A még hitelmoratóriumban lévő vállalati hitelek ötöde, a lakossági hitelek egytizede is sérülékeny lehet

Elemzések2020. dec. 7.HP

Az MNB becslése szerint a hitelmoratóriumban lévő vállalati hitelállomány ötöde, a lakossági hitelek egytizede is sérülékeny lehet. A lakosság esetében gyengébb pénzügyi és gazdasági háttérrel rendelkezők a leginkább veszélyeztetettek. A vállalati adósok körében pedig a járvány által jelentősen sújtott ágazatokban működő, devizahitellel rendelkező, kisebb méretű vállalatok a legsérülékenyebbek. 2021 első félévében ugyanakkor a célzott hiteltörlesztési moratóriumnak köszönhetően a résztvevő lakossági és vállalati ügyfeleknél 600 milliárd forintnyi többlet megtakarítás maradhat.

Lakossági ügyfelek

A fennálló lakossági hitelállomány több mint felét érinti az év végéig bevezetett törlesztési moratórium az MNB pénzügyi stabilitási jelentése szerint.  Hiteltípusonként azonban eltérő arány figyelhető meg.

A moratórium igénybevétele a személyi hiteleknél eléri a 70 százalékot, míg a lakáscélú jelzáloghitelek esetében ez az arány 45 százalék.

A Babaváró hitelek 65 százalékánál is felfüggesztették a felek a törlesztést, azonban ehhez a gyermekvállalással kapcsolatos moratórium is hozzájárul.

Az MNB felmérése szerint a moratóriumban résztvevő lakossági ügyfelek gazdasági és pénzügyi helyzete kedvezőtlenebb a törlesztést folytatókhoz képest.

A moratóriumban résztvevők esetében jóval nagyobb a részmunkaidőben foglalkoztatottak és az álláskeresők, azaz a munkanélkülieknek az aránya.

Forrás: MNB

A hitelmoratóriumban résztvevő háztartások sokkal sérülékenyebbek. Ezen háztartások 53 százalékának 300 ezer forintnál alacsonyabb a jövedelme, míg ez az arány a moratóriumból kimaradók esetében csupán 35 százalék.

Emellett a moratóriumot igénybe vevők 41 százaléka maximum egy keresővel rendelkezik, mely arány a kimaradók esetében 34 százalék.

A törlesztés felfüggesztésével élők nehéz helyzetét mutatja, hogy ezen réteg 83 százaléka mindössze három hónapra elegendő megtakarítással rendelkezik.

Ráadásul közülük 27 százalékos arányt képviselnek a fiatalok, de több esetükben az alacsonyabb iskolai végzettségűek aránya is: csupán 31 százalékuk rendelkezik főiskolai vagy egyetemi végzettséggel.

Forrás: MNB

Vállalati hitelesek

Az idei második negyedév végén a vállalati hitelállomány 44 százaléka volt moratóriumban az MNB adatai alapján.

A vállalati adósok körében pedig a járvány által jelentősen sújtott ágazatokban működő, devizahitellel rendelkező, kisebb méretű vállalatok a legsérülékenyebbek.

A hiteltörlesztések felfüggesztését tehát jellemzően a kisebb vállalatok nagyobb arányban vették igénybe. A mikrovállalatok esetében például az igénybevevői kör nagysága majdnem 20 százalékponttal magasabb, mint a nagyvállalatoknál.

A nagyobb ágazatok közül a szállítás, raktározás és pénzügyi, biztosítási területen működő vállalatoknál a legmagasabb a moratórium igénybevétele.

Élet-halál közti különbség

A jelenlegi moratóriummal élő vállalkozások 70 százaléka saját elmondása alapján nem vagy csak részlegesen tudta volna fizetni hitelét – derül ki az MNB felméréséből.

A moratóriumot igénybevevők 24 százaléka számít a bevételeinek legalább 30 százalékos visszaesésére. A hiteltörlesztések felfüggesztésére a legnagyobb szüksége a turizmus, vendéglátás ágazatnak volt.

Forrás: MNB

Kik maradhatnak az új célzott moratóriumban?

A Magyar Nemzeti Bank becslése szerint a háztartási hitelállomány 22-24 százaléka élhet a meghosszabbított moratóriummal.

Mindez a lakossági szegmensben mintegy 820-860 ezer banki ügyfelet takar, akik 1700-1800 milliárd forint hitelállománnyal rendelkeznek. Ennek az összegnek a megoszlását az alábbi táblázat összesíti. A moratóriummal élők 33 százaléka mellesleg gyermeket nevel, 4 százalékuk pedig munkanélküli.

Forrás: MNB

Ezzel párhuzamosan a vállalati hitelállomány körülbelül 14-17 százaléka maradhat a meghosszabbított moratóriumban, ami 15-20 ezer résztvevő vállalkozást jelent.

Összhatás

2021 első félévében a célzott hiteltörlesztési moratóriumnak köszönhetően a résztvevő lakossági és vállalati ügyfeleknél 600 milliárd forintnyi többlet megtakarítás maradhat.

A fenti összegből megközelítőleg 220 milliárd forint a háztartásokhoz kerülhet. Ebből a 220 milliárd forintból a gyermeket nevelőknél 161 milliárd forint, a nyugdíjasoknál 30-40 milliárd forint, a munkanélkülieknél 19 milliárd forint, a közfoglalkoztatottaknál pedig 5 milliárd forint maradhat.

A vállalati szektor a fennmaradó nagyságrendileg 400 milliárd forint hiteltörlesztési kötelezettség alól mentesül 2021 első felében. Ez óriási könnyebbség a bajba jutott vállalkozásoknak, melyek így elkerülhetik a jelentősebb leépítéseket vagy a fizetésképtelenséget.

A célzott hitelmoratórium bevezetésére nagy szükség volt, hiszen az MNB aktuális becslése szerint a hitelmoratóriumban lévő vállalati hitelállomány ötöde, a lakossági hitelek egytizede is sérülékeny lehet.