A modern távol-keleti vállalatvezetés művészete - Könyvajánló

Hírek2020. júl. 7.Növekedés.hu

A kötet szerzője, Yu Sing Ong – aki karrierjét New Yorkban, a Wall Streeten kezdte – azt vallja, szükség van arra, hogy nyugati menedzserek is alkalmazzák az ázsiai vállalatvezetés egyes elemeit, és hasonlóképp, az ázsiai vállalatoknak is meg kell érteniük a nyugati üzleti gyakorlatot. Ezáltal áthidalhatják a kultúrák közötti szakadékot és a legjobb, nyugati és keleti elemeket egyaránt tartalmazó módszereket használhatják munkájuk során. A könyv arra vállalkozik, hogy bemutassa a mai kínai, japán és koreai vállalatirányítás paradigmáit, egyúttal betekintést adjon vezetőik döntéshozatali folyamataiba.

A távol-keleti üzleti kultúra megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy egy külföldi vállalat sikerrel hatoljon be a célország piacaira. Ez a megértés még fontosabb, ha telephelyet is létre akar hozni, hiszen ez a megszokottól eltérő szervezeti struktúrákat és humánerőforrás-gazdálkodási politikát igényel.

A menedzsereknek konkrét kulturális problémákkal kell megismerkedniük, hogy jó döntéseket hozhassanak, ezáltal elkerülhessék a szükségtelen konfliktusokat és veszteségeket

– hangsúlyozza a szerző.

Épp ezért külön fejezetet szentel a külföldi vállalatok kínai kudarcainak, illetve az ezekből levonható, fontos tanulságoknak.

Az ázsiai vállalatvezetés ugyanakkor nem különbözik annyira a nyugati vezetési stílusoktól, mint ahogyan azt Yu Sing Onggal szemben sok más szakember állítja.

A könyvben megvitatott különféle esettanulmányok mind azt szemléltetik, hogy az ázsiai főnökök már sikerrel elegyítik a nyugati és a távol-keleti stílusokat, sokan közülük nyugati egyetemeken tanultak, egyre pragmatikusabb megközelítést alkalmaznak.

Ez azonban nem az ő választásuk – jegyzi meg a szerző –, hanem inkább szükségszerűség, egyszerűen igyekeznek manőverezni az állandóan változó üzleti környezetben. Ugyanakkor az etikai kódexekben foglaltakat, a kapcsolatokat, a családi értékeket, az alázatosságot és a szerénységet továbbra is fontos erénynek tartják.

A könyv konklúziója: ha a nyugati menedzserek tartós, a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatok kiépítésére törekednek távol-keleti partnereikkel, ahhoz meg kell érteniük üzleti kultúrájukat is

– ehhez nyújt rendkívül hasznos kalauzt Yu Sing Ong. Ugyanakkor a Távol-Kelet művelődéstörténete iránt érdeklődők is izgalmas adalékokat, példázatokat ismerhetnek meg a kötetből. Elég itt arra utalni, hogy az ókori katonai stratéga, Szun-ce tanításait is alkalmazza a modern kori vállalatvezetés.