AmCham-elnök: A világnak fel kell készülnie hasonló helyzetekre

Interjú2020. máj. 4.Végh Zsófia

Bár az itt lévő amerikai cégek többségét jelentősen érintette a járvány, pozitív hozadéka is van – több olyan területen felgyorsította a folyamatokat, ahol időszerű volt a változás. A kormány nyitott a vállalkozók javaslataira, több általunk is támogatott észrevételt figyelembe vettek a jogalkotásnál - mondta a növekedés.hu-nak Bársony Farkas, az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) elnöke.

Milyen változásokat hozott a járvány a kamara működésében?

A kamara vezetését és alaptevékenységeit is jelentősen érintette. Érdekképviseleti munkánk a járvány okozta gazdasági problémák felmérésére és megoldására fókuszál. Rendezvényeinket azonban sajnos határozatlan ideig el kellett halasztanunk, többek között az eseménynaptárunk alapkövének számító Versenyképes Oktatás konferenciát, a HR Dream Dayt, valamint a hagyományos július negyedikei ünnepségünket, de bízunk benne, hogy ősszel személyesen is lesz alkalmunk tagjainkkal találkozni.

Szakmai találkozóinkat és munkacsoportjaink működését ugyanakkor online platformon folytatjuk, nem álltunk le, egyetlen igazgatósági megbeszélés nem maradt el.

Több mint egy hónap távlatában kiválóak a tapasztalataink munkacsoport üléseinkről; továbbra is hatékony együttműködés zajlik, értékes szakmai anyagok készülnek, amelyeket a kormánnyal folytatott gazdaságvédelmi konzultációk során használunk fel.

A tagság továbbra is elhivatott, mindenki sok időt és energiát fordít arra, hogy ebben a megváltozott helyzetben is hatékonyan dolgozzunk együtt, és támogassuk egymást. Az AmCham tagsága tisztában van azzal, hogy a koronavírus leküzdése közös feladat és ahogy mindig, most is felelősséget vállalunk a megoldásban.

Mindemellett AmCham Live címmel webinar sorozatot is indítottunk, ahol szakértők tartanak előadást a most leginkább érdekes és releváns témákban, mint például vezetés, munkajog, HR és egyéb üzleti életben jelentkező kihívások, melynek természetesen része a járvány gazdasági és munkaerőpiaci hatásainak vizsgálata is. Áprilisban például bemutattunk egy izgalmas kezdeményezést, a B Tervet, amely segít leépített dolgozóknak új munkahelyet találni, emellett volt már előadás azokról a képességekről és készségekről, amelyek elsajátításával hatékonyabban működhetünk a koronavírus idején és a válság után is versenyképesek maradhatunk.

A következő hetekben a járvány jogi vonatkozásait elemezzük, különös tekintettel a szerződéses kötelezettségekre, igazgatótanácsi döntési folyamatokra stb.

A webinar sorozat abszolút siker, a tagság igényeinek megfelelően pedig további érdekes programokkal készülünk.

Miről egyeztetnek a munkacsoportok most?

Az AmCham megalapítása óta alapvetően az ország versenyképességének javításáért dolgozik szoros együttműködésben az érdekelt partnerekkel, beleértve a kormányzatot is.

Munkacsoportjaink e cél köré szerveződnek, és négy fő területen – digitalizáció, versenyképes oktatás és munkaerő, innováció és befektetési környezet – folyik a munka.

Az aktuális helyzetben a hangsúly inkább a járvány gazdasági hatásainak felmérésén, a problémák megoldásán, és a gazdaság mihamarabbi talpra állításán van, bár természetesen ez összefüggésben áll a versenyképességgel.

Érdekes például figyelemmel kísérni, hogy a digitalizációs munkacsoportunk által vizsgált területeken milyen változásokat indukált a krízishelyzet. A járvány egy érdekes csavart hozott, szembesülnünk kellett azzal, hogy nemzetközi viszonylatban hol tartunk a digitális felkészültségben, automatizációban, robotizációban, digitális oktatásban, illetve mennyire állunk készen az otthoni munkavégzésre vagy a távmunkára.

A járvány súlyosan érintette a munkaerőpiacot is, ezért most arra fókuszálnak szakértőink, hogy hol van az az egyensúlyi pont, a munkaerőmegtartás és az kiesés csökkentése között, ugyanis, ha normalizálódik a helyzet akkor szükség lesz a kiesett munkaerő pótlására. A kormánnyal folyamatosan konzultálunk az erre vonatkozó javaslatokról és vizsgáljuk a szabályozás részleteit.

A befektetési csoportunk azt vizsgálja, hogyan lehet hazánkat a befektetők számára még ideálisabb környezetté alakítani. A járvány miatt megtorpantak a befektetések. Most arra kell figyelnünk, hogy biztosítsuk a kedvező feltételeket, hogy a meglévő befektetőink továbbra is olyan gazdaságként tekintsenek Magyarországra, ahol érdemes maradni, és egy ilyen kritikus időszak alatt is gondolkozzanak azon, hogy további fektetéseket eszközöljenek hazánkban.

Átértékelődött az is, hogyan tekintünk az innovációra. Az aktuális helyzetben a változásokat könnyebben befogadó környezetté válunk, a vállalatok és a gazdaság egyaránt.

A járvány kezdete előtt is fontos kihívások vártak ránk. A koronavírus rávilágított a hiányosságainkra, és számos folyamatot fel is gyorsított. Ez az időszak lehetőséget nyújt arra, hogy a krízis után egy modernebb, rugalmasabb, hatékonyabb, fenntarthatóbb gazdaságot építsünk.

A megtorpanás alatt mennyire foglalkoznak a cégek további beruházásokkal, félbemaradt befektetéseik folytatásával?

Most nem erről folyik a cégek döntéshozó testületeiben a vita. Az Egyesült Államokban, melyet pozíciómból adódóan jobban figyelek, a kiskereskedelmi forgalom márciusban 8,7% százalékkal esett, februárhoz képest 5,4%-kal csökkent az ipari termelés – röviden, megvan Amerikának is a maga baja. Nehéz pontos előrejelzésekbe bocsátkozni, hiszen a gazdaságot globálisan még sosem kényszerültek az egyes államok mesterségesen korlátozni, leállítani. Nincs erre tapasztalat.

Az USA a második legnagyobb befektetési partnerünk Németország után.

Az amerikai cégek kitartanak Magyarország mellett, a hangsúly most azon van, hogy minden stratégiai partner részéről megkapják a folytatáshoz szükséges támogatást.

Magyarország ezután is vonzó befektetési célpont lesz, viszont fontos, hogy megóvjuk befektetéseket, fejlesztéseket.

Miről egyeztetnek a kormánnyal?

Legtöbb cégünket jelentősen érintette a járvány, a bizonytalanság, likviditási problémák és az ellátási lánc kérdései mellett a munkaerő megtartása az egyik legfontosabb kérdés.

Az AmCham is részt vesz abban a Palkovics László Innovációs miniszter vezette munkacsoportban, ahol a kormány az üzleti szektor képviselőivel elemzi a válsághelyzetet és készít elő megoldási javaslatokat.

Minden héten megosztjuk tapasztalatainkat és rávilágítunk azokra a területekre, ahol gyors beavatkozásra lenne szükség.

Nem mindig születnek tökéletes megoldások, de a kormány kimondottan nyitott és rugalmas, ha a vállalatok visszajelzéseiről van szó.

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás részleteire vonatkozó kéréseinket szintén figyelembe vették, hogy valóban segítség legyen a cégeknek. Az erről szóló szabályozás első verziója nagyon bürokratikus volt, és abban a formában nem sok cég kívánta igénybe venni. Az átdolgozott támogatási rendszer több vállalatra és dolgozóra terjed ki és nagyobb rugalmasságot biztosít: kiterjed a kölcsönzött munkaerőre, és bővült a kutató-fejlesztést folytató munkáltatók támogatása.

Az adózás területén is jelentős kedvezmények születtek, határidőket halasztottak el javaslataink alapján.

A kormány szintén figyelembe veszi az idő jelentőségét egy-egy jogszabály alkotása vagy módosítása során, hogy a vállalatok is lássák, mik az irányok, miben gondolkodik a kormány. A kiszámíthatóság fontosságát nem tudjuk eléggé hangsúlyozni.

A Magyarországon lévő amerikai vállalatok, hogy kalkulálnak, mikor áll helyre működésük?  

Bár volt olyan amerikai cég, amely egy pillanatra sem állt le, de azoknál a vállalatoknál is, ahol voltak leállások, mindenki arra készül, hogy fokozatosan, szigorú menetrend mellett, ügyelve az előírásokra és a munkavállalók biztonságára, visszatérjenek korábbi működésükhöz. Cégenként változik persze, hogy ki milyen módon teszi ezt.

Sokan az elmúlt időszakban komoly egészségügyi óvintézkedéseket hoztak, működési folyamataikat alapjaiban átalakították az újraindítás érdekében, benne bizonyos karbantartási munkák előrehozatalát hatékonysági szempontok mentén. Mindezek mellett folyamatosan figyelik a kormányzati kommunikációt, a kormányzati döntéshozatal eredményeit és a járvánnyal kapcsolatos elemzéseket.

Egy biztos, ideig nem lesz olyan, mint korábban.

A járvány nélkül is volt igény változásra, szemléletváltásra, a kérdés, hogy a koronavírus mennyire gyorsítja fel ezeket:

ha csak azt nézzük, mekkora figyelmet kapott most az oktatás és az egészségügy, akkor ez egy pozitív hozadék lehet.

A világnak fel kell készülnie hasonló helyzetekre – s bár a legtöbb nagyvállalat rendelkezik az üzletmenet folytonosságát biztosító tervvel, képesnek kell lenniük arra, hogy gyorsabban, hatékonyabban tudjanak üzemmódot váltani olyan hasonlóan különleges helyzetekben, mint amit most a járvány váltott ki.