ÁSZ: Az adópolitika eredménye a javuló adómorál és a fehéredő gazdaság

Hírek2022. máj. 17.Növekedés.hu

A NAV módszereiben bevezetett változások hozzájárultak az adómorál javulásához és a gazdaság fehéredéséhez is – állapítja meg az ÁSZ elemzése.

Az Állami Számvevőszék aktuális elemzése által érintett időszakban az adópolitikának két meghatározó törekvése volt: egyrészt csökkenteni kívánta a munkát és a vállalkozásokat terhelő adók súlyát, amit a fogyasztást terhelő adók súlyának növelésével ellensúlyozott, másrészt szükség volt a gazdaság fehérítésére, az önkéntes jogkövetés kultúrájának erősítésére.

Az adóigazgatás eljárásrendjét 2018-től 3 új törvénnyel újraszabályozták. Az adminisztrációs terhek csökkentésével és az adóhatóság ügyfélközpontúbb szolgáltatásaival célként tűzték ki, hogy minél inkább segítsék az állampolgárokat adókötelezettségeik teljesítésében. Az újraszabályozás során fontos szempont volt az is, hogy a költségvetés bevételi érdekei ne sérüljenek és minden adózó a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően vegye ki a részét a közteherviselésből. A törvényi szabályozáson keresztül az Országgyűlés így teremtette meg az új adózási szemlélet elterjesztésének feltételeit.

A változtatások szükségességére az ÁSZ a hátralékkezelési és végrehajtási eljárási területeken végzett ellenőrzése eredményeként már 2014-2015-ben felhívta a figyelmet. Az akkor kimutatott adatok a korábban alkalmazott módszerek felülvizsgálatát, sőt egy szemléletváltást is indokoltak.

Az adópolitikai célkitűzések megvalósításában jelentős szerep hárult a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra (NAV). Az ÁSZ szakemberei a jelenlegi elemzésben rámutatnak arra, hogy ezekkel a célkitűzésekkel a NAV 2017-2021. évi stratégiája összhangban volt. Az elemzés nyugtázhatta, hogy a 2017-2020 közötti adatok összességükben a kitűzött célok teljesülése irányába mutatnak. A fogyasztást terhelő adók adóbevételeken belüli aránya az elemzett időszakban emelkedett, ugyanakkor a vállalkozásokat terhelő adók súlya mérséklődött.

A munkát terhelő adók aránya számottevően ugyan nem csökkent, azonban ez leginkább a 2017-2019 közötti időszakra jellemző kedvező foglalkoztatási adatokkal hozható összefüggésbe. A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenését ugyanis a növekvő foglalkoztatottságból származó plusz bevételek kipótolták.

Az ÁSZ szakértő elemzői arra az egyértelmű következtetésre jutottak, hogy a NAV által alkalmazott ösztönző és támogató eszközök segítették az adózói hibák megelőzését, csökkentették az adminisztrációs terheket, és jól szolgálták a gazdaság fenntartható kifehérítésének fontos célját is.

A bevezetett intézkedések összhangban voltak az adópolitika azon célkitűzésével is, hogy az adózók ne kényszerítő intézkedések (behajtás és végrehajtás) útján, hanem a számukra minél egyszerűbb módon és önkéntes jogkövetéssel járuljanak hozzá a központi költségvetés bevételeihez.

Az ÁSZ teljes elemzése itt érhető el