Az OTP közel 80 százalékkal emelte a nyereségét

Pénzügy2021. nov. 5.MTI

Az OTP-csoport a vártnál kisebb eredménnyel zárta a harmadik negyedévet, 120,173 milliárd forint konszolidált adózás utáni eredményt könyvelt el, ami 1 százalékkal kisebb az előző negyedévinél, és 6 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Az OTP bankcsoport korrigált konszolidált adózott eredménye idén a harmadik negyedévben 127,3 milliárd forint volt, 1 százalékkal kisebb az előző negyedévinél, és 8 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőttinél.

Az alacsonyabb negyedéves adózott eredmény oka a magasabb negyedéves kockázati költség, ami részben egyedi tételekkel, részben módszertani változásokkal magyarázható, mindeközben a hitelportfólió minősége továbbra is stabilan alakult - írták.

Az elemzők a bank által készített konszenzus szerint éves összevetésben 9 százalékkal nagyobb, 124 milliárd forintos konszolidált számviteli adózás utáni eredményt vártak.

Az első kilenchavi konszolidált adózás utáni nyereség 335,321 milliárd forint lett, ami 78 százalékkal magasabb az előző évinél. A konszolidált korrigált adózott eredmény 373,578 milliárd forintot tett ki, ez 61 százalékos éves növekedésnek felel meg.

A jelentés szerint az első kilenc hónapban 38,3 milliárd forintnyi korrekciós tétel terhelte a számviteli eredményt adózás után. Ebből 7,2 milliárd forint a harmadik negyedévben jelentkezett.

Az év első kilenc hónapjában a bankcsoport az előző évinél 22 százalékkal nagyobb, közel 483,5 milliárd forintnyi konszolidált működési eredményt ért el. A kilenchavi bevételek dinamikusan, 10 százalékkal nőttek éves szinten, ezen belül a nettó kamateredmény 8 százalékkal, a díj- és jutalékeredmény ezt meghaladó mértékben, 13 százalékkal bővült, míg az egyéb nem kamatjellegű bevételek 23 százalékkal ugrottak meg egy év alatt.

Azt írták, hogy csoportszinten alapvetően kedvezően alakultak a folyamatok az elmúlt kilenc hónapban. A menedzsment várakozása alapján az év eddig eltelt időszakában tapasztalt 11 százalékos teljesítő (Stage 1+2) hitelállomány növekedés alapján a hitelportfólió éves növekedése 15 százalék körül alakulhat árfolyamszűrten.A bank mérlegfőösszege 26 180 milliárd forintra emelkedett, negyedéves szinten 7 százalékkal, éves szinten 15 százalékkal bővült.

A jelentés szerint a román leánybank kivételével a kilenchavi profit valamennyi külföldi leánybank esetében meghaladja a 2020. évi adózott eredményt. A külföldi csoporttagok profit-hozzájárulása 52 százalék volt, ami 4 százalékpontos éves növekedés.Az év első kilenc hónapjában csoportszinten a vállalati hitelállományok növekedési üteme közel 10 százalékos, a fogyasztási hitelek és lízing állományok esetében 11-11 százalékos, míg a jelzáloghitelek esetében 12 százalékos volt. Az egyedi teljesítmények közül kiemelkedik a magyar fogyasztási hitelek 25 százalékos, a vállalati hitelek 14 százalékos, illetve a jelzáloghitelek 11 százalékos volumen-bővülése.