Németország - A Merkel-évtized így alakította Európát

Elemzések2020. jan. 4.Növekedés.hu

Gyakran halljuk, hogy Európa már nem olyan, mint régen volt. Ez jórészt annak tudható be, hogy Németország nem volt képes olyanná válni, amilyenné szeretett volna. Az elmúlt évtized Németországát és ezen keresztül Európáját alapvetően határozta meg a 2005-óta kancellár Angela Merkel politikája.

Történelmileg Németország vagy túl erős, vagy túl gyenge volt Európa békéje szempontjából

- írja Henry Kissinger, a legendás amerikai külügyminiszter Diplomácia című könyvében. Kissinger megállapítja azt is, hogy a német nemzeti egység csak megkésve alakult ki - a franciákhoz és az angolokhoz képest -, aminek több súlyos következménye is lett. Egyrészt ahhoz vezetett, hogy Németországnak nem alakult ki gyarmatbirodalma, aminek tragikus világháborúk lettek az eredményei. Másrészt nem alakult ki az a politikai kultúra, amely a német nemzeti érdek érvényesítését képes lett volna békésen keresztülvinni Európán.

Az elmúlt évtized - Merkel regnálása - szempontjából ez utóbbinak annyiban van jelentősége, hogy a német érdek ellentmondásosan jelent meg az EU-n belül.

Mintha Berlin maga se tudta volna, hogy mit akar elérni - annyira kényesen egyensúlyozott a britek és a franciák között.

A szavak szintjén Merkel az erősebb integrációt, az eurozóna kiterjesztését, egységes pénzügyi piacot és a fejlesztésekért felelős, legalább valamennyire közös uniós költségvetést tűzött ki célul. Ebből azonban szinte alig valami jött létre.

Mindez főleg a britek kiválása után lett nyilvánvaló - Németország nem képes felvállalni az öreg kontinensen a vezető szerepet. Merkel annyira ragaszkodott a status-quo kompromisszumos politikájához, hogy súlytalanná tette saját országát.

Több elemző szerint a brexit is ennek tudható be: egy erőtlen Németországgal szemben nem kell ellensúlyt létrehozni azoknak a briteknek, akik - tengeri nagyhatalom révén - egyetlen dolog volt fontos a kontinensen: se Franciaország, se Németország ne erősödjön meg túlságosan.

Elmondhatjuk, hogy az EU elmúlt tizenvalahány éve pontosan ezt az állapotot hozta létre. Merkel - miközben folyamatosan a szorosabb integrációt hangsúlyozta - nem volt képes arra, hogy vonzó európai alternatívát kínáljon, olyan integrációt, amely valóban élhető és előnyös a tagállamok számára. Így nem maradt más lehetősége, mint az egyensúlyozás és a német érdek megvalósítása a háttérből, a brüsszeli tárgyalótermek zárt világából. 

A “több Európa” gondolata azonban otthon, Németországban sem aratott osztatlan sikert. Merkel a német szavazóknak sem tudta hitelesen felkínálni, hogy milyen előnyöket jelentene számukra egy egységesebb EU. A görögök csődje volt a kijózanító pofon: ettől kezdve egy németnek nagyon nehéz lesz megmagyarázni, hogy a déli és a keleti tagállamok bevonása egy szorosabb integrációba miért nem arról szól, hogy az ő megtakarításaik finanszírozzák mások költekezéseit. A “több Európa” így kidolgozatlan vízió maradt, nem vált belőle a gyakorlatban is megvalósíható stratégia. 

Kissingernek igaza volt abban, hogy a német nemzeti érdekkel van a probléma. Ugyanis abban a pillanatban, ha Németország nyíltan kifejezte volna ezt és nem próbálja meg az EU érdekeinek köntösébe bújtatva eladni a többi tagállamnak, mára sokkal szorosabb integráció alakult volna ki.

Berlinnek önálló védelmi-, biztonsági-, külpolitikai és gazdasági célokat kellett volna megfogalmaznia. Olyanokat, amelyek világosan mutatják szándékait és olyanokat, amelyekhez a többi tagország tudott volna viszonyulni. Ezek híján Merkelnek nem volt más választása, mint kompromisszum-politikát folytatni a háttérből.

Bárki vezeti majd Merkel után Németországot, nem valószínű, hogy ez hozzáállás változna.

A hagyományos, nagy pártok, a kereszténydemokraták és a szocialisták vesztenek választói támogatottságukból, a zöldek, valamint a radikális bal- és jobboldal pedig erősödik. Ez nem abba az irányba mutat, hogy a német nemzeti érdek kérdésében egységes álláspont forr majd ki - nem lesz konszenzus.

Ez azonban az EU-ra nézve is kellemetlen következményekkel jár, legalábbis abban az értelemben, hogy a német érdek artikulációja továbbra sem lesz világos. Jönnek majd új emberek, új retorikával, a német külpolitika azonban a jelenlegi álláspontot lesz kénytelen folytatni,

egyre világosabbá válik majd, hogy Németország nem képes az EU vezető ereje lenni, sőt saját tehetetlenségi nyomatéka inkább visszafogja a szorosabb integrációt. 

Paradox módon éppen Franciaország az, amely látva a német teszetoszaságot próbál pozíciókat szerezni. Macron azonban nem tudja levetkőzni Európa-politikájának de Gaulle-ra hajazó vonásait. Így a franciák szorosabb integrációt követelő álláspontja hiteltelen marad. 

A német hozzáállás egyik legjobb szimbóluma az úgynevezett Merkel-rombusz. Ez a kancellár egyik leggyakoribb kézmozdulata, két kezét maga előtt összetéve, ujjaival rombuszt formáz. A mozdulat rendíthetetlenséget és állhatatosságot sugall. Aztán az utóbbi időben sorozatban érkeznek a Merkelt remegve mutató tudósítások. Megöregedett. Beteg talán? Olyan régóta kancellár - bár ennek nagy hagyományai vannak Németországban -, hogy a mai tinédzserek rajta nőttek fel. 

A kancellár kompromisszumos politikájának persze van eredménye: egy egészen a közelmúltig robosztus gazdaság.

2005-ben Németország még Európa “beteg embere” volt, a 2008-as válságot azonban viszonylag jól vészelte át. Persze Merkel kritikusai szerint ebben Kohl kancellár munkaerőpiaci reformjainak volt döntő szerepe - Merkel status-quo politikája azonban ez esetben eredményes volt. A munkanélküliségi ráta a felére csökkent, az adóbevételek nőttek, a költségvetés többletet mutat. 

Merkel igazi ereje a válságmenedzselésben mutatkozott meg, főleg a külpolitikában.

Jó példa erre a krími válság. Amikor Oroszország elfoglalta a félszigetet Berlinben egymásnak adták a kilincset a kormány- és államfők, a német kancellár képes volt lecsillapítani a kedélyeket. Erre megvolt persze a jó oka:

Németországnak elemi érdeke a jó viszony fenntartása Moszkvával, az olcsó orosz gáz létfontosságú a német gazdaság számára. 

Átalakította a belpolitikát is bizonyos értelemben: modernizálta pártját, a konzervatív kereszténydemokrata CDU-t, teret engedett a fiataloknak, a nőknek. Persze csak addig, míg nem veszélyeztették dominanciáját. Amíg a világgazdaságnak jól ment, Németországnak is jól ment. Így lett ő mindenki Muttija. Németország “anyukája” azonban olyan sikeresen menedzselte a belpolitikai konfliktusokat is hatalma megtartása érdekében, hogy egy időben félő volt, elvész az egészséges versengés a politikai életben.

Sikeres és klasszikussá vált stratégiája volt, hogy politikai versenytársai céljait kormányfőként megvalósítsa - ezzel indított el a lejtőn a nagykoalíciós partner szocialistákat.

Az atomenergián alapuló energiatermelés leállításával a zöldek vitorláiból igyekezett kifogni a szelet - a legutóbbi tartományi választások alapján nem sok sikerrel. Kiszorította pártjából a klasszikus konzervatív figurákat, a CDU-t jobbközép pártból közép-párttá formálta át. Ez azonban visszaütött, mert vákuum képződött a jobboldalon - ez áll az AfD, az Alternative für Deutschland megerősödésének hátterében. 

Legnagyobb kudarca, egyben politikai lejtmenete 2015-ben következett be, a menekültválság felerősödése idején.

A “Wir schaffen das!”, a meg tudjuk csinálni jegyében kinyitotta a német határokat a szíriai és a térség háború-sújtotta övezeteiből érkező migránsok előtt. Ezzel nem csak a német közvéleményt és a belpolitikát osztotta meg, de jelzést is adott arra vonatkozóan, hogy Európa felé szabad az út. Az európai politikát innen kezdve a migránskérdés uralja. 

Ha Merkel átlagember lenne, az idén már nyugdíjba mehetne. Kancellári mandátuma azonban 2021-ig szól és egyelőre nincs arra utaló jel, hogy idő előtt távozni óhajtana hivatalából. (Hacsak egészségi állapota ezt nem teszi szükségessé. Nyilvános fellépésein előforduló remegései nyomán bőven spekulál erről a német sajtó.)

Hogy utána mi lesz, az nem csak a német belpolitika, de az egész európai politika egyik legnagyobb kérdése. Pártján, a CDU-n belül Merkel támogatottsága még soha nem volt ilyen alacsony, de annyi ereje azért maradt, hogy az elmozdítására irányuló törekvéseket elfojtsa. A nagykoalíciós társat, a szocialistákat (SPD) ő maga csinálta ki az elmúlt években, népszerűségük egyre mélyebbre süllyed. A zöldek, a szélsőbal és a szélsőjobb ugyanakkor még nem elég erős ahhoz, hogy egypárti kormányt alakíthassanak.

A német belpolitikára tehát feltehetően továbbra is kényszerházasságok várnak. Ezek viszont továbbra is megnehezítik az eurozóna gazdasági lassulása ellen szükségessé váló intézkedések meghozatalát. Félő, hogy Németország ismét Európa beteg emberévé válik - immár politikai értelemben is.