Sikerült-e az újraiparosodás Magyarországon?

Hírek2019. márc. 9.Növekedés.hu

A válság után az Európai Unió több országában – köztük Magyarországon – is előtérbe került az újraiparosítás. Kérdés, mennyire váltak be az elképzelések a nyugat-európai, illetve a posztszocialista országaiban.

Néhány éve a fejlett országok gazdaságfejlesztési elképzelései között előtérbe került az újraiparosítás, részben a 2008. évi válságra, részben a negyedik ipari forradalomhoz kapcsolódó technológiai átalakulásra, szerkezetváltásra adott egyik gazdaságpolitikai válaszként.

Megfigyelhető-e újraiparosítás az Európai Unióban (EU), és hasonlók-e a szerkezetváltási folyamatok az EU 15 régi és 10 új, posztszocialista tagállamában, különös tekintettel Magyarországra? Az újraiparosodás elemzéséhez a feldolgozóipar bruttó hozzáadott értékének és a foglalkoztatottak számának változását alapul véve (2000 és 2016 között)

Nyugat-Európában továbbra is dezindusztrializáció zajlik, míg Kelet-Közép-Európa néhány országában felemás, a foglalkoztatás mérséklődése melletti újraiparosodás figyelhető meg. Magyarország feldolgozóiparának átalakulása jobban hasonlít az EU15 országokban tapasztalhatókra, mint a többi posztszocialista országéra.

A februári Közgazdasági Szemlében jelent meg Nagy Benedek, Udvari Beáta és Lengyel Imre tanulmánya Újraiparosodás Kelet-Közép-Európában - újraéledő centrum-periféria munkamegosztás? címmel. A tanulmány kapcsán 2019. március 13-án 14 órától műhelybeszélgetést szervez a Magyar Közgazdasági Társaság az MKT közösségi terében, az Eiffel Palace Irodaházban.

A rendezvénnyel egy sorozat elindítása a szándék az idén 125 éves MKT és a Közgazdasági Szemle együttműködésében, egy-egy érdekes tanulmány apropóján szervezett beszélgetésekkel, műhelyvitákkal.

A kerekasztal-beszélgetés előadói a tanulmány szerzői, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának munkatársai: Nagy Benedek egyetemi adjunktus, Udvari Beáta egyetemi docens és Lengyel Imre egyetemi tanár. 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de a terem befogadóképességére tekintettel előzetes regisztrációhoz kötött. 

Kapcsolódó dokumentumok:
Nagy Benedek, Udvari Beáta és Lengyel Imre tanulmánya (pdf)