pénzügyi intézmények betartsák ezeket az előírásokat, ezáltal az ügyfelek kellő időben megismerhessék saját hiteljelentésüket. Ez különösen pl. újabb hitel felvétele előtt lehet fontos, hiszen az adatok segíthetnek a túlzott mértékű eladósodás csökkentésében, a felelős hitelfelvételben. Mindez csökkenti a pénzpiacon a hitelezési kockázatot és támogatja annak biztonságos működését is.