Három érdekes ok, amiért a magyar innovációt felhúzza a gyógyszeripar

Egészség2021. júl. 22.Dajkó Ferenc Dániel

A hazai gyógyszeripar kiemelt szerepet játszik a magyar gazdaságban, fajlagosan rövid értékláncokkal, magas értékkoncentrációval és mély, de aszimmetrikus nemzetközi beágyazottsággal - hangzott el a Magyar Közgazdasági Társaság szakmai fórumán.

A gyógyszeripar a magyar gazdaság speciális ágazata, amely a privatizációt követően jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben. A nemzetközi értékláncokba illeszkedve ma alapvetően generikus jellegű az ágazat, de természetesen organikus gyártók is léteznek – derült ki a Magyar Közgazdasági Társaság online konferenciáján, amelyen „A gyógyszeripari értéklánc sajátosságai Magyarországon” című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikket mutatták be az írás szerzői.

Antalóczy Katalin, a Budapesti Gazdasági Egyetem Nemzetközi Gazdaságtan Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára előadásában kiemelte:

a magyar gyógyszeripar komoly hagyományokkal rendelkezik, folyamatosan a leginnovatívabb iparágak közé tartozik,

erősen exportorientált, és azon kevés magyar iparágak egyike, amely nemzetközileg is versenyképes. A szerzők azért döntöttek a gyógyszeripar értékláncának elemzése mellett, mert annak ellenére nem gyakorol jelentős húzó hatásta kapcsolódó iparágakra, nem is beszélve az egész gazdaságról. 

A szerző arról is beszélt, hogy a nemzetközi szakirodalom rámutat, a gyógyszeripar szinte az egyetlen olyan iparág, amely

előre és hátra mutató értékláncrendszere szinte teljesen független a nemzetgazdaság egészétől,

ami magyarázhatja, vajon miért nem húzza maga után azágazat a magyar gazdaságot.

Magas hozzáadott érték és export-arány 

Gáspár Tamás, a tanszék tudományos főmunkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a hazai gyógyszeriparban igen magas, 48 százalék a hozzáadott érték aránya, amely messze meghaladja a hazai átlagot.

Az elmúlt másfél évtizedben az export aránya jelentősen megemelkedett,

ezzel párhuzamosan a hozzáadott érték részben egyre nő a nemzetközi értékláncokban termelődő rész, a magyar hozzáadott érték rovására. 

Ha részleteket nézzük, akkor azt látni, hogy a hazai gyógyszeripari vállalkozások negyven százalékban beszállítóként szerepelnek a nemzetközi értékláncban, összesen 24 ágazatban. 

Jelentős szerepe van még Németországnak, amelynek részaránya 13,5 százalék hat ágazatban.

E két országon kívül szintén európai országok szerepelnek az értékláncban. Az is megfigyelhető, hogy

a kutatás-fejlesztés szerepe fokozatosan csökken az értékteremtésben.

Ennek oka, hogy nem külső vállalkozások adják annak értékét, hanem belső fejlesztésekről van szó.

A felhasználást tekintve a lakossági, a kormányzati és az egészségügyi szféra a legnagyobb partner, szemben a korábbi időszakkal, amikor diverzifikáltabb volt a felhasználói kör, például a vegyipar, növénytermesztés, élelmiszeripar súlya nagyobb volt. 

K+F-et erősítő originális értékláncok

A kutatás által felvetett egyéb, de meg nem válaszolt kérdésekre a vállalatvezetőkkel folytatott interjúk adtak választ. Ezeket ismertetve Antalóczy Katalin elmondta,

jelentősen különböznek a generikus és originális értékláncok.

Az utóbbiak jóval hosszabbak, és ezekben sokkal gyakrabban találkozunk kiszervezéssel, szétdarabolással, ami különösen a kutatás-fejlesztési szakaszban  jellemző. A generikus láncok sokkal rövidebbek, kevesebb a kapcsolódási pont. 

A kutatók arra is rámutattak, hogy a gyógyszeripar különleges ágazat, ahol éppen

az egészségvédelem miatt nagyon szigorú a szabályozás, ezért a kiszervezés sokkal bonyolultabb,

mert minden lépésnél felvetődik, hogy szabad-e kiszervezni. Ha igen, akkor pedig újra kell engedélyeztetni minden egyes gyártási lépést. 

A külföldi szakmai befektetők megjelenésével a korábban vertikálisan integrált értékláncok jellemzően beépültek az anyavállalat értékláncába, azaz levágták az eredeti értéklánc két végét.

Az új tulajdonosok a generikus gyártásra fókuszáltak a magyar leányvállalatoknál.

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol mindkét ágazat létezik, azokat jellemzően határozottan elkülönítik egymástól.

Magas értékkoncentráció

A végkövetkeztetés, hogy

a hazai gyógyszeripar kiemelt szerepet játszik a magyar gazdaságban, fajlagosan rövid értékláncokkal, magas értékkoncentrációval és mély, de aszimmetrikus nemzetközi beágyazottsággal.

És bár vannak originális szereplői, jellemzően generikus jellegű ágazat. 

A teljes rendezvény megtekinthető az alábbi videóban: