A Magyar Postára vonatkozó uniós irányelv felülvizsgálatát kéri a Kormány

Hírek2020. márc. 6.Növekedés.hu

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter levélben fordult az Európai Bizottsághoz annak érdekében, hogy az egyetemes postai szolgáltatók részére a feladataik ellátásához szükséges valós és teljes körű kompenzáció a jövőben biztosítható legyen.

A Magyar Posta az uniós szabályok értelmében piaci szereplőként működik. Az elmúlt években jelentős változás következett be a postai piacon, ami alapvetően változtatta meg az egyetemes postai szolgáltatók, így a Magyar Posta helyzetét is. A Magyar Posta esetében az egyetemes postai szolgáltatás költsége az elmúlt évek során érezhetően megnőtt és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog.

Bártfai-Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter levelében felhívja a figyelmet arra, hogy az egyetemes postai szolgáltatás humánerőforrás igényes terület, így a munkaerőköltség változása jelentősen befolyásolja a szolgáltatás összköltségét.

Miközben a Magyar Posta 2017 és 2019 között mintegy 36%-os bérfejlesztést hajtott végre, az egyetemes postai szolgáltatás árainak megfelelő mértékű emelésére nem volt lehetőség, így a Posta méltánytalan többletterhe folyamatosan nőtt.

A béremelésekhez kapcsolódó költségek növekedése miatt szükségessé vált a szolgáltatáshoz kapcsolódó uniós irányelvben meghatározott kompenzációs mechanizmus felülvizsgálata annak érdekében, hogy az egyetemes postai szolgáltatás hosszútávon is fenntartható maradjon.

Álláspontunk szerint a jelenlegi keretszabályok nem biztosítják az egyetemes szolgáltatások folyamatos és kiszámítható ellátását, tekintettel arra is, hogy a 15 millió eurót meghaladó támogatás nyújtása minden esetben csak egyedi eljárás keretében lehetséges. Fentiekre tekintettel szükséges egy olyan új keretszabályozás megteremtése, amely előzetes Európai Bizottság jóváhagyás nélkül is lehetővé teszi az egyetemes postai szolgáltatók részére a feladatellátáshoz szükséges valós és teljes körű kompenzáció biztosítását.

Ezért a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter arra kéri az Európai Bizottságot, hogy mihamarabb biztosítson konzultációs időpontot az irányelv módosítása és az egyetemes postai szolgáltató finanszírozásához való állami hozzájárulás kiterjesztése érdekében.