8 humán készség, ami nélkülözhetetlen a jó vezetőknél

HR2019. ápr. 29.Sz.A.

Egy csapat teljesítménye nem csak a készségeken és a tapasztalaton múlik, egy projekt sikerét az dönti el, mennyire tud a projektvezető motiválni és irányítani. A Nyolc nélkülözhetetlen humán készség a projektmenedzsmentben kiváló gyakorlati útmutató vezetőknek gyakorlati példákkal és stratégiákkal, eszközökkel és technikákkal.

Az emberek vezetése személyre szabott művészet, amely rengeteg gyakorlást és tapasztalatot igényel. Olyan készségekre van szükség, amelyekkel a projektvezetők a legnehezebb emberi problémákat is képesek kezelni. A projektvezetők munkája rengeteg szerepet és felelősséget foglal magában.

Fontos, hogy egyszerre legyenek empatikus, ugyanakkor határozott vezetők, miközben elvárás a kreativitás és a kockázatvállalás.

Könyvében Zachary Wong, a Kaliforniai Egyetem Környezeti Toxikológia tanszékének adjunktusa nyolc emberi kvalitást mutat be, melyeket olyan gyakorlati kérdések és problémák alapján állított össze.

1. Problémamegoldó-korrekciós képességek erősítése

Az első készség a humánerő-problémák felismerése és korrigálása. Mindezek beazonosításához és megoldásához a szerző szerint az idejétmúlt piramismodell helyett az ékmodellt érdemes használni, amellyel gyorsan és hatékonyan megtalálhatjuk a probléma gyökerét, megfelelő teljesítményt és befolyást alkalmazhatunk, valamint elősegíthetjük a korrekciós lépéseket az egyén, a csoport, valamint a szervezet életében.

2. A megfelelő szerep megtalálása a problémák kezelésénél

A második készség a humánerő-problémák határozott kezelése anélkül, hogy túl szigorúak lennénk a munkatársakkal. Zachary Wong szerint, ha komoly humánerő-problémát kell megoldanunk, érdemes önmagunkat adni, és mindig annak a szerepnek (vezető, felettes, csapattag) megfelelően fellépni, amely a legnagyobb erőt, lehetőséget és befolyást nyújtja a probléma kezeléséhez, továbbá elősegíti azt, hogy beosztottjaink sikeresen boldoguljanak.

3. A csoport-összetartás kialakítása

A jó vezető harmadik fontos készsége a sikeres csapat kialakítása. Ahhoz, hogy kimagaslóan eredményes csoportot kovácsoljunk össze, alkossunk egy meggyőző küldetéssel bíró motivációs kört, amit a hat összetartást kifejező „mi” viselkedés támogat: a kölcsönös bizalom, az egymásrautaltság, az elszámoltathatóság, az átláthatóság, a tanulás és az egyéniség értékelése.

4. A jól végzett munka jutalmazása

A negyedik készség a beosztottak hozzáállásának javítása, boldogságuk és teljesítményük növelése. Ezt úgy érhetjük el, ha a jól végzett munkát jutalmazzuk. A jutalom lehet dicséret, megerősítés, kedvesség, a tisztelet kinyilvánítása, vagy pénzjutalom. Mindenki akkor hozza ki magából a legtöbbet, ha úgy érzi, elismerik és értékelik.

5. A problémás beosztottak motiválása

Az ötödik készség a problémás és alulteljesítő emberek hozzáállásának megváltoztatása. Az ilyen beosztottak esetében a múltra, a jelenre és a jövőre egyaránt koncentráló, részletesebb teljesítményértékelési folyamat bevezetése lehet a célravezető. Alkalmazásával ugyanis elérhető, hogy ők is tudják tartani a lépést a többiekkel. Ehhez vezetőnek és beosztottnak egyaránt össze kell gyűjteni, majd meg kell beszélni, hogy mi ment eddig jól és mi nem, majd egyértelművé kell tenni, hogy milyen magatartást és fejlődést várunk el.

6. A beosztottak helyes magatartásának erősítése

A hatodik a csoporton belüli helyes magatartás ösztönzése. A szerző ehhez az úgynevezett ABC-betűdoboz modell alkalmazását javasolja, mely az emlékeztetőkről (alapvetésekről), a cselekvésekről (bemutatott viselkedésekről) és a megerősítésekről (cselekedetünk következményeiről) szól. Segítségével fenntartható változást tudunk elérni az emberek teljesítményében.

7. A félelem leküzdése változtatás esetén

A vezetéshez szükséges hetedik készség, hogy miként maradjunk sikeresek akkor is, amikor változással, problémákkal és új kihívásokkal nézünk szembe. Ilyen esetekben át kell venni az irányítást a félelmünk felett, és lépéseket tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a körülmények, a teljesítőképességünk és az esetleges rossz kimenetel miatti bizonytalanságokat. Ha ezt nem tesszük meg, a félelem mentális fekete dobozzá válik, átveszi cselekedeteink felett az irányítást, eltorzítja a gondolatainkat, fokozza a bizonytalanságot és kétségek közé sodor minket.

8. A befolyás növelése a vezetőség felé

A nyolcadik készség főnökünk tetszésének elnyerése, illetve a nála szerzett befolyás. Ha szeretnénk kivívni a főnökünk elismerését és szeretnénk befolyásra szert tenni nála, két út közül választhatunk: vagy növeljük a láthatóságunkat, felfelé irányítunk, valamint kiváló teljesítménnyel, tisztességes viselkedéssel és csapatjátékosként, együttműködéssel felnagyítjuk az értékeinket, vagy láthatatlanok maradunk és hagyjuk, hogy a főnökünk irányítsa a motivációnkat, a tisztességünket, az érzéseinket és a közérzetünket.