Több mint 5 milliárd forinttal támogatja a piacorientált kutatói utánpótlást a Kooperatív Doktori Program

Elemzések2023. jún. 8.Növekedés.hu

Új szintre emeli a kutatói karrierépítést a Kooperatív Doktori Program, amely több mint 5 milliárd forint keretösszegből jelentős ösztöndíjjal segíti a vállalati együttműködésben folytatott kutatásokat, elsősorban a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területeken. A program célja, hogy Magyarország versenyképességét növelve célzottan támogassa az ipari igényeket követő tudományos életutakat és a hazai kutatói utánpótlást.

Magyarország új innovációs stratégiájának fókuszában a tudásalapú gazdaság megerősítése, a kutatóhelyek, az egyetemek és a gazdaság összekapcsolása áll.

A Parlament hamarosan dönt Magyarország új innovációs stratégiájáról, a Neumann János Programról, amelynek egyik kiemelt eleme a kutatói utánpótlás biztosítása.

Ezt a célt hivatott szolgálni a Kooperatív Doktori Program új felhívása is. A speciális ösztöndíjprogram az ipari és szolgáltatói szektorok kutatás-fejlesztési igényeihez igazodva támogatja a tehetséges magyar fiatalok tudományos karrierjét. A pályázók 24-43 hónapos futamidőre havi nettó 400 ezer forintos támogatást nyerhetnek ahhoz, hogy vállalati együttműködésben, valamelyik hazai egyetem doktori iskolájának intézményes keretei között dolgozzák fel kutatási témájukat. Az ösztöndíjas mellett támogatásban részesül az őt befogadó doktori iskola, valamint a témavezető és a bevont vállalati szakértő is, akinek feladata, hogy a fiatal kutatót segítse a vállalati működés megismerésében és a kutatás gyakorlati hasznosíthatóságában.

A 2020 óta futó program keretében 19 egyetemen 366 doktorhallgató projektjének megvalósítását támogatta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal,  eddig közel 14 milliárd forint értékben.

Az ösztöndíjprogram legfőbb célunkat, az egyetemek és a gazdaság összekapcsolását valósítja meg azzal, hogy a doktorandusz a kutatásai témáját az ipari szereplővel és az egyetemmel közösen határozza meg, koordináltan dolgoznak együtt. Ez az alapja annak, hogy emelkedjen a magyar szabadalmak száma, erősítve ezzel a magyar innovációt, nemzetünk jövőképességét

– mondta el a meghirdetés kapcsán Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára.

Hozzátette:

a program a fiatal kutatóknak biztosít újabb lehetőséget célzott karrierépítési stratégiák megvalósítására a kutatás-fejlesztés és az innováció világában.

A Kooperatív Doktori Program felhívásra 2023. július 20-ig nyújthatnak be pályázatot azok a doktori tanulmányokat folytató, vagy azt a 2023/2024-es tanévben megkezdő hallgatók, akik a kutatásaikban közreműködő vállalati partnernél szerződéses jogviszonyban állnak. A beérkező pályázatokat dedikált szakmai testület bírálja el, amelyben helyet kapnak a felsőoktatás és a versenyszféra képviselői is. A program részleteiről bővebb információ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján érhető el.