Az MNB több, mint 15 millió forint bírságot szabott ki az Equilorra

Hírek2022. nov. 10.Növekedés.hu

Az MNB összesen több mint 15 millió forint bírságot szabott ki az Equilor befektetési szolgáltatóra, egyebek közt befektetési tanácsadás, az informatikai területen feltárt problémák miatt. A jegybank határidők kitűzésével kötelezte a társaságot a jogsértések orvoslására. Az intézkedések nem érintik az ügyfelek értékpapír-állományát és pénzeszközeit, amelyek teljes mértékben rendelkezésre állnak.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott terjedelmű átfogó vizsgálatot végzett az Equilor Befektetési Zrt.-nél (Equilor, társaság), eljárása során a

2019. szeptember 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

A vizsgálat feltárta, hogy az Equilor bizonyos ügyfelek esetében

nem tett eleget az előzetes tájékozódási kötelezettségének,

illetve befektetési tanácsadás keretében

olyan származtatott pénzügyi eszközt ajánlott részükre, amely számukra nem volt alkalmas.

Az előzetes tájékozódás azért rendkívül fontos, mert annak során, a megfelelési és alkalmassági tesztek révén jut a befektetési szolgáltató azokhoz a releváns információkhoz, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek.

Amennyiben ez nem történik meg, fennáll annak a veszélye, hogy a társaság az ügyfél részére nem olyan személyre szóló javaslatot ad, amely számára alkalmas, illetve nem megfelelő pénzügyi eszközt értékesít.

Emellett az Equilor a szabályozott piaci derivatív ügyletek terén nem tett maradéktalanul eleget az MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének sem.

Az eljárás során a jegybank hiányosságokat azonosított a társaság piaci visszaélésekre vonatkozó szűrőrendszerében is. 

Mindezek alapján az MNB ma publikált határozatában kötelezte az Equilort, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg. A jogsértések miatt az MNB

összesen 15,75 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a társaságra. 

A feltárt hiányosságok nyomán kiszabott bírságösszeg meghatározásakor a jegybank figyelembe vette a társaság piaci hatását, a feltárt kockázatok mértékét. Enyhítő körülménynek számított, hogy az Equilor együttműködő volt az eljárás során, s több hiányosságot már a vizsgálat során korrigált.