2030-tól nem finanszíroz széntüzeléses projekteket az Erste Csoport

Hírek2021. márc. 10.Növekedés.hu

Az Erste Csoport Felelős Finanszírozási Politikájának „fosszilis tüzelőanyagok” fejezetének régóta tervezett felülvizsgálatát indította el 2020 végén, a pandémiás válság okozta csúszást követően. A globális felmelegedés egyre sürgetőbb problémája arra késztette az Erste Csoportot, hogy szigorítson a széntüzeléssel kapcsolatos finanszírozási feltételein.

„A koronavírus-járvány egy magától értetődő lehetőséget jelent az egész gazdaság ökológiai újraindítására. Hiszem, hogy a jövőbeli növekedésünknek fenntartható projektekből kell származnia” 

– jelentette ki Bernd Spalt, az Erste Csoport vezérigazgatója.

Az üzleti tevékenységek lezárása a széniparban

Csak akkor lesz tartható a párizsi egyezményben 2015-ben meghatározott 1,5 Celsius-fokos globális felmelegedési határ, ha a szenet mint energiahordozót már 2030-ban kivezetik. Ez az oka annak, hogy az Erste Csoport elkötelezte magát, hogy redukálja a szénbányászati és széntüzeléses szektorok finanszírozását azzal a végső céllal, hogy 2030-ra nettó kitettsége nullára csökkenjen ezeken a területeken.

Ebben az összefüggésben az Erste Csoportnak már jelenleg is alacsony a szénbányászati kitettsége, ám a régió áramtermelőinek energiaszerkezete gyakran az adott ország energiaforrásait tükrözi. Az összes olyan energiatermelőt figyelembe véve, ahol a szén több mint 10 százalékos részaránnyal szerepel az energiaszerkezetben, az Erste Csoport portfóliójának kevesebb, mint 0,3 százaléka rendelkezik szénalapú energiatermeléssel kapcsolatos kitettséggel.

A széntüzeléses erőművi ágazat jelentős mértékben járul hozzá bolygónk átlaghőmérsékletének emelkedéséhez. Ezáltal a világ társadalmaira és a jövőbeli generációkra is kihatással van a környezet megóvása, az emberi jogok, valamint a közegészségügy és a közjólét biztosítása révén. Az Erste Csoport egyértelmű álláspontot képvisel ebben az ügyben, és más vezető pénzintézetekhez csatlakozik azáltal, hogy szigorítja paramétereit a szénnel kapcsolatos tevékenységek finanszírozásában.

A finanszírozási politika felülvizsgálata nyomán a széneszköz-specifikus beruházások, vagy a szénbányászattal, szénfeldolgozással, kokszfeldolgozással és szénalapú energiatermeléssel kapcsolatos új közvetlen finanszírozás már nem támogatható. Ez vonatkozik a meglévő erőművek működésének meghosszabbítására, felújítására, szervizelésére, valamint a szénbányászat és szénalapú erőművek eszközeire vonatkozó közvetlen ellátási láncra is.

Emellett a vállalati finanszírozás a továbbiakban nem lesz elérhető olyan társaságok és vállalatcsoportok számára, amelyek (már meglévő) szénbányászati, vagy szénalapú energiatermelő kapacitásaikat meghosszabbítják, illetve amelyeknek bevétele több mint 25 százalékos arányban a szénszektorból származik. Emellett az Erste Csoport nem nyújt finanszírozást a továbbiakban a szén, mint nyersanyag (árutőzsdei) kereskedéséhez, valamint szén tárolásához és feldolgozásához.

A közvetlenül széneszközök finanszírozására vonatkozó hitelezési kapcsolatok fennmaradnak a vonatkozó szerződések lejártáig, az ebben a körben meglévő megújuló szerződések 2023. év végén túl már nem hosszabbíthatóak meg.

A szén még ma is releváns tényező, különösen Kelet-Közép-Európa energiaellátásában, így a régió egyes országaiban továbbra is elsődleges energiaforrásként szolgál a távhőellátásban. Ezeket a jelenlegi függőségeket is figyelembe véve az Erste Csoport az energiabiztonság és a társadalmi felelősségvállalás csorbítása nélkül kívánja támogatni a régió szénfelhasználási átmenetét. Mindezek alapján az Erste Csoport mélyreható egyeztetést kíván folytatni érintett vállalati ügyfeleivel annak érdekében, hogy a 2023 végéig hiteles átmeneti terveket állíthassanak össze. „Támogatjuk ügyfeleink erőfeszítéseit, hogy 2030-ig kivonulhassanak a szénerőművi ágazatból” – jelentette ki Bernd Spalt.