Bővültek az alkalmazottak jogai

Hírek2022. okt. 22.MTI

Bővültek az alkalmazottak jogai Romániában, miután szombaton hatályba lépett a munka törvénykönyvének módosítása, amely több európai ajánlást ültetett át a romániai jogrendbe.

Az Agerpres hírügynökség összefoglalója szerint a romániai munkavállalóknak ezentúl lehetőségük lesz gondozási szabadságot kivenniük, váratlan, sürgősségi helyzetekben elkéredzkedniük, és kérhetik áthelyezésüket egy kedvezőbb munkakörülményeket kínáló megüresedett állásba.

A munkáltató - írásbeli kérésre - köteles egy naptári évben öt munkanap gondozási szabadságot kiadni az alkalmazott súlyos egészségi állapotban lévő hozzátartozója, vagy vele közös háztartásban élő személy gondozása érdekében. A kollektív szerződéssel meghosszabbítható gondozási szabadság nem számít bele a pihenőszabadságba, a munkavállalók társadalombiztosítása pedig erre az időszakra is kiterjed, járulékbefizetési kötelezettség nélkül.

Azok a munkáltatók, akik megtagadják ezt a jogot a gondozási szabadságra jogosult munkavállalótól, 8000 lejig (670 ezer forint) terjedő bírsággal büntethetők.

Nem bocsátható el az alkalmazott az apasági szabadság vagy a gondozási szabadság ideje alatt, és abban az időszakban sem, amikor váratlan, sürgősségi helyzet, családon belül bekövetkezett betegség vagy baleset miatt hiányzik a munkahelyéről. Az alkalmazottak kérésére a munkáltató - meghatározott időszakra - egyéni munkarendet szabhat meg minden alkalmazottjának, beleértve azt is, aki gondozási szabadságon van.

A hétfőn kihirdetett jogszabály a közigazgatási törvénykönyvön is módosított.

Az egyik előírás értelmében a köztisztviselők is dolgozhatnak havonta maximum öt napot távmunkában, amennyiben 11 évesnél kisebb gyerekük van, valamely hozzátartozójukat gondozzák, egészségi állapotuk nem teszi lehetővé, hogy bemenjenek munkahelyükre, vagy olyan feladatot látnak el, amelyet az intézmény vezetőjének megítélése szerint távmunkában is lehet végezni.