Nem szűrt ki a Takarékbank több pénzmosás gyanús ügyletet

Hírek2022. nov. 9.Növekedés.hu

Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve több esetben nem tett ismételt bejelentést sem az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot folytatott le a Takarékbank Zrt.-nél (Takarékbank) a hitelintézet pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységének ellenőrzésére. A jegybanki vizsgálat a 2018. július 1. napjától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

Az MNB a Takarékbank pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységével kapcsolatban a legsúlyosabb hiányosságokat a hitelintézet szűrőrendszerének működtetése kapcsán azonosította a jogszabályban előírt egyes kötelező szűrési esetek alkalmazása, továbbá a szűrési riasztások határidőben történő feldolgozása terén.

A vizsgálat további hiányosságokat tapasztalt a bank szűrőrendszerére vonatkozó belső eljárásrendjével kapcsolatban, mivel az nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek.

Az MNB megállapította, hogy a Takarékbank a vizsgált időszakban egyes pénzmosásgyanús tranzakciók esetében jogsértő módon elmulasztotta teljesíteni bejelentési és ismételt bejelentési kötelezettségét az illetékes hatóság felé, továbbá számos alkalommal sérült a bejelentési kötelezettség teljesítésének haladéktalanságára vonatkozó követelmény.

Mint ismert, a pénzügyi intézményeknek a téma kapcsán az az egyik legfontosabb kötelezettsége, hogy pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, illetve bármilyen eszköz ilyen jellegű, büntetendő cselekményből való származásra utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén haladéktalanul bejelentést tegyenek a nemzeti adóhatóságon (NAV) belül működő pénzügyi információs egység felé.

Ha e haladéktalanság nem teljesül, vagy akár az ismételt bejelentés elmarad, illetve a szolgáltató esetlegesen egyáltalán nem tesz bejelentést, akkor az illetékes hatóság nem értesül megfelelő időben a pénzmosás- vagy terrorizmusfinanszírozás-gyanús tranzakciókról, s ezáltal veszélyezteti annak hatékony fellépését az ilyen esetekkel szemben.

A célvizsgálat során feltárt jogsértések miatt az MNB összesen 42,5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, s (a jogsértések típusától függően) 2022. év végi és jövő márciusi határidőkkel kötelezte a Takarékbankot a hiányosságok kijavítására.

Az MNB kötelezte továbbá a bankot ezen belső intézkedéseire vonatkozó belső ellenőrzés elvégzésére és annak alapján az intézkedések megfelelő végrehajtását igazoló rendkívüli adatszolgáltatásra a jegybank felé.

A bírságösszegek meghatározásakor az MNB súlyosbító körülményként értékelte a bank piaci részesedését, az ismétlődő hiányosságokat. Enyhítő körülményként értékelte viszont a jegybank a Takarékbank együttműködő magatartását és azt, hogy a bank már a vizsgálat során intézkedéseket hozott a jogsértések kiküszöbölésére.