Az OBA közzétette a sberbankos kártalanításra vonatkozó információkat  

Pénzügy2022. márc. 7.Növekedés.hu

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. számú határozatában visszavonta Sberbank Magyarország Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte a hitelintézet végelszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (Hpt.) törvény alapján az Országos Betétbiztosítási Alap 2022. március 3-án megkezdte és 10 munkanapon belül a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást - olvasható az OBA közleményében.

Kártalanítási összeg

A Hpt. alapján az OBA a névre szóló betét- és kamatköveteléseket forintban személyenként legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő 38 047 000 forint összegig fizeti ki. Az átszámítás 2022. március 2. napi MNB devizaárfolyamon történik.

A kártalanítást nem kell igényelni, a kifizetés alapját a bankban lévő személyes adatok (név, születési hely, idő, lakcím stb.), valamint a betétekre vonatkozó adatok jelentik.

A kártalanítás rendelkezésre bocsátása érdekében a betéteseknek igénybejelentést nem kell tenniük. Az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket és arról a honlapján nyújt tájékoztatást. Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben elszámolást készít, melyet tértivevényes levélben küld meg a betétesek részére a banki adatállományban található lakcímre/székhely címre.

Az OBA által fizetendő kártalanítási összegre jelen esetben nem vonatkozik a kamatjövedelem-adó levonási kötelezettség.

Kifizetés módjai

A kártalanítás rendelkezésre bocsátására nyitva álló 10 munkanap alatt az OBA különböző kifizetési csatornákat vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy mind a magánszemélyek, mind a cégek esetében az OBA automatikusan, az alábbi kifizetési csatornán keresztül bocsátja a betétes rendelkezésére a kártalanítás összegét. Az ún. közreműködő bank kijelöléséről az OBA a későbbiekben a honlapján, illetve a hamarosan kiküldésre kerülő személyre szóló levélben is értesíti a betéteseket. A közreműködő bank 2022. március 18-t követően is folyamatosan a kártalanítandó betétesek rendelkezésére fog állni.

A betétesek részére az alábbi kifizetési csatornák valamelyikén keresztül kerül kifizetésre a kártalanítás összege:

1. Magánszemélyek, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek:

• 2.500.000 Ft-ot meg nem haladó kártalanítási összeg esetén a kifizetések a Magyar Posta Zrt.-n keresztül, ún. postai utalvány kifizetése útján történik; 200.000 Ft-ig házhoz történik a kézbesítés, ezt meghaladó összeg esetén az értesítésben megjelölt postafiókban történik a kifizetés.

• 2.500.000 Ft feletti kártalanítási összeg esetén a kártalanítás ún. közreműködő banknál történik banki átutalással már meglévő számlaszámra, de a közreműködő banknál is lehetősége lesz számlát nyitni.

2. Cégek (ideértve az egyéni vállalkozókat, társasházakat, alapítványokat, egyesületeket stb. is), akik magyarországi székhellyel rendelkeznek:

• 20.000 Ft-ot meg nem haladó kártalanítási összeg esetén OBA-hoz történő bejelentés alapján banki átutalással kapják meg kártalanításukat, miután az alábbiakban feltüntetett módon bejelentik számlaszámukat;

• 20.000 Ft feletti kártalanítási összeg esetén a kártalanítás ún. közreműködő banknál történik banki átutalással már meglévő számlaszámra, de a közreműködő banknál is lehetősége lesz számlát nyitni.

3. Külföldi cégek és magánszemélyek (magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel nem rendelkező betétesek) – összeghatártól függetlenül – OBA-hoz történő bejelentés alapján banki átutalással kapják meg kártalanítási összeget.

Betétesek teendői

Jelenleg a betéteseknek további teendője nincs, kövessék figyelemmel az OBA által nyújtott tájékoztatást.

Start-számlával rendelkező betéteseknek a Start-számlájuk vonatkozásában nincs teendőjük, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a vonatkozó jogszabályi előírás alapján, a Szülő/Hozzátartozó intézkedése nélkül, automatikusan Kincstári Start-értékpapírszámlát nyit. Az OBA a Sberbanknál vezetett Start-számlák egyenlegét a Kincstár részére átutalja. A Kincstár a kártalanítás összegének beérkezését követően haladéktalanul intézkedik ezen összegeknek a gyermek részére nyitott Start-értékpapírszámlán történő jóváírásról és Babakötvénybe történő automatikus befektetéséről.

Abban az esetben, ha a betétes 100.000 eurónak megfelelő forint összeget, azaz 38.047.000 forintot meghaladó vagy az OBA által nem biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni. Ennek módjáról a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fog tájékoztatást adni.