Az érzelmileg intelligens vezetés kilenc stratégiája - Könyvajánló

Hírek2020. okt. 14.Növekedés.hu

Az érzelmi intelligencia (EI) olyan képességek összességét jelenti, amelyekkel az ember felismeri és kezelni is tudja mind a saját, mind mások érzelmeit. A Pallas Athéné Könyvkiadó által most megjelentetett sikerkönyvben a szerzők, Cary Cherniss pszichológiaprofesszor és Cornelia W. Roche coach azt mutatják be, milyen hatalmas szerepe van az érzelmi intelligenciának, amikor a vezetőknek komoly nehézségekkel vagy jelentős lehetőségekkel kell szembenézniük. A könyv azokat az érzelmileg is ütőképes vezetési stratégiákat ismerteti, amelyek által leküzdhetők az akadályok, és sikerre vihetők a célok.

Az érzelmi intelligenciának (EI) számos aspektusa létezik. A szerzők olyan sztárvezetőkkel készítettek mélyinterjúkat, akik szinte az összes EI-összetevő tekintetében kimagaslóan erősek. Olyan esetek leírására kérték őket, amikor „az érzelmek kezelésével vagy használatával sikerült megoldaniuk egy-egy problémát, vagy elérniük egy-egy célt”. A kutatásban részt vett menedzserek által elmondottak alapján a könyv érzelmi szempontból irányított „siker-stratégiákat” vázol fel lépésről-lépésre.

Ma már egyre nagyobb volumenű empirikus bizonyíték is igazolja, hogy az érzelmi intelligencia és a vezetési hatékonyság szorosan összefügg. A szerzőpáros fejtegetése szerint azzal járul hozzá az EI a hatékony vezetéshez, hogy kiélezi a vezetők mások befolyásolására irányuló képességét is. Számos felmérés tanúsítja, hogy az alkalmazottak felmondásának első számú indoka a rossznak tartott főnök, ennek hátterében pedig gyakran az érzelmi intelligencia hiánya áll – hangsúlyozzák. A hatékony vezetőket két teljesen eltérő jellemvonáscsoporttal írják le: egyrészt erősek, határozottak és elszántak, másrészt viszont empatikusak, gondoskodók és együttérzők is.

Arra is egyre több meggyőző felmérés utal, hogy a vezető EI-je erőteljesen kihat a vállalat alkalmazottainak testi és mentális egészségére is. Mára pedig az üzleti iskolák is felismerték az érzelmi intelligencia jelentőégét, így tanrendjükben is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a témára.

A szerzők az érzelmileg intelligens vezetés stratégiáját kilenc pontban foglalták össze, ezek alkalmazását számos gyakorlati példán is ismertették.  Egy érzelmileg intelligens vezető képes az érzelmi klíma feltérképezésére (1.); az érzelmei kifejezésével motivál másokat (2.); megfigyeli, miként hat a viselkedése mások érzelmeire (3); képes beleképzelni magát mások helyébe (4.); megfejti a helyzet mögött meghúzódó érzelmi erőhatásokat (5); képes perspektívát váltani (6); optimális interperszonális határokat alakít ki (7); mások segítségét is igénybe veszi az érzelmek kezelésében (8); segít másoknak az érzelmi intelligenciával kapcsolatos képességeik fejlesztésében (9).

A kötet konklúziója, hogy ezeket a stratégiákat bárki alkalmazhatja. A szerzők bizonyosak abban, hogy használatuk egyéni és szervezeti szinten egyaránt egészséget, megelégedettséget és hatékonyságot eredményez.