A "gépi értelem" már a magyar oktatásban is megvetette a lábát 

Elemzések2024. feb. 24.Bukucs Zsuzsanna

A ChatGPT megbolygatta az oktatás szereplőinek életét is. A digitális oktatás néhány éve radikálisan átalakította a tanárok eszköztárát, most pedig a mesterséges intelligencia által támasztott új kihívásoknak kell megfelelniük.

A Pénziránytű Alapítvány immár hatodik éve Tanári Díj kitüntető címmel és a vele járó jelentős támogatással jutalmazza a komplex szemléletformálást innovatív pedagógiai gyakorlattal ötvöző tanárokat.

Az idei tanévben érkezett pályázatok jó gyakorlatai között már a mesterséges intelligencia oktatási alkalmazásai is megjelentek.

Egyre több pedagógus számára fontos, hogy a mindennapi életben és a munkaerőpiacon is jól hasznosítható készségekkel és tudással vértezze fel tanítványait.

A Pénziránytű Alapítvány célja elsősorban az, hogy a pénzügyileg tudatos magatartás kialakításában nyújtson támogatást az iskoláknak, tanároknak, diákoknak, ugyanakkor arra ösztönzi a pedagógusokat, hogy ebben a munkában ne csak a szakmai ismeretek átadására koncentráljanak, hanem a fiatalok igényeinek megfelelő, digitális és edutainment (azaz szórakozva oktató) módszereket alkalmazzanak.

Ezt a törekvést követve, a Pénziránytű Tanári Díj meghirdetésére ebben a tanévben a PÉNZ7 témaköreihez kapcsolódva, a digitális módszertani eszközök igényével került sor.

A mintaprojekt és foglalkozásterv készítő pályázatra érkezett pályaművek a pénzügyi és vállalkozói témahét idei hitelezés, illetve a megtakarítás és befektetés témaköreihez kapcsolódhattak.

Az idei Pénziránytű Tanári Díjat és a projektterv kategóriában elnyerhető fejenként 600.000 Ft támogatást két középiskolai és egy általános iskolai tanár érdemelte ki gondosan kidolgozott, magas színvonalú, a projektmódszert, a komplex szemléletformálást, a digitális kompetenciák fejlesztését és a kreatív alkotó folyamatokat ösztönző munkáikért.

A díjazott projekttervek között is megjelent a mesterséges intelligencia támogatásával megvalósuló tudásátadás és kompetenciafejlesztés, melyben nagy hangsúly került a tanulói kreativitásra és innovációra.

Foglalkozásterv kategóriában szintén három pedagógus kapta meg a kitüntető címet és az azzal járó egyénenkénti 250.000 Ft-os támogatást.

Emellett a Magyar Bankszövetség 100.000 Ft-os különdíjjal jutalmazott egy pedagógust az általános iskola alsó tagozatán megvalósítható, a pénzügyi témakört a fiatal korosztályhoz illő mesei elemekkel, élményszerűen feldolgozó projekttervéért.

A Pénziránytű Tanári Díjak átadására ünnepélyes keretek között, március 5-én, a PÉNZ7 Pénzügyi és vállalkozói témahét nyitóeseményén kerül majd sor.

A díjazott pedagógusokkal és jó gyakorlataikkal a Pénziránytű Alapítvány honlapján ismerkedhetnek meg az érdeklődők: https://penziranytu.hu/penziranytu-tanari-dij-20232024, de akár a pénzügyi és vállalkozói témahéten és a tanév hátralévő részében is megvalósítható projekt- és foglalkozástervek elérhetőek lesznek a PÉNZ7 hivatalos oldalán is.

A szerző a Pénziránytű Alapítvány munkatársa.