MFB-vezér: Hamarosan újabb hitelprogramok jöhetnek

Interjú2020. jún. 17.Harsányi Péter

Még júniusban az agrárvállalkozásoknak szóló hitelprogramokkal bővülhet az eddigi intézkedéscsomag, így a hitelezés terén csaknem 500 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A gazdaság újraindítását segítő teljes, 1517 milliárd forintos keretösszegű összehangolt hitel-, tőke- és garanciaprogram az optimista forgatókönyv szerint a jövő év végéig fogyhat el – mondta a növekedés.hu-nak adott interjúban Sipos-Tompa Levente, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója.

Az MFB Csoport közel 1500 milliárd forinttal segíti a gazdaság újraindítását egy összehangolt hitel-, tőke- és garanciaprogrammal. Mekkora az érdeklődés a vállalkozások részéről és mely ágazatok súlya a legnagyobb?

Az MFB Csoport történetében példátlanul nagy, összesen 1517 milliárd forint összegű finanszírozási csomag állt össze, amely a csoport tagvállalatainak teljes finanszírozási eszköztárát és termékportfólióját érinti. A csomagban az MFB saját forrásaira és a kezelésében álló uniós programokra épülő három hitel-, két garancia- és négy tőkeprogrammal nyújt segítséget a hazai vállalkozóknak.

A cél, hogy mérettől függetlenül minden cégnek segítséget adjon a csomag a működésük fenntartásához, a munkavállalóik megtartáshoz, illetve beruházásaik, fejlesztési terveik megvalósításához.

A hitelcélok tekintetében a likviditási problémák áthidalására legerősebb a kereslet, de komoly az érdeklődés a beruházási, akvizíciós és fejlesztési igényekre is. A meghirdetés óta az elmúlt hetekben 30 milliárd forintot meghaladó értékben érkezett be igény a pénzügyi vállalkozásokhoz, több mint hétszáz komoly érdeklődőtől.

Fontos, hogy ez a csomag nem csak arra biztosít lehetőséget a vállalkozásoknak, hogy átvészeljék ezt az időszakot, hanem arra is, hogy sikeres résztvevői legyenek a gazdaság újraindulásának és további fejlődésének.

Az optimista forgatókönyv szerint a rendelkezésre álló keret a jövő év végéig fogyhat el.

Hogyan viszonyulnak egymáshoz a különböző intézmények – úgymint az Eximbank, az MFB és az MNB – által bejelentett támogató programok?

A cél közös: a koronavírus okozta gazdasági károk enyhítése és elsősorban a kis-és középvállalkozások megsegítése, támogatása, működőképességük fenntartásának biztosítása. A három intézmény különböző tevékenységekre fókuszál, ennek mentén az egyes programok is eltérhetnek egymástól, de éppen ez az erősségük is, hiszen ezáltal hatékonyan ki is egészítik egymást.

A közös cél mellett azonos „érdek” is vezérli a három intézményt: a lehető legegészségesebb maradjon a gazdaság szerkezete, a KKV-szektor működése a koronavírus járvány elmúltával.

Milyennek látja nemzetközi összehasonlításban a magyar segítséget, illetve az MFB hitel-, tőke- és garanciaprogramjait?

Az MFB Csoport abban különleges az európai fejlesztési intézmények között, hogy képes összehangoltan hitelt, tőkét és garanciát nyújtani.

A programcsomagot úgy alakítottuk ki, hogy minden bajba jutott, de egyébként életképes cég találjon benne megoldást. A hitel és a garancia kapcsolódását talán nem is kell kiemelni –bár a mostani helyzetben nyilvánvalóan nagy biztonságot jelent a cégeknek egy állami garanciavállalás, de a tőke és a hitel közötti kapcsolódás nem megszokott, és nagyon fontos lehet a cégek szempontjából.  

Történtek-e a visegrádi vagy egyéb országok fejlesztési bankjaival egyeztetések a segítség mértékéről? 

A Visegrádi Együttműködés tagállamai sikeresen vették fel a harcot a járvánnyal. Ez nemcsak közegészségügyi szempontból igaz, hanem gazdasági téren is, hiszen az ezekben az országokban életre hívott gazdasági mentőcsomagok jelentős segítséget nyújtanak a járvány által előidézett gazdasági válság leküzdésében. A V4 országokban fontos a kis- és középvállalkozói réteg megsegítése, adóterheik csökkentése, az állami garanciák vállalása, valamint a munkahelyek megtartása.

A V4 országok közti kapcsolatot az elmúlt hónapokban is a folyamatos egyeztetések és együttműködések jellemezték, így többek között a régió fejlesztési bankjai között is. Az MFB továbbá aktív szerepet vállalt az Európai Bizottság által közzétett uniós eszközök kialakításában, a meglévő struktúrális források átcsoportosításában, lobbitevékenység folytatásában. Végezetül pedig az MFB az Európai Bizottság COVID-19 Finanszírozási munkacsoportjának megfigyelőjeként részt vett a járvány hatásait mérséklő támogatásokon belül a pénzügyi eszközök szerepének növelését célzó egyeztetéseken.

A hazai vállalkozások egy része még nem elég tőkeerős, ami szűkíti a hitelfelvételi lehetőségeiket. Milyen mértékben tudják fokozni az MFB által indított programok a hitelfelvételi dinamikát?

A fejlesztési bankok működésének egyik alapelve, hogy azoknak a vállalkozásoknak adnak hitelt, amelyek életképesek, de piaci forráshoz nem, vagy csak részben jutnak hozzá.

A koronavírus járvány hatására az MFB-nek is szélesebbre kell tárni a kaput, így a csomaggal minden magyar vállalkozás számára lehetőséget szeretnénk teremteni, azaz olyan vállalkozásoknak is nyújtunk finanszírozást, melyeknek enélkül be kellene fejezniük a működésüket.

Számos becslés jelent meg a hasonló cégek számáról, de erre pontos adatot nehéz lenne adni. Az biztos, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen nőtt a segítségre szoruló vállalkozások aránya. A kisebb cégek mellett a nagyvállalkozásoknak vagy éppen a jelentős beruházást tervező közép-vállalkozásoknak is kínálunk hitelprogramot, így az MFB-nél arra törekszünk, hogy a vállalkozások minden életciklusában támogassuk a működést vagy a fejlesztési elképzeléseket.

Hogyan tudják elősegíteni a bejelentett hitelprogramok a kkv szektor versenyképességének javulását, illetve a vállalati méret növekedését?

A csomagot úgy állítottuk össze, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által biztosított kezességvállalás, a Hiventures Zrt. kezelésében elérhető tőkeprogramok és az MFB hitelezési tevékenysége kiegészítsék, erősítsék egymást – ezzel lényegesen szélesíteni tudjuk a vállalkozások lehetőségeit.

A fejlesztő munka ráadásul nem állt meg, várhatóan még júniusban az agrárvállalkozásoknak szóló hitelprogramokkal bővül a csomag, így a hitelezés terén csaknem 500 milliárd forint áll majd rendelkezésre.

Ahogy már említettem, ezeknek a programoknak nemcsak az a célja, hogy a mostani nehezebb helyzetben biztosítsanak átmeneti lehetőséget a vállalkozások mindennapi működéséhez, hanem az is fontos szempont, hogy a cégek további növekedése, a tervezett fejlesztések/beruházások is megvalósulhassanak.

Az MFB Csoport 500 milliárd forintos hitelgarancia programot indít. A hitelgaranciaprogramban szereplő vállalatok hány százaléka eshet nemteljesítésbe a válsághelyzet erősségétől függően?

Valóban, a hitelezés mellett minden eddiginél magasabb összegű, ötszázmilliárd forintos hitelgarancia-program is elindult, Krízis Garanciaprogram néven az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezelésében.

Az év végéig meghirdetett programban a vállalkozások folyószámlahitelekihez, forgóeszköz- és beruházási hiteleikhez vehetik igénybe a kilencvenszázalékos állami garanciavállalást. Ezen túlmenően, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. tevékenységét az állam 130 milliárd forintos költségvetési garanciakeret-emeléssel is segíti. Az MFB pedig, a Garantiqa Zrt. garanciaprogramjainak kiegészítésére hozta létre az MFB Vis Maior Garanciaprogramot, amely ötmilliárd forinttól nyújt hitelhez kapcsolódó garanciát.

2019-ben minden ötödik KKV hitelfelvétel a Garantiqa kezességvállalásával valósult meg, a társaság ezzel 41 ezer hazai vállalkozás hitelhez jutását segítette.

Mivel az elmúlt években folyamatos volt a törekvés arra, hogy a hazai kkv-k finanszírozását is inkább a hosszabb lejáratú ügyletek jellemezzék és növekedjen az éven túli finanszírozású ügyletek száma, így bízunk benne, hogy ez a szerkezet segítheti a nemteljesítés elkerülését a cégeknél.