BÉT50 - A Biggeorge Property története

Pénzügy2020. szept. 7.Növekedés.hu
A rovat támogatója:

A Budapesti Értéktőzsde 2016 óta minden évben elkészíti BÉT50 kiadványát, amelyben mindig 50 sikeres, példaértékű, magyar tulajdonú vállalatot mutat be. A 2020-as BÉT50 ősszel ismét megjelenik, benne új vállalatokkal, új sikersztorikal. Addig a már megismert, sikeres vállalkozásokból szemezgettünk.

Az üzletelést középiskolásként kezdte el Nagygyörgy Tibor, aki mára az egyik legsikeresebb ingatlanbefektető lett. Cégcsoportjába több mint száz vállalkozás tartozik.

Gimnazistaként az első kisebb vállalkozása az volt, hogy nyári munka keretében tolmácsolt egy focikupán, s rá egy évre ő közvetítette ki a tolmácsokat a megbízónak.

Az egyetem első esztendejében már külföldi munkaerő-, il­letve bébiszitter-közvetítéssel foglalkozó cége volt. Ez an­nyira jól ment, hogy fél év után saját irodát kellett bérelnie. A csoport tevékenységének a kezdete ezekre az időkre ve­zethető vissza.

Az ingatlanüzletbe is az egyetemi évek alatt, 1993-ban vágott bele, amikor az ingatlanközvetítést is fel­vették a profiljukba. Elsősorban külföldieknek adtak bérbe lakásokat. Az ingatlanbefektetésekkel három esztendő múl­va kezdett el foglalkozni. Az addig felhalmozott vagyonnal „lakásflippelésbe” vágott bele, egészen kis méretben. Egy ak­kor négymillió forintos lakást vásárolt meg a társaság, ame­lyet felújítva adott el, majd vette a következőt, a rá követke­zőt, s így egyre nagyobb ingatlanokat tudott vásárolni.

Már akkor látszott, hogy az ingatlanüzlet kiemelkedő eredmé­nyességgel kecsegtet, így egy év múlva befektetők csatla­koztak hozzá, és 2000-ben immár milliárdos nagyságrendű ingatlanokkal foglalkoztak. Ekkor indították el az Európa In­gatlanbefektetési Alapot is.

Ez akkor igazi újdonságnak számított a piacon, banki hátte­rű ingatlanalapok sem voltak, így a miénk volt az első piaci alapú, nyílt végű nyilvános ingatlanalap. Forgó Ferenc volt az alapítótársam ebben a munkában. Annyira sikeresek voltunk, hogy az összes forgalmazó bankunk is saját ingatlan-alapke­zelőt hozott létre. Ez a folyamat oda vezetett, hogy 2004-ben a Pioneer Alapkezelőnek értékesítettem a céget. Ekkor indí­tottuk Nyíri Viktorral a Biggeorge’s-NV ingatlanfejlesztő társa­ságot, vele 2014-ig dolgoztunk együtt. Akkor kivásároltam őt a lakó- és irodaingatlan-fejlesztéssel foglalkozó cégből, ő pe­dig engem a kockázatitőke-társaságunkból. A 2008-as válsá­got persze megéreztük, de végig teljesítettük a kötelezettsé­geinket, és talpon maradtunk.

Ehhez sok munka, némi előrelátásés csipetnyi szerencse is kellett.

Egy nagy telekértékesítést és egy jelentős forward sale ingatlanügyletet kötöttünk 2007-ben, ami segített a vál­ság átvészelésében. Akkor már voltak figyelmeztető jelek, de azoknak nem feltétlenül akartunk hinni, nem szerettünk vol­na fékezni az éppen nagy lendületet vevő cégcsoporttal. Most is sokan beszélnek a ciklus végéről, és bár 2020 végéig nem számítok olyan problémákra, amelyek jelentős hatással lehet­nek a működésünkre, jóval óvatosabban alakítjuk a befekteté­seinket, a tevékenységünket, mint 2007-ben

– hangsúlyozta Nagygyörgy Tibor.

A Biggeorge Property 2014-től működik, ez már teljesen sa­ját vállalkozás.

Tizennégy ingatlanfejlesztési projekten dolgo­zunk, kettőt adtunk már át, jelenleg nyolc kivitelezése zajlik, és újabbakat is indítunk. Ezeket a projekteket zártkörű ingat­lanbefektetési alapokon keresztül valósítjuk meg. A saját pén­zünk mellett pénzügyi befektetők is beszállnak: nyugdíjpénz­tárak, biztosítók és magánszemélyek, kedvező, de maximált hozam mellett. A befektetők az előkészítést követően a kivi­telezési fázisban vesznek részt, amikor már van építési enge­dély és előértékesítés. Ilyenkor még van némi eladási rizikó, de alapvetően megvalósulási kockázatot vállalnak ezek a befekte­tők, nagyjából két és fél éves időszakra. Léteznek olyan projek­tek, ahol teljes egészében mi nyújtjuk a saját erőt, de a több­ség vegyes finanszírozású

mondta a szakember.

Az alapkezelő szintén eredményesen működik. Már nemcsak a fejlesztésekhez vonnak be forrásokat, hanem jö­vedelemtermelő ingatlanokhoz is. A többi ingatlanalapnál lé­nyegesen nagyobb hozamot szoktak elérni. A piaci változá­sokra reagálva a Biggeorge Property érdekeltségi körébe már kivitelező társaság is tartozik.

Az általam vezetett cégek ed­dig összesen nagyjából 300 ezer négyzetméternyi ingatlant fejlesztettek. Az egyik legszebb szakmai kihívást annak a Bé­csi Corner irodaháznak a fejlesztése jelentette, ahol a vállala­tunk központja is működik. Komoly műszaki megmérettetés volt például, hogy egy műemlék épület alá építettünk egy mélygarázst. Darabonként vásároltuk össze a területet. A tel­ken több műemlék épület is van, köztük a legrégebbi egy két­szintes barokk építmény, amely 1780 körül készült el. A Bécsi Cornerrel 2011-ben, a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj-pályázatán műemléki fejlesztések kategóriában első díjat nyertünk világszinten. Büszke vagyok az Audi számára ki­vitelezett 72 ezer négyzetméteres logisztikai fejlesztésre is. A Szervita téren épülő Emerald Residence is reményeink szerint szintén nagyon sikeres beruházás lesz, a jövő nyárra készül el

fűzte hozzá Nagygyörgy Tibor. Egyelőre hazai munkáik van­nak, de középtávon régiós terjeszkedésben is gondolkodnak. A jövőben a tőzsdei megjelenést is elképzelhetőnek tartja a szakember.

A fejlesztési munka mellett az 1993-ban indult ingatlanközve­títési tevékenység is szépen fejlődött. 1996-tól már kereskedel­mi ingatlanokkal is foglalkoznak a közvetítő céghez csatlako­zott Salamon Adorjánnal. 2000-től, az akkori lakástámogatási rendszerhez kapcsolódóan elindult az Otthon Centrum előd­je, az Új Otthon Centrum, amely kezdetben kifejezetten az új építésű ingatlanok értékesítésére és az ehhez kapcsolódó hi­telek közvetítésére fókuszált.

A Nagygyörgy Tibor százszáza­lékos tulajdonába került részlegben 2003-tól franchise-háló­zatként kezdtek működni, és használt lakásokkal is elkezdtek foglalkozni. 2007-re már száz irodájuk volt. Ez a szám a válság alatt nagyjából tízzel csökkent, de ma már 190 irodájuk van, és számításaik szerint piacvezetővé váltak.

Tizenhárom irodájuk saját tulajdonú.A lakás- és hitel­közvetítés mellett energetikai vizsgálatokkal is foglalkoznak, de bankoknak és fejlesztőknek is nyújtanak értékesítési szol­gáltatást. A szinergikus építkezést nemcsak a különböző cé­gek egymással való üzletkötései, hanem a mélyebb piacisme­ret miatt is kedveli Nagygyörgy Tibor. Ehhez kapcsolódóan 2004 táján a magánembereknek javítási szolgáltatásokat nyúj­tó DirektMesterbe is befektetett.

Ez néhány évig az Otthon Centrum részeként működött, de nem hozta az elvárt számo­kat, így az üzletrészünket eladtuk az alapító Décsi Gábornak. Ő profilt váltott, és facility managementtel, azaz létesítménygaz­dálkodással kezdett foglalkozni. Néhány év múlva már száz­millió forintos nagyságrendű bevételük volt, így újra befek­tettem a cégbe

mondta a vezérigazgató. Több Biggeorge Property-fejlesztés létesítménygazdálkodását is megkapta a Dome nevű társaság. Utóbbi cégnek mára 4,5 milliárd forin­tos forgalma van, s a győri Audi-gyár mellett több irodaház és bevásárlóközpont is az ügyfele.

A Jeremie-program kereté­ben megnyertük két alap kezelési lehetőségét, ezekkel 2010- től 2014-ig a kockázati tőke területére is tettem kitérőt. Innen az ingatlanpiac beindulása miatt tértem vissza a gyökerekhez.

Nagygyörgy Tibor sok mindenbe elsőként vágott bele. Az új dolgok létrehozása inspirálja, sikerei egyik kulcsának a szin­tetizálási képességét tartja.

Van nálam jobb közgazdász, van jobb ingatlanbefektető, van jobb műszaki vagy jogi szakem­ber, de az ezen területekről származó információk jó szinteti­zálása különösen fontos. Ezért is szeretem profi szakemberek­kel körbevenni magam, s velük közösen, csapatban dolgozni. A tulajdonostársakkal való együttműködésben mindig fontos volt, hogy mindenki hozott valamit az üzletbe, s jól kiegészí­tettük egymást. A szimpátia és a megbízhatóság alapkritérium számomra az üzletkötéseknél

emelte ki Nagygyörgy Tibor, aki az üzlet mellett a társadalmi felelősségvállalást is fontos­nak tartja. A hajléktalanokat támogató Utcáról Lakásba Egye­sület mellett a hátrányos helyzetű gyerekek fejlődését segítő MUS-E Egyesületet támogatják hosszú évek óta. Előbbit két éve segítik, utóbbiakkal személyes kapcsolat után indult el a közös munka, és már mintegy öt éve tart. A MUS-E iskolákkal köt megállapodásokat, és ingyenesen tartanak ott kéthetente órákat a gyerekeknek, önkéntes művészek részvételével. Az elmúlt három évben felhasznált betonnal csordultig lehetne tölteni a Groupama Arénát.

Biggeorge.jpg