Az aktív gondolkodás hatalma - Könyvajánló

Hírek2020. máj. 25.Növekedés.hu

Ulf Löwenhav stratégiai tanácsadó sikerkönyve egy összefoglaló mindarról, amit az emberi, vezetői döntések mögött álló, nem tudatos hajtóerőkről tudunk. A legújabb szervezetfejlesztési és pszichológiai kutatásokra támaszkodva a szerző kijelenti, hogy hamis az az általános elképzelés, amely szerint az elismert szervezeteket szakszerűen vezetik. A kötet nagyszerű útmutatóként is használható arra, hogy a bennünk rejlő gyengeségek felismerésével és uralásával miként tehetjük jobbá döntéseinket.

A könyv célja, hogy a passzív gondolkodás fázisából – amelyben a leggyakrabban működünk, és amit az igazi tudatosság hiánya, a gyors, gyakran rossz döntések jellemeznek – eljussunk az aktív gondolkodás szintjére, amelyben képesek vagyunk összeszedettek lenni, magabiztosan és jóval logikusabban gondolkodni.

Ez komoly erőfeszítést igényel hiszen, ha valami újjal állunk elő, ellentétbe kerülhetünk mások álláspontjával, és általános elutasítás lehet az osztályrészünk. Ám annak érdekében, hogy a vállalati célkitűzéseket sikeresen és hatékonyan megvalósíthassuk, sokszor bizony a „sarkunkra kell állni”. Rugalmasan és kitartóan kell képviselnünk az álláspontunkat, azaz rezilienssé kell válnunk.

Mennyire nehéz reziliensnek lenni?

– teszi fel a kérdést a szerző. Megnyugtató választ azonban nem ad, hiszen rezilienssé válni nagyon nehéz. A közösséghez való tartozás és az elfogadás iránti vágy az egyik legnagyobb ösztönző erőnk, ugyanakkor az egyik legkomolyabb gyengeségünk is. A társadalmi normák és keretek olyannyira áthatják az életünket, hogy szinte nem is tudjuk felfogni, milyen lehet önállóan döntéseket hozni, helyesen gondolkodni és értéket teremteni – állítja Ulf Löwenhav.

A szerző túllép azon hagyományos megközelítésen, mely szerint a vállalati közeg tanulmányozásához a hagyományos üzleti kérdésekben való jártasság a legfontosabb.

Ehelyett életszerűbb perspektívából, a pszichológia, filozófia és az antropológia egyes fogalmain és eszköztárán keresztül bemutatja azokat a mítoszokat, amelyek a viselkedésünket és a csoporthoz való tartozás iránti természetes vágyunkat irányítják, illetve környezetünk erőviszonyait meghatározzák.

Vizsgálja például azt a kérdést is, hogy szükség van-e a nemek egyenlőségére a vezetőségben a jobb döntéshozatalhoz. A válasza: „feltétlenül igen”. A hagyományokról pedig azt mondja, ne féljünk szakítani velük! Úgy kell tekinteni rájuk, mint remek lehetőségekre, hogy valami újat, innovatívat, feltűnőt, valódi bombasikerrel kecsegtető dolgot hozzunk létre.

Daniel Kahneman közgazdasági Nobel-emlékdíjas pszichológus döntéshozatalról szóló felismeréseit felhasználva a kötet gyakorlati elemzéssel is szolgál, egy egész fejezetet szentelve „a fontos döntések meghozatalának”. A könyv végső konklúziója pedig, hogy nem elég pszichológiai vagy viselkedésgazdaságtani könyvek olvasásával gyarapítani a tudásunkat: a reziliens szembehelyezkedő szerepét elkötelezetten gyakorolni is kell.