Kína és szomszédai - Ázsiai diplomácia az ókortól napjainkig

Hírek2020. ápr 19.Szabó Anna

Michael Tai legújabb könyvében Kína folyamatosan növekvő, egyre hangsúlyosabb szerepét mutatja be a világban. A téma elismert szakértőjeként a szerző részrehajlás nélkül, a tényekhez ragaszkodva vizsgálja Kína szövevényes külkapcsolatainak alakulását a szomszédos ázsiai országokkal. A könyv legfőbb célja, hogy a nyugati világ olvasóközönsége számára is bepillantást engedjen a sajátos kínai gondolkodásmód rejtelmeibe és Kína belső működésébe.

Kína évszázadokon keresztül magabiztosan töltötte be Ázsia kulturális, gazdasági és politikai vezető hatalmának szerepét. Új keletű előretörésével kapcsolatban azonban aggodalmak, sőt bizonyos helyeken félelmek is tapasztalhatók. Mit jelent Kína felemelkedése a nemzetközi politikai-gazdasági rendszer szempontjából? Kína vajon felelősségteljes szereplő a világpolitika nagy sakkjátszmájában? A békét és a prosperitást fogja erősíteni, vagy saját érdekeit követi mások rovására?

Michael Tai, a kelet-ázsiai tanulmányok professzora, a Pekingi Technológiai Intézet csuhaji (Zhuhai) campusának és a Malajziai Egyetem Kína-tanulmányok Intézetének munkatársa úgy véli,

Kína a XXI. századot már az Egyesült Államokkal egyenrangú szereplőként akarja élni, és ebben elsősorban gazdasági, nem pedig katonai hatalmára fog támaszkodni.

Kína vezető gazdaságként való felemelkedése először az 1978-as reformokat követően, majd a 2008-as pénzügyi világválság után váltott ki heves vitát és nyugtalanságot. Jogosnak tűnik a kérdés: ki bízhat meg Kínában? A bizonytalanság alapját főleg az adja, hogy Kína évszázadokon át a feudális hierarchia rendszerén keresztül érintkezett a külvilággal, amelyben a hűbéres államok elismerték a kínai kulturális felsőbbrendűséget a diplomáciai elismerésért és a kereskedés lehetőségéért cserébe.

A könyv izgalmas elemzéseken keresztül mutatja be a kínai szomszédságpolitika történetét és az állam sajátos politikai kultúráját.

Tai szerint sokakat megtéveszt, hogy az országot ma is a Kommunista Párt irányítja, ugyanis a kommunizmus olyan pillérei, mint a mindenre kiterjedő állami tulajdon, a központilag tervezett gazdaság és a munkásosztály politikai hatalmi monopóliuma már rég átadták a helyüket a magántulajdonnak, a piacgazdaságnak és az inkluzív politikai képviseletnek.

A Kína és szomszédai c. könyv érdekes történelmi időutazásra invitálja az olvasót, és a külkapcsolatain keresztül segít megértetni az egyik legnehezebben megismerhető világhatalmat.

A kötet hitelességét erősíti, hogy a szerző több helyen is speciális kínai terminológiát használ, valamint számos érdekes történelmi forrással, idézettel támasztja alá saját érvei és állításai létjogosultságát. A könyv tulajdonképpen egy olvasmányos történelemkönyv, amely Kína külpolitikájának belső mechanizmusát tárja fel az olvasó előtt.