Az otthoni munkavégzés megújítása egyelőre csak részsiker 

HR2022. feb. 18.Sz.A.

A koronavírus járvány felgyorsította az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos jogalkotási folyamatot. Megszületett az ezt szabályozó törvény, amely a szakértő szerint komoly előrelépést jelent, de nem old meg minden problémát. Így sok kérdésben a munkaadó és a munkavállaló együttműködésére van szükség a home office ideális formájának kialakításához – hangzott el a Magyar Közgazdasági Társaság online konferenciáján.

2020 előtt nem volt törvényi szabályozása az otthoni munkavégzésnek. A távmunkavégzés persze létezett, amikor a munkavállaló egyoldalúan dönthetett amellett, hogy alkalomszerűen vagy hosszabb ideig, otthonról dolgozik.

Kormányrendelet szabályozza

- A munkavállaló és a munkaadó közötti megállapodás ez esetben nem igényelte a munkaszerződés módosítását – mondta előadásában – Sipka Péter munkajogi szakértő, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának adjunktusa.

A pandémia idején a fertőzés miatti lezárások következtében tömegessé vált az otthoni munkavégzés, ezért egyre nagyobb volt az igény e munkavégzési forma szabályozására. Erre sor is került, amikor 2020-ban kormányrendelet született a témában, amely a veszélyhelyzet idejére engedélyezett eltérést a munkatörvénykönyve és a munkavédelmi törvény szabályaitól. 

Tavaly már egyre nagyobb volt az igény, hogy jogi kereteket adjanak az otthoni munkavégzésnek oly módon, hogy a munkavédelmi szabályok betartása is biztosított legyen, megmaradjanak a munkajogi garanciák, amelyek a munkáltatókat kötelezik. A másik oldalon pedig ott a munkavállaló elvárása, hogy a munkával kapcsolatos költségeket fizesse a munkáltató.

Végül tavaly megszületett az otthoni munkavégzésre vonatkozó törvény, amely egyben módosította a munkavédelemről szóló törvényt, valamint a munkatörvénykönyvét. A törvény a veszélyhelyzetet követően lép majd hatályba, addig a 2020-as kormányrendelet marad érvényben, amely lényegét tekintve ugyanolyan szabályokat tartalmaz, mint a törvény.

Távmunka vagy otthoni munkavégzés?

A szakértők egy része úgy véli, az új szabályozással gyakorlatilag megszűnt a távmunka és az otthoni munkavégzés közötti különbség. Az új szabályok szerint munkaszerződésben kell rögzíteni, hogy részben vagy egészben otthon dolgozik a munkavállaló, hogy melyek a munkáltató ellenőrzési jogosítványai és melyek az ingatlant használó egyéb személyek jogai.

Ha nincs részletes megállapodás, akkor a munkáltató csak kiadja a feladatot, amelyet el kell végezni, illetve távolról, számítástechnikai eszközön keresztül ellenőrzi a tevékenységet. Megállapodás híján a munkanapoknak legfeljebb egyharmadát kell a munkahelyen tölteni. A munkahelyén pedig bármikor megjelenhet a munkavállaló.

A törvény szerint a munkavállaló saját eszközeivel is dolgozhat, maga választhatja meg a munkavégzés helyét, a munkáltató felelőssége azonban, hogy az ezzel kapcsolatos kockázatértékelést akár a helyszínen is elvégezze. Külön szabályozza a törvény a számítógéppel és anélkül végzett munkát, illetve ehhez kapcsolódóan az ellenőrzési lehetőségeket. 

Lényeges, hogy a home office nem minősül önálló munkavégzési formának, ugyanakkor a munkáltatót akkor is köteles a munkavédelmi szabályokat betartatni, ha a dolgozó otthon végzi munkáját. 

Részmegoldások születtek

Nincs válasz azonban arra, hogy kötelezhető-e a munkavállaló otthoni munkavégzésre. Felvetődik az is, hogy amennyiben otthoni munkavégzésre kötelezik a munkavállalót, aki nem akarja ezt, akkor a tulajdonjogot, illetve a családban élő többi személy jogait sértheti a munkaadót. 

Biztosan nem szól azonban a jogszabály az egyenlő bánásmódról, a munka és a magánélet egyensúlyáról, a munkaidőről, illetve az adatvédelemről. Ebből az következik, hogy az általános szabályok érvényesek a home office esetében is. 

A kerekasztal-beszélgetés szerint csak részben sikerült megoldást találni az otthoni munkavégzés által felvetett problémákra. Így még hangsúlyosabb a felek együttműködési kötelezettsége.

Ugyanakkor megkerülhetetlenek a munkavédelmi szabályok, ahogy az is evidencia, hogy egyoldalúan nem kötelezhető otthoni munkavégzésre a dolgozó.

Az MKT teljes kerekasztal-beszélgetését itt tekintheti meg: