A 2030-ban létező munkahelyek zöme még nem jött létre, három képesség kell az alkalmazkodáshoz

MAG2023. márc. 22.Szűcs Petra

A „munka jövője” a gyorsan fejlődő technológiai környezet és a változó társadalmi trendek miatt elképesztő fontosságú. A munkavégzés módja jelentős átalakuláson megy keresztül, mivel az automatizálás, a mesterséges intelligencia és más újonnan megjelenő technológiák felforgatják a hagyományos munkamintákat, aminek eredményeként lehetőségeket és kihívásokat teremtenek. A „munka jövőjét” gyors változás és bizonytalanság jellemzi. Ahhoz, hogy sikeresen navigáljanak ebben a változó környezetben, a szervezeteknek és az egyéneknek alkalmazkodó képesnek és rugalmasnak kell lenniük, el kell fogadniuk az új technológiákat, és ki kell fejleszteniük a gyorsan változó munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges készségeket.

 

 

Milyen tényezők segítenek a „munka jövőjének” megértésében?

A munka, a munkavállalók és a munkahelyek következő évekre előre jelzett fejlődését a munka jövőjének nevezik.

A vezetőknek és a HR-szakembereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy munkahelyüket hogyan befolyásolja a „munka jövője”. A munkavégzés módját, azt, hogy ki végzi a munkát, és azt, hogy honnan végzi, nagyban befolyásolják az olyan tényezők, mint a távmunka és az ideiglenes munkavégzés.

A munkáltatóknak a munka jellegét is figyelembe kell venniük, mivel a 2030-ban létező munkahelyek 85 százaléka még nem jött létre.A szakértők szerint az alábbi alapvető tényezőket mindenképpen szükséges figyelembe venni annak érdekében, hogy jobban meg tudjuk érteni a „munka jövőjének” koncepcióját:

 1. A vállalatoknak két kulcsfontosságú kérdésre kell összpontosítaniuk annak érdekében, hogy világosan meghatározzák a munka jellegét. Ez magában foglalja a pénzügyi befektetéseket, a folyamatfejlesztések végrehajtását és a technológiailag támogatott munkagyakorlatok, például az automatizálás, a digitalizálás vagy a mesterséges intelligencia bevezetését. A két kérdésre adott válaszok pénzbeli értékkel való összekapcsolása révén a stratégiai jövőkép megvalósításának támogatására a szervezeti célok és az azt lehetővé tevő tényezők külön sorozata alakul ki.
 2. A jelenlegi tehetségekért folytatott harc időszerű figyelmeztetés arra, hogy egy vállalat legértékesebb értékei a munkavállalói. A szervezeteknek értékelniük kell jelenlegi tehetségüket és képességeiket, hogy megértsék a kínálatot. A szervezeteknek egyértelmű kapcsolatot kell kialakítaniuk a tehetség és az értékrendjük között, hogy megértsék a keresletet.
 3. A tehetségkínálat és a kereslet összehasonlításával kiderül, hogy milyen készségekből van hiányuk, és ennek jelentős következményei lesznek a versenyre nézve. A nem túl távoli jövőben a ma még zavaró készségkülönbség veszélyes versenyhátránynak bizonyulhat.
 4. A fizikai elhelyezkedés, a szervezeti normák, valamint a munkagyakorlatok együttesen alkotják a munkahelyet. Az előbbi stratégia az iparosodás kezdete óta uralkodik, ami hatalmas gyárak és ipari központok kialakulásához vezetett. 
 5. A technológiai fejlesztéseknek köszönhetően azonban az elmúlt évtizedekben mégis megindult egy olyan mozgalom, amely a munkahelyet az emberekhez viszi. A világjárvány által az új alkalmazottak felvételére vonatkozó kemény korlátozások eredményeként egyre népszerűbbé vált a távmunka és a rugalmas időbeosztás.
 6. Azonban fontos megjegyezni, hogy a világjárvány nemcsak a munkahelyeken hagy fizikai nyomot, hanem például nagy hatással van a normákra és a munkamódszerekre, aminek következtében pozitív hatás mutatkozik meg a termelékenységre, valamint a munkavállalói juttatásokra és a munkavállalók jóllétére vonatkozóan is.

A legkeresettebb készségek a jövő munkahelyének szempontjából

A McKinsey Global Institute tanulmánya szerint a három legfontosabb készség, amelyre a munkavállalóknak szükségük lesz ahhoz, hogy a jövőben a legjobb állásokat kapják meg,

 • a magasabb kognitív,
 • a szociális és érzelmi, valamint
 • a technológiai készségek.

A magasabb kognitív képességek közé tartozik a kifinomult olvasási és írási készség, a kritikai gondolkodás, valamint a statisztikai és mennyiségi elemzési képesség. A kommunikáció, az empátia és az alkalmazkodás a magas szociális és érzelmi képességek példái.

A mérnöki, az adatelemzési és az alap- és haladó informatikai képességek mind a technológiai tehetségekre példák. A jövőben valószínűleg ezek a képességek lesznek a legjobban kompenzáltak.

A főbb trendek 2023-as évre és az elkövetkező évekre vonatkozóan

A szervezeteknek alkalmazkodniuk kell a változó munkavállalói elvárásokhoz, mivel a munkavállalók magatartását jelentősen befolyásolta a koronavírus világjárvány, amely a nagy számban történő felmondás és a „csendes felmondás” mozgalmakhoz vezetett. Ez a fajta alkalmazkodás azért is válik egyre fontosabbá mivel 2023-ban a munkahelyek sokszínűbbé, szétszórtabbá és virtuálisabbá válnak.

Bár kihívást jelentő feladat teljes mértékben előre jelezni a jövőt, 2023 várhatóan jelentős év lesz a munkaerő fejlődése szempontjából.

A munkahelyi trendek olyan munkahelyi fejlesztésekre összpontosít, mint például a munkavállalói egészségre, a sokszínűségre és befogadásra, valamint a távmunkára és a hibrid munkára irányuló programok, amelyek új munkahelyi normákat és az üzleti élet jövőjét jelzik.

A munkahelyi trendek kulcsfontosságúak a vállalkozások számára annak érdekében, hogy versenyképesek és relevánsak maradjanak. Emellett katalizátorként hatnak a társadalmi fejlődésre, beleértve a jobb fizikai munkakörülményeket, az egészség és a wellness nagyobb hangsúlyozását, valamint a különböző identitású szakemberek méltányosabb bánásmódját.

 • A távmunka,
 • a munkavállalói wellness,
 • a sokszínűség és befogadás, valamint
 • a folyamatos tanulás mind-mind aktuális foglalkoztatási trendek.

Az aktuális események, a társadalmi, valamint a technológiai fejlődés egyaránt befolyásolják a munkahelyi trendeket. A nagyszabású trendeket olyan változók befolyásolják, mint a globalizáció, a távmunka és a tudás növekedése makroszinten.

A munka négy lehetséges világa 2030-ban

A PwC négy különböző munkakörnyezetet képzel el, amelyben a kis cégek növekednek, a vállalatok pedig együttműködnek a társadalom javára. Az általuk elképzelt négy világ a következő kategóriákra oszlik:

 1. A vörös világ, ahol az innováció uralkodik: Ebben a forgatókönyvben a technológia lehetővé teszi a kisvállalkozások számára, hogy hozzáférjenek a tudás, a szakértelem és a finanszírozás hatalmas erőforrásaihoz.
 2. A vállalkozók az emberi folyamatok tekintetében kiszervezett szolgáltatásokra fognak támaszkodni, mivel a HR a jövőben nem lesz különálló szerepkör. A tehetségek között éles verseny alakulna ki, és a jövőben nagy keresletet élvező, tehetséges egyének kapnák a legmagasabb fizetéseket.
 3. A kék világ, ahol a vállalat az első: ebben a forgatókönyvben a globális cégek mérete, ereje és befolyása nőni fog számos a területen. A vállalkozások úgy vélik, hogy méretük és befolyásuk révén tudják a legjobban biztosítani haszonkulcsukat.
 4. A csúcstehetségekért folyó verseny óriási.
 5. A sárga világ, ahol az ember az első: A munkavállalók és a vállalkozások ebben a forgatókönyvben nagyobb jelentőséget és relevanciát fognak keresni. A magas etikai és szociális normákkal rendelkező vállalatoknál való munkavégzés lehetővé teszi a munkavállalók számára az autonómiát, a rugalmasságot és a kiteljesedést. A méltányos díjazás eszméje fogja uralni a jövő munkahelyét.
 6. A zöld világ, ahol a vállalatok törődnek egymással: Ebben a forgatókönyvben a vállalatok erős etikai és ökológiai menetrendet fognak támogatni, válaszul a közvélemény erősödésére, a természeti erőforrások hiányára és a szigorú nemzetközi szabályokra.

A munka jövője egyszerre izgalmas és kihívásokkal teli. Miközben az új technológiák és munkamódszerek számos lehetőséget kínálnak az innovációra és a növekedésre, jelentős kihívásokat is jelentenek a munkahelyek kiszorulása, a készségek hiánya és az egyenlőtlenségek tekintetében.

Alapvető fontosságú, hogy az egyének, a szervezetek és a kormányok együtt dolgozzanak egy fenntartható és befogadó munkakörnyezet megteremtésén, amely mindenki számára előnyös.

Ehhez be kell fektetni az oktatásba és képzésbe, fel kell vállalni a sokszínűséget és a befogadást, és alkalmazkodni kell a munkaerő változó igényeihez és elvárásaihoz.

A cikk szerzője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ÁNTK, Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének kutatója.