Kijött egy fontos uniós rangsor a magyar felzárkózás valós helyzetéről

MAG2023. nov. 24.Csath Magdolna

Felzárkózóban vagy lemaradóban vagyunk az EU-s átlaghoz mérve?

A GDP az országban létrejövő gazdasági vagyont méri, bárkié legyen is az. Egy ország nemzeti vagyona viszont, a gazdasági vagyon mellett a természeti és humán vagyonát is magában foglalja.

A humán vagyonnak fontos jellemzője a tudásszint: ha az nő, akkor nő, ha pedig csökken, akkor csökken a nemzeti vagyon értéke is. A humán vagyont a romló képzettségi szint és az elvándorló szakemberek egyaránt csökkentik. Az Eurostat nemrég adta ki legfrissebb, a felsőfokú végzettségűek arányát bemutató adatait. A mérés az úgynevezett legjobb,  25-34 év közötti munkavállalói korcsoportra terjedt ki országos és regionális szinten. Az EU-s átlag, ahogyan az 1. táblázatban látjuk, folyamatosan nő. A magyar viszont változóan alakul: 2022-ben a 2018 évihez képest 1,3 százalékpont javulást, viszont a 2021 évihez viszonyítva 1 százalékpontos romlást látunk.

 

2018

2019

2020

2021

2022

Magyarország

30,6

30,6

30,7

32,9

31,9

EU27

38,6

39,4

40,5

41,4

42,0

A magyar adat az EU 27 százalékában

79,3

77,7

75,8

79,5

76,0

1. táblázat. A felsőfokú végzettségűek aránya a 25-34 éves korcsoportban, és a magyar érték az EU-s átlag százalékában (%)

Az utolsó adatsor az igazán fontos: ez arra világít rá, hogy felzárkózóban vagy lemaradóban vagyunk-e az EU-s átlaghoz mérve. Az adatok azt mutatják, hogy a magyar érték az EU-s átlag 80 százaléka körül mozog, de úgy, hogy 2022-ben 24, 2018-ban viszont csak 20,7 százalékponttal voltunk az EU-s átlagérték alatt. Vagyis az EU átlaghoz viszonyítva romlott a pozíciónk. Érdemes a magyar adatokat más országok adataival is összevetni.

A 2. táblázatban a 2018 és a 2022 évi adatokat látjuk néhány ország esetén.

Ország

2018

2022

Változás (százalékpont)

%

Magyarország

30,6

31,9

+1,3

Csehország

33,3

34,6

+1,3

Lengyelország

43,5

40,5

-3,0

Szlovákia

37,2

39,1

+1,9

Ausztria

40,5

43,1

+2,6

Horvátország

35,4

35,5

+0,1

Lettország

41,6

45,9

+4,3

Litvánia

55,6

58,2

+2,6

Dánia

45,8

49,0

+3,2

Finnország

40,3

40,7

+0,4

Svédország

47,6

52,4

+4,8

Németország

32,3

37,1

+4,8

2. táblázat. A felsőfokú végzettségűek aránya néhány országban (2018, 2022, %)

A 2. táblázat szerint Magyarország a vizsgált országok között 2018-ban és 2022-ben is az utolsó helyen van, annak ellenére, hogy 2018-ról 2022-re az érték 1,3 százalékponttal javult. Még Horvátország is megelőz bennünket. Csak egy ország, Lengyelország rontotta 3 százalékponttal a helyezését, de a lengyel érték így is 8,6 százalékponttal jobb 2022-ben, mint a magyar.

A legmagasabb értékeket az innovációs és versenyképességi listán is élenjáró Dánia, Finnország és Svédország mellett Litvániában találjuk. A legmagasabb növekedést a felsőfokú végzettségűek arányában 2022-re pedig Németország és Svédország érte el.

Végül nézzünk meg néhány regionális adatot! Az Eurostat elemzése arra hívja fel a figyelmet, hogy a regionális előrelépéshez igényes, jól fizető munkahelyekre van szükség a fővárosoktól távolabb lévő országrészekben is. Ha ilyenek nincsenek, akkor elvándorolnak onnan a felkészült szakemberek, ami visszaveti a helyi fejlődést. Természetesen fontosak a fővárosi adatok is.

Főváros, régió

2018

2022

Változás (százalékpont)

%

Budapest

53,3

62,3

+9,0

Pest

26,6

32,4

+5,8

Közép-Dunántúl

22,1

25,4

+3,3

Nyugat-Dunántúl

25,1

22,9

-2,2

Dél-Dunántúl

21,6

25,5

+3,9

Észak-Magyarország

25,1

18,2

-6,9

Észak-Alföld

23,3

22,6

-0,7

Dél-Alföld

28,9

25,6

-3,3

Bécs

48,2

52,2

+4,0

Burgenland

37,2

41,5

+4,3

Varsó

68,7

63,4

-4,7

Bukarest

50,0

54,0

+4,0

Pozsony

55,9

53,1

-2,8

Prága

53,7

59,4

+5,7

Helsinki

46,7

47,7

+1,0

Stockholm

56,3

61,7

+5,4

Berlin

47,2

56,1

+8,9

3. táblázat. A felsőfokú végzettségűek aránya néhány fővárosban és régióban (2018, 2022, %)

A jó hír, hogy 2022-ben a budapesti érték Varsó után a második legmagasabb a V4 országok között, sőt magasabb a bécsinél, a berlininél, de még  Helsinki és Stockholm értékét is megelőzi.

A rossz hír viszont, hogy ennek egyik oka az, hogy a nálunk fejlettebb országokban sokkal kisebbek a regionális különbségek.

Jó példa erre a legkevésbé fejlett osztrák régió, Burgenland esete, amelynek 2022 évi adata messze jobb valamennyi magyar régió adatánál. A burgenlandi régió adata a bécsinek 79,5 százaléka 2022-ben, míg a legalacsonyabb észak-magyarországi adat a budapestinek csupán 29,2 százaléka. A magyar régiók közül a felsőfokú végzettségűek aránya hat régióban is 30, három régióban pedig 24 százalék alatt van. Ráadásul 4 régióban még romlott is az érték 2018-ról 2022-re. Ennek valószínű oka a keleti és déli régiók esetén a megfelelő munkahelyek hiánya miatti, a Nyugat-Dunántúli régióban pedig a magasabb német és osztrák bérek elszívó hatása miatti elvándorlás. Az Eurostat elemzése szerint a 240 régió közül csupán 17 olyan régió van, amelyben a felsőfokú végzettségűek aránya 25 százalék alatt van. Ebből három Magyarországon található (18 százalék!).

Összességében azt mondhatjuk, hogy van javulás a magyar adatokban, de annak üteme nem elegendő a felzárkózáshoz. A megnövekedett felvételi létszám miatt feltehetőleg a 2023 évi és a még későbbi adatok már jobbak lesznek. Erre nagy szükség van ahhoz, hogy Magyarország be tudjon lépni a tudással versenyző országok csoportjába és ezzel elkerülhesse a fejlődési csapdahelyzetet.

A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóprofesszora.