Halálsoron: A szegedi Csillag börtönpszichológusa szerint eredményeket is el lehet érni

Interjú2024. feb. 3.András Géza

Börtönártalmak mindenkinél megjelennek. Legnagyobb részben a személyiségzavarok előfordulása tapasztalható. Eredmény, ha a fogvatartott megérti, mi miatt kerül olyan helyzetbe, ami nem komfortos számára, és megtalálja az ebből kivezető kaput - mondta a Növekedésnek adott interjúban a Szegedi Fegyház és Börtön pszichológiai osztályának vezetője. Szilágyi Margit bv. alezredessel a munkájáról, sikerről és kudarcról, illetve a gyógykezelések hatékonyságáról, a fogvatartottak társadalmi megítéléséről beszélgettünk.

Látta a Halálsoron című ikonikus filmet? 

Igen, többször is, így az is nyilvánvaló, hogy igen mély hatást gyakorolt rám. A halálsoron szolgálatot teljesítő felügyelők filmbeli ábrázolásában inspiráló hatást látok.

Félt már a munkája során? Például akkor, amikor lekerül egy-egy mozgáskorlátozó eszköz.

Nem. Ha kockázatos, akkor marad a mozgáskorlátozás.

Magda Marinkora is vonatkozik? Állítólag önöknél tartják fogva minden idők egyik legelvetemültebb gyilkosát. 

A személyiségi jogok védelme érdekében, valamint a szolgálati titoktartás maradéktalan betartása miatt erre a kérdésre nem válaszolhatok.

Egy gyilkossal, pláne egy többszörös gyilkossal szemben, miként lehet türelmesnek lenni? Hogyan tréningezi magát erre a feladatra?

Megítélésem szerint ehhez egy alapvető szemlélet szükséges:

bármennyire is meghatározó egy-egy cselekmény az ember életében, az nem önmagában létezik. Ennek vannak előzményei, okai, kiváltó hatásai, például az aktuális pszichés terheltség, a környezet hatása. Ez a szemlélet természetesen nem mentesítheti az elkövető személyt a következmények alól, viszont a viselkedés megértésében elengedhetetlen.

Ok, okozatról van szó?

Az összefüggések felismerése növeli az elfogadás képességét, az ismeretlentől való távolságtartás csökken. A multikauzális, azaz a több okot feltáró elemzésre épül rá a gyakorlat, a konstruktív értelemben használt rutin. Minden pszichológusi foglalkozás gyarapíthatja a szakember tudását.

Szilágyi Margit a halálsoron szolgálatot teljesítő felügyelők filmbeli ábrázolásában inspiráló hatást lát

Miként tudja félretenni, hogy ne a gyilkost, a bűnözőt lássa, hanem az embert, a pacienst?

Mindig, elsősorban a személyes megítélésemre, a rám bízott személyről saját szememmel kialakított képre támaszkodom. Ha ez már elég stabil, akkor foglalkozom a bűncselekménnyel.

Volt olyan, hogy azt mondta, képtelen foglalkozni egy-egy elítélttel? Adott vissza feladatot, vagy ez „nem így” működik?

Arra nincs lehetőségem, hogy bármely fogvatartott ellátását visszautasítsam.

Mi vesz rá arra egy szakpszichológust, hogy a bűnözők között, azon belül is a legveszélyesebbek között dolgozzon?

Az első diplomám megszerzése során kerültem kapcsolatba a büntetés-végrehajtással.

Olyan kiváló szakemberek mellett tölthettem gyakorlati időt, akik megerősítették bennem a szándékot és az irányt.

Ennek közel 30 éve. Az utóbbi évtizedben már inkább a személyi állomány áll a munkám középpontjában, valamint 2020 óta az intézet pszichológiai osztályát vezetem.

Jelenleg, hány lelket ápol?

Az intézet teljes személyi állományának nyújtok pszichológiai ellátást, egyéni és csoportos formában is.

Hogyan lehet felkészíteni valakit a társadalomba való vissza- illetve a beilleszkedésre?

A szabadulásra való felkészítés is, mint minden pszichológusi ellátás személyes, azaz nincs két egyforma ember, nincs két egyforma élethelyzet.

A szerencsésebbek pszichésen támogató környezetbe szabadulnak.

Ez jelentősen megkönnyíti a visszailleszkedést.

Miért vannak gyakran nehezebb helyzetben kint elítéltek, mint a börtön falai közt? Gyakran hallani, megszűnt a bezártságuk, amelyet nem tudnak kezelni.

A szabadulással a külső, intézményi kontroll megszűnik. Ha az alapvető elvárásokat erre az időre sikerült belsővé tenni, szaknyelven interiorizálni, akkor a visszaesés veszélye csökken. Ez azt is jelenti, hogy a hétköznapi élet ritmusát a szabadult fogvatartottnak saját magának kell biztosítani: nincs ébresztő, nem kapja kézbe a reggelit, nem sorakoztatják munkára kivonuláshoz….

A terápia egy frissen bekerült elítélttel, hogyan indul?

Fontos a személyről való előzetes tájékozódás, milyen irányokra érdemes fókuszálni, mit érdemes inkább elkerülni az első beszélgetés alkalmával. Például egy egyedülálló személy esetén kerülendő a családi háttérre való nyílt rákérdezés, mert fennáll a veszélye, hogy kritikus mentális tartalmak kerülnek felszínre.

Például?

Ilyen lehet a gyász, a válás. Tehát önmagában a börtönbe való bekerülés egy traumatikus helyzet, még a többszörösen büntetett előéletű személynek is. Elsőként a zártság okozta veszteségérzetet érdemes kezelni.

Szilágyi Margit bv. alezredes a Szegedi Fegyház és Börtön pszichológiai osztályának vezetője terápiás foglalkozást tart

Kötelező-e igénybe venni egy-egy tényleges életfogytiglanra ítéltnek a szakpszichológus segítségét vagy ez opcionális?

Igen, a fogvatartott részéről lehetőség.

Mit él ön meg sikernek?

Gyakorlatilag minden pozitív, fejlődés irányába mutató változás: beilleszkedik a kényszerközösségbe, elfogadja az aktuális helyzetet, dolgozik vagy munkát végez.

És a legnagyobb kudarcnak?

Ha olyan esemény történik, ami a börtön berkein belül nem megengedett.

Melyik esetére a legbüszkébb, egyáltalán, lehet itt büszkének lenni?

Igen, lehet büszkének lenni, bár nagy volumenű sikertörténetek ritkán bontakoznak ki.

Eredménynek azt tekintem, ha a fogvatartott megérti, mi miatt kerül olyan helyzetbe, ami nem komfortos számára, és megtalálja az ebből kivezető kaput.

Felismeri azokat a sávokat, ahol saját maga fejlesztheti az életét és él is ezekkel a lehetőségekkel.

Volt olyan esete, hogy a tesztek semmit nem mutattak eredményül? Azaz: megvezetik-e a szakembert, vagy ez badarság?

A kérdésre nincs általános válasz. Van, aki célvezérelten keresi fel a pszichológust, van, akit a fejlődés motivál.

Kényszergyógykezelés: speciális eset, speciális módszereket kíván. Azaz?

A kényszergyógykezelés a büntetés-végrehajtás és a pszichiátria közös területe. Ennek megfelelően mindkét szempont érvényesül abban a speciális intézményben, ahol ennek a feladatnak a végrehajtása történik.

Ha lehet sorrendet készíteni, milyen tüneteket észlel a leggyakrabban: enyhe depresszió? Súlyos depresszió? Bipoláris? Börtönártalmak? 

Börtönártalmak mindenkinél megjelennek. Legnagyobb részben a személyiségzavarok előfordulása tapasztalható.

A büntetésvégrehajtás más szakterületeivel is együttműködik: melyek ezek? És mit takar az együttműködés?

Igen, minden, a szervezetben jelenlevő szakterülettel együttműködünk. Legszorosabban természetesen az egészségügy, valamint más, a fogvatartottakkal szakmai interperszonális kapcsolatban álló szakterületekkel.

Ezek után felmerül a kérdés, hogy a csoportos vagy az egyéni terápia hatékonyságában hisz? 

Mindkét ellátásnak van problémafókuszú és személyiségből fakadó indikációja.

A legfőbb szabály azonban a büntetés-végrehajtási és pszichológiai biztonság megőrzése.Olyan helyzetbe nem hozható sem a fogvatartott, sem a szakember, amelyben akár fizikálisan, akár mentálisan megsérülhet.

Szilágyi Margit: Mindig, elsősorban a személyes megítélésemre, a rám bízott személyről saját szememmel kialakított képre támaszkodom

A szabadságvesztésüket töltők öngyilkossági aránya változik? Vagy ezen a téren általánosítás és trend nem figyelhető meg? 

A statisztikai mutatók szerint a 2016-os év kivételével a befejezett öngyilkosságok aránya folyamatos csökkenést mutat. Hiszem, hogy ebben a tendenciában a pszichológusok elhivatott tevékenysége is szerepet vállal.

Látja értelmét tovább foglalkozni egy-egy öngyilkosságot megkísérlővel? Vagy inkább munkaköri kötelességnek tekinthető?

Mindenképpen látom értelmét, annak ellenére, hogy a prevenciós tevékenység kimutatása nehézségekkel terhelt.

Sok elítélt, beteg egyben: a betegszerep és az elítéltszerep hogyan viszonyul egymáshoz? 

Általános szabály szerint a két szerepből előálló jogok és kötelezettségek párhuzamosan érvényesülnek.

Mindezek után ha kilép a börtön kapuján, akkor minden munkájával kapcsolatos gondot, problémát maga mögött hagy? Képes erre vagy muszáj megtanulni?

Törekszem rá, hogy minél kevesebb „benti” hatás érje el a magánéletemet. Képesnek kell lenni a két szférát elválasztani egymástól, hiszen a kiegyensúlyozott magánélet tarja az alapot a sikeres teljesítéshez.

Családja félti? Próbálták lebeszélni, hogy ne itt, hanem más szakterületen dolgozzon? Mennyivel nyugalmasabb egy virágos modern magánrendelő…

Igen, azonban tiszteletben tartják a választásomat. A magánrendelő virágait és nyugalmát pedig a lehetőségeink szerint megteremtjük.

Szokott otthon mesélni esetekről, terápiákról, történeteket, sztorikat, vagy ez tilos és köti a titoktartás?

Titoktartási kötelezettségünk van, mind büntetés-végrehajtási mind pszichológiai szempontból. Nem véletlen, hogy önnek sem válaszoltam bizonyos kérdésekre.

A társadalomnak türelmesebbnek kellene lenni ezekkel az emberekekel? Ezt miként látja, mennyiben más külföldön illetve Magyarországon egy-egy gyilkos megítélése? 

Általában a türelem és tolerancia hiányát tapasztalom az utóbbi években, nemcsak a börtönviselt személyekkel kapcsolatban.

A börtönnel kapcsolatban személyes tapasztalatokkal nem rendelkezők véleményét megértem, de elfogadni nem tudom.

Az elhelyezési körülmények nem pótolhatják a szabad élet varázsát.

Kábítószer, alkohol, öngyilkosság, rossz mentális állapot: ezeknek az elítélteknek, akikkel zömmel foglalkozik nincs kiút. Vagy mégis tud kínálni megoldást? 

Kábítószer-problémával küzdők esetén viszonylag nagy arányban megszületik a felismerés, hogy a börtön korlátozottsága a szermentes életük kezdete lehet. A fogvatartott részéről kell a felismerés, hogy a korábbi életvitele a börtön kényszerű szermentessége nélkül akár a drog miatti halálozást eredményezhet. Ehhez a felismeréshez kell hozzásegíteni a ránk bízott embereket.

Fotók:Szegedi Fegyház és Börtön