Harvardi egyetem kutatója szerint ezek jellemzik az érzelmileg intelligens vezetőket

HR2020. jún. 28.Növekedés.hu

Egy Harvardon végzett amerikai pszichológus szerint az érzelmi intelligencia négy fő területe az öntudatosság, önmenedzselés, társas tudatosság és a kapcsolatkezelés.

Daniel Goleman amerikai pszichológus, az érzelmi és társas intelligencia kutatója 25 évet töltött a témával kapcsolatos kutatások és könyvek megírásával. Tapasztalatai szerint az érzelmi intelligencia négy fő területből áll, ezeken belül pedig 12 alapvető kompetencia található – olvasható a CNBC oldalán.

Öntudatosság

Az öntudatosság segít abban, hogy rájöjjünk, mi motiválja cselekedeteinket. Az önismeret hozzájárul ahhoz, hogy megértsük, a viselkedésünk egy adott helyzetben előre visz minket, vagy éppen hátráltat. Az érzelmi öntudat pedig azért kiemelten fontos, mert a segítségével könnyebben megértjük az erősségeinket és korlátainkat. Az önismerettel rendelkező vezetők tudják, mikor kell a munkatársaikra támaszkodniuk, de tisztában vannak saját erőségeikkel is.

Önmenedzselés

Az önmenedzselés nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az érzelmeket és az impulzusokat a helyén tudjuk kezelni. A vezetők számára ez egy elengedhetetlen készség, főleg egy válság idején – a beosztottak hozzájuk fordulnak támogatásért, és ha azt látják, hogy a főnök higgadt, és arra törekszik, hogy kihozza a szituációból a legjobbat, akkor nekik is könnyebb lesz így tenni. A pszichológus szerint az önmenedzseléshez a következő alapvető kompetenciák tartoznak: érzelmi önkontroll, alkalmazkodóképesség, teljesítményorientáció és pozitív hozzáállás.

Társas tudatosság

E kategóriába a másokra való odafigyelés képessége tartozik. Az ilyen vezetők figyelnek a beosztottakra, könnyebben érzékelik mások érzelmeit, figyelmesen hallgatják őket és hatékonyan tudnak velük kommunikálni. A társas tudatosság alapkompetenciája egyrészt az empátia: valódi érdeklődést tanúsítanak a másik problémái, nehézségei iránt, másrészt a szervezeti tudatosság: az ilyen vezetők az érzelmi intelligenciájukat használva, képesek átlátni csapatuk érzéseit és aggályait. Még az is előfordulhat, hogy a vezető előre sejti, hogyan fog reagálni például a másik cég, akivel üzletelnének, így könnyebb tud megfelelő stratégiát felépíteni.

Kapcsolatkezelés

E terület kapcsán öt kompetenciát említ a szakértő. A magas érzelmi intelligenciával rendelkező vezető könnyen befolyásol, képes a gondolatainak, céljainak világos és meggyőző kommunikációjára. Fontos számára a visszajelzés, a munkatársak támogatása, és motiválása. Képes a konfliktusokat a megfelelő módon kezelni, a nézeteltéréseket elsimítja. A csapatmunkában aktívan vesz részt, megosztja a felelősséget, de a jutalmat is. Az érzelmileg intelligens vezető képes másokat ösztönözni, és mindig kihozza a beosztottakból a legjobbat.