Friss rangsor jelent meg Magyarország teljesítményéről, mutatjuk, hogy kiket előzünk meg

Elemzések2023. dec. 1.Csath Magdolna

A svájci IMD versenyképességkutató új digitális versenyképesség elemzése azt vizsgálja, hogy mennyire haladt előre az egyes országokon belül a kormányzat, a cégek és a lakosság a digitalizációs lehetőségek hasznosításában.

„Digitális nemzetnek” a versenyképességi lista élen lévő 5 olyan országot tekintik, amelyben a kormányzat, a cégek és a lakosság egyaránt széleskörűen alkalmazza a digitális megoldásokat. Az értékelés három fő tényezőre és azokon belül 9 alterületre elért eredmények alapján történik.

Az értékeléshez 54 mutatót használnak. A mutatók számszerűsítése 67 százalékban mért, 33 százalékban kérdőíves felmérésből történik. Az általános rangsort az 54 mutatóból készített összefoglaló (kompozit) mutató segítségével állapítják meg.

A három vizsgált terület a digitalizáció kínálta lehetőségek kihasználásához szükséges tudás rendelkezésre állása, a digitális technológiák terjedését befolyásoló környezet jellemzői, valamint az adott ország digitális változásokra való felkészültsége, azaz „jövőképessége”.

A tudás rendelkezésre állásával kapcsolatban vizsgálják például a felsőfokú végzettségűek arányát, a felnőttképzés elterjedtségét, vagy a műszaki-tudományos területen végzettek arányát.

A technológiák terjedésére ható környezet esetén például a szabályozási rendszerek szerepét, a fejlesztéshez szükséges tőke, beleértve a kockázati tőke elérhetőségét és az új cégek indíthatóságának könnyűségét értékelik.

A jövőre való felkészültség leírására olyan jellemzőket használnak, mint például a cégek mozgékonysága (agilitása), az új tudás terjedésének gyorsasága vagy a vállalkozó szellem becsülete.

Nézzük először, hogy a 64 vizsgált ország közül melyek vannak az első 5 pozícióban, vagyis melyek tekinthetők „digitális nemzetnek” az általános értékelés alapján, valamint mely országok vezetnek a három fő tényezőre.

Pozíció

Általános helyezés

Tudás

Technológiák terjedését segítő környezet

Jövőre való felkészültség

1

USA

Svájc

Szingapúr

Dél-Korea

2

Hollandia

USA

Hong-Kong

USA

3

Szingapúr

Szingapúr

Tajvan

Dánia

4

Dánia

Kanada

Egyesült Arab Emírségek

Hollandia

5

Svájc

Svédország

Hollandia

Finnország

A táblázatban azt látjuk, hogy az EU-ban Hollandia és Dánia szerepel a legjobban. A legtöbb „digitálisan jól felkészült” ország azonban Ázsiában található. De jók az USA pozíció is. Magyarország, ahogyan a következő táblázatban látjuk, 2023-ban, 2019-hez képest – egy kivétellel – , rontotta pozícióját. 2022-hez mérve pedig mind a négy helyezése rosszabb lett.

Magyarország pozíciói a főbb területek szerint 2019-2023

Területek

2019

2020

2021

2022

2023

Általános pozíció

43

47

45

42

47

Tudás

44

44

43

43

46

Technológia

36

39

36

31

36

Jövőre való felkészültség

57

60

61

57

61

Meg kell jegyezni, hogy a jövőre való felkészültség mérése elsősorban a kérdőíves felmérésre támaszkodik. Nézzük meg a V4-ek és Ausztria pozícióit is!

Ország

Általános helyezés. 2023

Változás 2022-ről 2023-ra

Tudás. 2023

Változás 2022-ről 2023-ra

Technológia. 2023

Változás 2022-ről 2023-ra

Jövőre való felkészültség. 2023

Változás 2022-ről 2023-ra

Magyar-ország

47

-5

46

-3

36

-5

61

-4

Cseh-ország

24

+9

24

+8

26

+9

27

+2

Lengyel-ország

39

+7

37

+5

44

+2

40

+3

Szlovákia

46

+1

42

+2

54

-1

48

-3

Ausztria

22

-4

16

-3

35

+1

19

-6

A táblázat érdekes tendenciákat, illetve összefüggéseket érzékeltet. Először is legjobb pozíciónkat a technológiai fejlődés környezeti támogatására értük el. E tekintetben Ausztria is csak egy hellyel előz meg bennünket. Igaz, Csehország 10 hellyel van előttünk.

Ezen belül különösen jó a pozíciónk a telekommunikációs befektetések, a hálózatok kiépítettsége és az internet sebesség területén.

Ez az értékelés összhangban van más, például az EU-s vizsgálatok eredményeivel is, és azt bizonyítja, hogy technikára Magyarország nem sajnálja a ráfordításokat. Igaz, megjegyezni az IMD tanulmány, hogy a kockázati tőke rendelkezésre állására már csak az 54. hely a mienk.

Ehhez képest viszont gyenge, és 2022-ről még három helynyit romlott is a tudás pozíciónk. A legrosszabb eredményt a digitális és technológiai képességek rendelkezésre állására (60. hely) és a műszaki-tudományos területen végzettek arányára (57. hely) értük el.

Legrosszabb pozícióban – a 61. helyen – a jövőre való felkészültség tekintetében vagyunk.

A rossz pozíció elsősorban a cégek és a társadalom gyenge digitális felkészültségének köszönhető. A cégek jövőorientáltsága, mozgékonysága a környezeti változásokra való felkészültsége egyaránt csak a 60. helyre elegendő.

Az új tudás terjedésének gyorsaságára az 52., a nagy adattömegek számítógépes elemzésének elterjedtségére pedig az 59. helyen vagyunk.

Jobb viszont a pozíciónk a kormányzat digitalizáltságára (44. hely), és a kormányzat kiberbiztonsági képességére (25. hely). Viszont a lakosság körében a digitális szolgáltatások használatának elterjedtségére csak az 55. helyen vagyunk. Ez is tudáshiányra utal.

Összességében ezek az adatok feloldandó aránytalanságokra mutatnak rá.

Elsősorban arra, hogy míg a digitális technika fejlesztésére a döntéshozók nagy figyelmet fordítanak, ugyanakkor elhanyagolják a lakosság, általában a társadalom tudásszintjének, képességeinek fejlesztését, így aztán a digitális megoldások társadalmi hasznosítása lemarad a technikai fejlesztések mögött.

Az pedig különösen nagy figyelmet kell, hogy érdemeljen, hogy miért maradnak le a vállalkozások is a digitális felkészültségben, főleg, ha arra gondolunk, hogy a technológiák rendelkezésre állnak.

Valószínűsíthető, hogy itt is szerepet játszhat a tudáshiány is, beleértve a vállalatokon belüli munkaerő képzés, át- és továbbképzés elterjedtségét is, amelyre szintén csak az 59. helyen vagyunk.

Következésképpen pedig arra kell felfigyelnünk, hogy az általános helyezés tekintetében, Szlovákiával együtt sereghajtók vagyunk úgy, hogy pozíciónk 2022-ről 2023-ra 5 hellyel romlott.

A 64 ország közötti 47. helyünk az EU-n belül csak a 23. helyre elég.

Ezzel csak Ciprust, Görögországot, Romániát és Bulgáriát előzzük meg. Nem vigasztalhat bennünket az, hogy Ausztria is három területen is rontotta pozícióját 2022-ről 2023-ra, hiszen még így is 25 hellyel van előttünk az általános pozícióra, 30-cal a tudás és 42-vel a jövőre való felkészültség tekintetében.

Külön érdekesség, hogy viszont a technológiák meghonosodását segítő környezetre, az állami technológiai ráfordításokra csak egy hellyel előz meg bennünket. Ez is azt érzékelteti, hogy a technológiák fejlesztése, megtelepítése kevés a „digitális állammá” váláshoz.

A technológiák hatékony alkalmazásához tudásra, készségekre, jövőorientáltságra, a környezeti változások érzékelésére és nyomon követésére is szükség van. Éppen ezért fontosak a lakosság és a cégek szintjén egyaránt a tudásberuházások.

A cégeknél pedig – a gépi, technológiai fejlesztések mellett – különösen fontos a szervezeti kultúra erősítése, a folyamatok rugalmassá tétele, a korszerű menedzsment és szervezési módszerek gyorsabb elterjedése.