Továbbra is áremelkedésre készülnek a hazai vállalkozások

Vállalkozás2023. júl. 4.Növekedés.hu
A rovat támogatója:

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) féléves konjunktúravizsgálata részeként 2023 áprilisában összesen 2 061 hazai vállalkozás vezetője számolt be a belföldi értékesítési árak és az exportárak várható alakulásáról. A megkérdezettek 74 százaléka az értékesítési árak emelését tervezi a következő félévben. 2022 áprilisa óta először csökkent az előző félévhez képest azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek áremelkedésre számítanak. A cégek 36 százaléka az inflációval azonos mértékű áremelést prognosztizál. A 10–49 fős és az 50–249 fős vállalatok számolnak leggyakrabban emelkedő értékesítési árakkal, míg az ágazatokat tekintve az építőipari, a szolgáltatási és a kereskedelmi cégek vélekednek ugyanígy legnagyobb arányban.

Belföldi értékesítési árak és exportárak várható alakulása a következő félévben

A megkérdezettek döntő többsége 2023 áprilisában (74 százalék), 2022 októberéhez (82 százalék) hasonlóan arra számít, hogy a belföldi árai emelkedni fognak a következő félévben. Ugyanakkor azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyek áremelkedésre számítanak – 2022 áprilisa óta először – csökkent az előző félévhez képest. A megkérdezettek közel egyharmada (2022. okt.: 30 százalék, 2023. ápr.: 32 százalék) továbbra is azt várja, hogy az inflációnál kisebb mértékben fognak az árai nőni. Ez az arány 2005 óta idén áprilisban érte el a legmagasabb értéket. Az inflációval azonos mértékű növekedésre számított tavaly októberben a válaszadók 38 százaléka, most pedig 36 százaléka. Az inflációnál nagyobb mértékű áremelkedést várók aránya 15 százalékról 6 százalékra esett vissza az előző félévhez képest, ami az adatfelvétel történetének alacsonyabb értékei közé tartozik.

Az áremelkedést várók arányának csökkenésével párhuzamosan nőtt azon cégek aránya, amelyek szerint nem változnak az értékesítési áraik: tavaly októberben a válaszadók 15 százaléka számított arra, hogy a belföldi árai stagnálni fognak a következő félévben, idén áprilisra arányuk 22 százalékra emelkedett. Az adatfelvétel 2005-ös kezdete óta tavaly októberben számítottak a legkevesebben arra, hogy az áraik nem fognak változni. A most mért 22 százalék pedig a második legalacsonyabb érték 2005 óta.

2022 októberében a vállalkozásoknak mindösszesen 2 százaléka vélekedett úgy, hogy csökkenni fognak a belföldi értékesítési áraik a következő félévben, ez arány idén áprilisra elérte a 4 százalékot. Az elmúlt néhány évben csupán egyetlen alkalommal, 2020 áprilisában vélte a válaszadók jelentősen nagyobb aránya – 12 százaléka – úgy, hogy csökkeni fognak árai.

Belföldi értékesítési árak vállalati jellemzők szerint

A 2023. áprilisi adatokat létszámkategóriánként vizsgálva azt láthatjuk, hogy a 10–49 fős és az 50–249 fős vállalkozások számolnak leggyakrabban emelkedő értékesítési árakkal (78–81 százalék), míg a legkisebb (74 százalék) és legnagyobb (69 százalék) cégek valamivel kisebb arányban készülnek áremelésre. Az ipari cégek kétharmada (67 százalék), a szolgáltatási (76 százalék), az építőipari (77 százalék) és a kereskedelmi (84 százalék) cégeknek több mint háromnegyede vélekedik úgy, hogy az árai nőni fognak.

A tisztán hazai tulajdonban álló vállalkozások nagyjából háromnegyede (76 százalék), míg a külföldi (rész)tulajdonban álló cégek több, mint kétharmada (68 százalék) számít a belföldi árak emelkedésére. Exporttevékenység szerint az állapítható meg, hogy a döntően exportáló cégek vélik úgy a legkisebb arányban (66 százalék), hogy az árak nőni fognak, a nem exportálók (75 százalék) és a részben exportálóknak (81 százalék) nagyjából négyötöde számít áremelésre.

Export értékesítési árak

Az exporttevékenységet végző vállalkozások körében a konjunktúravizsgálat keretében rendszeresen érdeklődünk a cégek exportárakkal kapcsolatos terveiről is. A 2022. októberi 5 százalékról 2023 áprilisára 8 százalékra emelkedett azon cégek aránya, amelyek úgy vélik, hogy csökkenni fognak a külföldi értékesítési áraik a következő félévben. Az előző félévhez képest 32 százalékól 54 százalékra nőtt azoknak az aránya, akik nem számítanak árváltozásra a következő félévben. 2020 októbere óta folyamatosan csökkenő trend véget ért és növekedésnek indult az exportárak stagnálására számítók aránya. Ezzel egyidejűleg idén áprilisban jelentősen visszaesett – 63 százalékról 39 százalékra – azoknak az aránya, akik növekedést prognosztizálnak. Így a 2020 októbere óta tartós, folyamatosan növekvő tendencia azok arányában, akik az exportárak növekedésére számítanak, 2023 áprilisában megtört.