Egy országtól és egy iparágtól függ, elolvad-e a külkereskedelmi többletünk

Elemzések2020. aug. 28.Harsányi Péter

Az év első felében az export 11,5 az import 10,2 százalékkal esett vissza a járvány hatására. 2010 és 2018 között a hazai kkv szektor hozzáadott értéke 27 százalékkal növekedett. Ezzel párhuzamosan a kis és közepes vállalkozások exportjának bővülése elérte a 45 százalékot. Sokat segített, hogy a középvállalatok adóterhe 2010 óta a régióban Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben. A legmagasabb külkereskedelmi többletet Németországgal szemben futjuk, míg Kínával és Oroszországgal szemben deficites az egyenlegünk. A legnagyobb értékben kivitt termékek közé toronymagasan a személygépkocsik, valamint a gépjármű alkatrészek tartoznak. Személygépkocsikból tavaly több mint háromszor annyit exportáltunk, mint 2012-ben. A járvány hatására azonban átmenetileg elolvadhat a külkereskedelmi termékforgalom korábbi években látott többlete.

A magyar külkereskedelmi termékforgalom tovább bővült 2019 során. Az export 4,2, az import 5,7 százalékkal nőtt tavaly éves alapon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A kivitel értéke 2019-ben 35,4 ezer milliárd forint, a behozatalé 33,8 ezer milliárd forint volt.

Az import gyorsabb ütemű növekedése a korábbi években megszokott módon az erőteljesen bővülő lakossági fogyasztásnak és a felfutó beruházásoknak tudható be. Az exportdinamika mérséklődése a lassabban bővülő külső keresletre vezethető vissza, melyet részben kompenzált a magyar vállalkozások exportrészesedésének növekedése.

Az idei év első felében azonban a koronavírus járvány hatására 11,5 százalékkal esett vissza az export, míg az import 10,2 százalékkal zsugorodott a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

Forrás: KSH

Nőtt a kkv-k exportja

Az exporttevékenység fokozása hozzájárul a gyorsabb hazai GDP növekedéshez, a magasabb foglalkoztatottsághoz és az életszínvonal javulásához.

A középvállalatok adóterhe 2010 óta a régióban Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben.

Ez jelenetős mértékben hozzájárult a kkv szektor mozgásterének növekedéséhez, melyek így a felszabadult forrásokat kapacitásnövelő beruházásokra és fejlesztésekre költhették.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) adatai alapján 2010 és 2018 között a hazai kkv szektor hozzáadott értéke 27 százalékkal növekedett. Ezzel párhuzamosan a kis és közepes vállalkozások exportjának növekedése elérte a 45 százalékot.

Forrás: ITM

A hazai tulajdonú vállalkozások hozzájárulása az export belföldi hozzáadott értékéhez nagyságrendileg 30 százalék. Az ITM stratégiai céljai alapján 2030-ig 45 százalékra kell emelni ezt az arányt a magyar vállalkozások megerősítése érdekében.

Hova megy döntően a kivitel?

A magyar külkereskedelmi termékforgalom 80,9 százaléka az Európai Unióba áromlott tavaly. Az EU-n kívüli országok részesedése 19,1 százalék volt.  Az EU-n kívüli európai országokba a magyar export 9 százaléka, az ázsiai országokba 4,6 százaléka áramlott. Az afrikai országokba 0,7, Ausztráliába és az óceániai országokba pedig 0,5 százalékos súllyal exportáltunk.

A legfontosabb export partnerországunk kiemelkedően Németország, ahová az exportunk több mint 27 százaléka került tavaly.

Az alábbi ábra a 10 legfontosabb célországot mutatja a magyar export szempontjából.

Forrás: KSH

A fenti táblázatban lévő értékek jelentősen növekedtek a 2013-ban látott értékekhez képest. Az országok sorrendje is sokat változott.

Forrás: KSH

Honnan importálunk?

A legfontosabb importpartnerországok sorrendje némileg eltérő, melyet az alábbi táblázat tartalmaz. 2018-hoz képest jelentős elmozdulás Kína esetében történt, a 4. helyről a 2. helyre lépett előre.

Forrás: KSH

A legfontosabb importpartnerországok esetében is számottevő változások történtek 2013 óta.

Forrás: KSH

Egyenleg

A legnagyobb külkereskedelmi mérleg többletet messze Németországgal szemben halmoztuk fel. Jelentősebb külkereskedelmi hiány főként Kínával és Oroszországgal szemben keletkezett.

Forrás: KSH

De mit is exportálunk?

Az alábbi táblázat alapján látható, hogy milyen termékcsoportból mennyit exportáltunk tavaly és 2014-ben. A gépek és szállítóeszközök kategóriában közel 50 százalékos volt a növekedés. Ezen árufőcsoport forgalmából 30 százalékos részesedést hasított ki a közúti járművek forgalma - derül ki a KSH statisztikáiból. A növekedés fő mozgatórugója a járműipar volt.

Forrás: KSH

A legnagyobb értékben kivitt termékek közé toronymagasan a személygépkocsik, valamint a gépjármű alkatrészek és tartozékok tartoznak. A sort a vezetések távbeszélő készülékek és a TV-készülékek folytatják.

Forrás: KSH

A legnagyobb értékben kivitt termékek sorrendje és mennyisége is jelentősen változott 2012 óta. A leglátványosabb növekedés a személygépkocsi kategóriában figyelhető meg.

Tavaly több mint háromszor akkora értékben exportáltunk személygépkocsit, mint 2012-ben.

Forrás: KSH

Elolvadhat a többlet a járvány miatt?

A külkereskedelmi termékforgalom egyenlegének többlete döntően a gépek és szállítóeszközök kategóriából származik. A német autóipar nehézségei a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül kihatnak a hazai autóiparra is. A koronavírus járvány kereslet-csökkentő hatásai is érdemben visszavetik az igényt az új gépjárművek iránt. Ennek tükrében a járvány hosszától függően jelentős a kockázata, hogy átmenetileg elolvad a külkereskedelmi termékforgalom korábbi években látott többlete.

Forrás: KSH

High tech súly

Pozitívum ugyanakkor, hogy Magyarországon kiemelkedően magas a high-tech vállalatok részesedése az exportból, mely jó alapot jelent a magas hozzáadott értéket jelentő részarány növelésére. A medium- és high-tech exporttermékek aránya 2016-ban megközelítette a 70 százalékot az ITM adatai alapján.

Forrás: ITM

 

A további exportpiaci növekedésnek a kulcsa a versenyképesség és a termelékenység javítása. Ehhez újabb hatékonyságnövelő beruházásokra lesz szükség, melyhez az 1500 milliárd forintos keretösszegű a Növekedési Hitelprogram Hajrá is hozzájárul.

A koronavírus-járvány miatt ugyan rövidtávon döntően a likviditási problémák áthidalására szolgáló forgóeszközhitelekre van igény, de az év végétől újra felfuthatnak a beruházási hitelek.

Az exportpiaci tevékenység fokozásához a mérethatékonyság növelése is kulcsfontosságú, ezért az NHP Hajrá kedvezményes hitelei cégfelvásárlásokhoz is felvehetők.