Új nemzetközi vendégoktatók csatlakoztak az MCC-hez

Hírek2022. jún. 1.Növekedés.hu

Folyamatosan bővül a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Visiting Fellowship Programja: újabb három nemzetközi szaktekintély csatlakozott az alapítvány által képviselt tehetséggondozáshoz. Az MCC számára elsődleges, hogy diákjai a legkiválóbb hazai és külföldi oktatóktól, kutatóktól tanulhassanak, akiknek gondolatai meghatározó jelentőséggel bírnak a fiatalok kritikai véleményformálásában.

A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó tevékenységének fontos pillére a nemzetközi kapcsolatok bővítése, az intézmény nemzetközi láthatóságának növelése, amely olyan képzések által valósulhat meg, mint amilyen maga az MCC Visiting Fellowship Program (VFP) is.

Az MCC 2020-ban indította el a Visiting Fellowship (VFP) vendégkutatói ösztöndíjprogramját, amely keretében az alapítvány lehetőséget nyújt kiemelkedő külföldi (és külföldön élő magyar) kutatóknak, professzoroknak, hogy az MCC komplex tevékenységébe bekapcsolódva kutassanak, oktassanak Budapesten és a regionális központokban.

A VFP keretében az MCC-s diákok olyan neves külföldi szaktekintélyektől hallgathatnak előadásokat, akikkel a hagyományos felsőoktatás során nincs lehetőségük találkozni. Az MCC a tehetséges diákok érdekeit, fejlődését tartja szem előtt, így elsődleges célja, hogy a fiatalok európai viszonylatban is egyedülálló tudást kapjanak.

Nemrég csatlakozott a VFP-hez Szergej Andrejev, aki 1986-ban diplomázott a Szentpétervári Állami Egyetem Ázsiai és Afrikai Tanulmányok Karán, Oroszországban.

1998-ban az Egyesült Királyságban, az Oxfordi Egyetemen szerzett doktori fokozatot. Szakterülete az afgán, iráni és közép-ázsiai tanulmányok, valamint a stratégiai elemzés és konfliktustanulmányok. Dél- és Közép-Ázsia történelmét, valamint iszlám tanulmányokat tanított az Oxfordi Egyetemen, a londoni King's College-ban és az Észak-Londoni Egyetemen.

1999-2021 között megszakításokkal az ENSZ különböző békefenntartó és politikai misszióiban szolgált Afganisztánban, Szudánban, Irakban és Dárfúrban, ahol egy elemzőközpont vezetője volt. 2017-ben a Consociatio Eruditorum Studiis Afganologicis Internationalibus elnökévé választották.

Andrejev kutatásai főként az afgán történelem és politika, különös tekintettel az afgán állam különböző megjelenési formáira, az állam és a törzsek közötti kapcsolatok történelmi változásaira, valamint a militáns iszlám mint afgán államformáló tényező témakörére irányulnak. A konfliktuselemzés technologizálását célzó különböző elemzési eszközök kidolgozásával is foglalkozik.

Az MCC-nél tevékenykedik többek között David R. Hodge is, aki az Arizonai Állami Egyetem Szociális Munka Intézetének egyetemi tanára.

Emellett a Pennsylvaniai Egyetem „Vallás és a városi civil társadalom” kutatási programjában, a Baylor Egyetem Vallástudományi Intézetében, valamint a Duke Egyetem Orvosi Központjának Idősügyi Központjában működő Lelkiség, Teológia és Egészség Központban is dolgozik. A díjnyertes tudós, Hodge kutatásainak középpontjában a spiritualitás, a vallás és a kultúra áll, különös tekintettel arra, hogy ezek milyen kapcsolatban állnak az egészséggel és a jóléttel. Több mint kétszáz referált folyóiratcikket írt ezekről és más témákról, a világ egyik legbefolyásosabb tudósaként tartják számon.

Diego Muro, a St Andrews-i Egyetem Terrorizmus és Politikai Erőszak Tanulmányok Központjának (CSTPV) nemzetközi kapcsolatok oktatója (egyetemi docens) szintén csatlakozott az MCC szakembergárdájához.

Korábban a King’s College Londonban (2003-2009) és a Pompeu Fabra Egyetemen (2009-2016) töltött be pozíciókat. Max Weber posztdoktori ösztöndíjas volt az European University Institute-ban (2008–2009) és senior fellow az Oxfordi Egyetemen (2011–2012).

Kutatási területe a politikai erőszak, a terrorizmus, a nacionalizmus és az elszakadás. Ő a szerzője többek között az alábbi könyveknek: Etnikum és erőszak (Routledge, 2008), A demokratikus átmenet politikája és emlékezete (Routledge, 2011), Az ETA terrorkampánya (Routledge, 2017), Mikor működik a terrorizmus? (Routledge, 2019), Az elszakadás és az elszakadás ellenállásának a stratégiája. (ECPR, 2020), Oxford kézikönyva a spanyol politikáról (OUP, 2020) és Kortárs terrorizmus tanulmányok (OUP, 2022).