Gazdaság-újraindítási akcióterv: hatalmas az érdeklődés a felsőoktatási fejlesztési forrásokra

Hírek2021. márc. 11.Növekedés.hu

"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére meghirdetett véleménykérési felhívásra 38 felsőoktatási intézmény nyújtott be projektjavaslatokat, összesen mintegy 2400 milliárd forint támogatási igényt megjelölve. A következő években lehetővé váló építési beruházásokkal és eszközbeszerzésekkel a magyar felsőoktatás Klebelsberg óta nem látott, történelmi léptékű fejlesztése valósulhat meg. A korszerűsítésekkel a magyar fiatalok nemzetközi szinten is versenyképes színvonalú képzésekben alapozhatják meg a jövőjüket a hazai egyetemeken" – hangsúlyozta Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára.

A kormány a gazdaság-újraindítási akciótervben több mint 1500 milliárd forintot szán a magyar felsőoktatás soha nem látott mértékű fejlesztésére. Ennek első részeként az intézmények összesen 955 milliárd forintot fordíthatnak infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztésre, eszközbeszerzésekre.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt pályázatra 38 intézménytől érkezett be projektjavaslat összesen mintegy 2400 milliárd támogatási igénnyel.

A most lezárult véleménykérési felhívás célja az intézményi felkészülés támogatása a fejlesztési javaslatok előzetes szakmai értékelésén keresztül.

A fejlesztési források legalább 50 százalékát eszközbeszerzésre, gépek, berendezések megvásárlására, laborok kiépítésére kell fordítaniuk.

A benyújtott projektek főleg kampusz- és képzésfejlesztési, eszközparkot bővítő, digitalizációt támogató, és felsőoktatási szolgáltatásokat korszerűsítő terveket tartalmaznak. Jelenleg a projektek bírálati szakasza zajlik, amely a támogató szakpolitikai vélemények kiadásával zárul.

A felsőoktatási intézmények a források hasznosításával a gazdaság, a társadalom és a 21. század digitális elvárásainak megfelelve képessé válnak az országos és regionális munkaerő-piaci igények kiszolgálására. Az orvos- és egészségtudományi képzés gyakorlati elemeinek erősítése választ fog adni az egészségügyi szakemberképzés mennyiségi és minőségi kihívásaira a társadalom és a gazdaság ellenálló képességének erősítése érdekében, miközben a betegellátó területek, a klinikák is megújulnak. A magyar egyetemek naprakész ismeretekkel rendelkező szakembereket indítanak útnak, és a kormányzati szándékoknak megfelelően központi szerepet tölthetnek be Magyarország innovációs teljesítményének fokozásában – emelte ki Bódis József.