Lakásbérlés esetén se feledkezzünk meg a felhasználóváltozás bejelentéséről

Ingatlan2022. júl. 25.Növekedés.hu
A rovat támogatója:

A felvételi ponthatárok kihirdetése évek óta az albérletpiac főszezonjának kezdete, amikor számos kiadó ingatlan talál új bérlőre. A bérleti szerződések körültekintő megkötése mellett nem árt odafigyelni a közművekkel kapcsolatos teendőkre is. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) fogyasztóvédelmi szakemberei összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat, amit érdemes figyelembe venni az ingatlan bérbeadása vagy bérlése során.

A villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vizet fogyasztó személyében bekövetkezett változást be kell jelenteni a szolgáltatónál. A bejelentés elmaradása akár súlyos anyagi következményekkel is járhat, és a rezsivel kapcsolatos elszámolási problémákat utólag már nehéz orvosolni. A felhasználóváltozás bejelentésével kapcsolatban a bérlőknek és a bérbeadóknak a következőkre érdemes odafigyelniük: 

Mikor kell bejelenteni a felhasználóváltozást?

Általános szabály szerint a felhasználó személyében bekövetkezett változást 15 napon belül kell bejelenteni. 

A bejelentést a szolgáltató felé nemcsak akkor kell megtennünk, ha saját ingatlanba költözünk, hanem akkor is, amikor bérbe veszünk vagy bérbe adunk egy ingatlant. 

Akkor is jelentsük be a felhasználóváltozást, ha örökléssel, ajándékozással, esetleg családon belüli szívességgel jutunk ingatlanhasználathoz. Fontos az is, hogy ne csak akkor figyeljünk a bejelentési kötelezettségre, amikor beköltözünk egy ingatlanba, hanem kiköltözőként is ügyeljünk arra, hogy lekerüljön a nevünkről a felhasználási hely szerződése.

Hogyan lehet bejelenteni a felhasználóváltozást?

A legjobb, ha a régi és a beköltöző új fogyasztó együtt jelenti be a változást a szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában. A szolgáltatók az üzletszabályzatukban és a honlapjukon is részletesen tájékoztatnak a bejelentés módjáról, de a telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatokon is kérhető információ. A változás bejelentése a kormányablakok ügyfélszolgálatain és a https://e-bejelento.gov.hu/  weboldalon indított elektronikus ügyintézés segítségével is elintézhető. A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésre a https://magyarorszag.hu oldalon keresztül is mód van, az ott publikált űrlapok segítségével.

Megoldások a bérleti jogviszony esetében

A bérleti jogviszony szolgáltató felé való bejelentésére több lehetőség is van. A szolgáltatóknál általában kérhető, hogy a bérlő úgynevezett „eltérő fizető”-státuszt kapjon, így a tulajdonos továbbra is szerződő fél marad, azaz ő rendelkezik a felhasználási hely szerződésével. Választható továbbá az a megoldás is, amikor a bérlő saját nevén köt szerződést, a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával. Ez esetben javasolt a tulajdonos részére állandó meghatalmazást adni a szerződés kezelésére vonatkozóan.

Mire lesz szükség a bejelentéshez?

A szolgáltatók a honlapjukon tájékoztatnak a bejelentéshez szükséges formai és tartalmi követelményekről, illetve a szükséges formanyomtatványokat is itt teszik közzé.

A bejelentéshez általában a következőkre lehet szükség:

  • az előző és az új fogyasztó által kitöltött és aláírt bejelentő formanyomtatvány,
  • az előző fogyasztó elérhetőségei,
  • a régi és az új fogyasztó személyes adatai,
  • a felhasználási hely pontos címe és adatai (különösen a mérő gyári száma, a felhasználási hely [POD] azonosítója és a felhasználói azonosító, amelyek a számlán is megtalálhatók),
  • az új fogyasztó felhasználási jogcímének igazolása (a jelen esetben bérleti szerződés),
  • több tulajdonos estén a tulajdonos(ok) beleegyező nyilatkozata,
  • földgáz- és villamosenergia-szolgáltatási területen a tulajdonos(ok) nyilatkozata a kapacitáslekötési jog átadásáról, rendelkezésre álló teljesítmény használatba adásáról az ingatlanhasználó, bérlő részére,
  • személyazonosságot igazoló okmányok,
  • meghatalmazás (amennyiben a bejelentő nevében meghatalmazott jár el),
  • a felhasználási hely felek által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyve.

Amit semmiképpen ne felejtsünk el

Felhasználóváltás esetén kiemelten fontos a körültekintő átadás-átvétel, és a minden kockázatra kiterjedő bérleti szerződés megírása.

Lényeges, hogy a felhasználóváltáskor történő elosztói helyszíni ellenőrzés során a mérőhelyet sérülésmentesen, hiteles mérőkkel és ellenőrzött mérőállással vegye át az új felhasználó.

A felhasználóváltáskori mérőellenőrzés a bérlő és a bérbeadó érdekét is szolgálja.

Javasolt, hogy a bérlemény átadáskor készüljön jegyzőkönyv, ami tartalmazzon minden olyan adatot, amely alapján a szerződő felek, a felhasználási hely és a fogyasztásmérők adatai egyértelműen beazonosíthatók. A legjobb, ha az átvett mérőórákról egy fotót is készítünk.