Matolcsy György: Gazdaságpolitikánk és a Rubik kocka

MAG2020. jan. 27.Matolcsy György

Miért is ne ismerhetnénk fel a rokonságot a Rubik kocka és a magyar gazdaságpolitika között: elvégre mindkettő magyar, leleményes és sikeres.

Hat alapszín, több mint 43 trillió változat és 20 tekerésből mindig ki lehet rakni az eredeti állapotot. A Rubik kocka a világot meghódította, mert tükrözi a modern élet, technológia, politika, pénz és sport működését. Minden ellentét igaz rá: egyszerre játék és tanulás, egyszerű és bonyolult, egyéni és közösségi.

Mint a magyar gazdaságpolitika, mint a magyar modell, mint mi magyarok.

Gazdaságpolitikánk szintén hat alapszínből áll össze, ezeket keverjük, arányuk pillanatról pillanatra változik, rugalmasan változtatható, szinte végtelen a régi és új ötletek kombinációja.

Milyen is?

Nyersen piaci: munkára épül és nem szociális hálóra. Minden eszközzel ösztönöz a munkavállalásra, munkahelyteremtésre és a tudás megszerzésére. Az utóbbi a jövőbeli munkavállalás és munkahelyteremtés számára kulcskérdés.

Államkapitalista: nem hisz az önszabályozó piacban, él az állami szabályozás és tulajdon piacot teremtő, irányító és ellenőrző eszközeivel.

Nemzeti: nem fogadja el, hogy a külföldi fontosabb, mint a magyar, nem hiszi el, hogy a pénznek nincs szaga és tudja, hogy a nagyok és erősek mindig monopóliumra törnek, ami ellensége a versenynek, így a sikernek, ezért támogatja a kicsit és a gyengét.

Globális: tudja, hogy a későn jövők előnyét úgy nyeri meg, hogy nem próbál meg mindent saját maga kitalálni és kifejleszteni. Épít a globális tőkére, innovációra és a máshol már sikeres mintákra.

Döntésképes és pragmatikus: mer nagy célokat az ország elé tűzni és ezek elérésére bátor döntéseket hozni. Ilyenek a gazdasági felzárkózás, egy belső demográfiai fordulat, a gyarapodó középosztály, a Kárpát-medencei egységes gazdasági tér, a Visegrádi együttműködés és az Eurázsiai integráció megteremtése. Elhagyja a régi tankönyveket és kudarcot vallott recepteket. Tudja, hogy egyszerre kell egyensúly és növekedés a fenntartható felzárkózáshoz. Egyszerre kell belső és külső innováció, tőke és piac a növekedéshez, olcsó és könnyen hozzáférhető pénz a beruházásokhoz, erős fogyasztás és magas megtakarítás. Felismerte, hogy minden más területre érvényes, hogy nem vagy/vagy, hanem és/is a megoldás. Változtat, ha valami nem vált be: alapelvekhez ragaszkodik és nem megoldásokhoz.

Hosszú távú fenntarthatóságban gondolkodik: céljai eleve hosszú távra szólnak, megoldásaiban egyre inkább kerüli a rövid távú gondolkodás csapdáit. A sokszínűség és sokféleség, a sokféle munkaerő sokrétű felhasználása mind ezt célozzák. Zöld, mert környezetünk, életünk és lakóhelyünk, a Föld csak így őrizhető meg hosszú távon, az utánunk jövők számára.

Ezért kívülről időnként érdesnek, hegyesnek és önfejűnek látszunk, de a jövő reméljük a költőt igazolja:

„A düh tigrisei bölcsebbek a betanított paripáknál.” William Blake