Jön a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás: fókuszban az ügyfél

Ingatlan2019. dec. 19.BGA
A rovat támogatója:

A Magyar Nemzeti Bank meghirdette a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást. Szigorú követelményeket szabott meg a jegybank a kárrendezés, ügyfél-tájékoztatás és a díjmódosítás terén.

Fontos, hogy könnyebb legyen összehasonlítani egy-egy lakásbiztosítási terméket, ugyanis ma már elengedhetetlen egy-egy jó és testre szabható konstrukció kiválasztása. Ehhez nyújt segítséget a Netrisk.hu, amely segít megtalálni az ügyfeleknek a megfelelő ajánlatot a biztosítók ajánlatai között. Természetesen a kötelező lakásbiztosítás bevezetése nincs napirenden a szabályozási oldalról, amit a 72-73 százalék körüli penetráció is alátámaszt.

Ellenben a biztosítók részéről közös gondolkodás kell a piaccal, hogy a lakásbiztosítás jobban szolgálja az ügyféligényeket. A Magyar Biztosítók Szövetségének tanulmánya szerint ennek megfelelően különösen a szolgáltatások színvonalára kell helyezni a hangsúlyt. Csökkenteni kell a koncentrációt, növelni a versenyt.

A biztosítók szerint az elmúlt időszak jó év volt a lakásbiztosításban, de nagyon elszabadultak az anyagárak, nőtt a szakemberek munkadíja, aminek van hatása az eredményre.

Az ügyfelek főként csomagbiztosítást vásárolnak, de egyre többen választanak kiegészítő biztosításokat is, melyekből bőséges a kínálat a piaci szereplőknél. A lakásbiztosítás ügyfeleire nem jellemző a biztosítóváltás – mondta Cseh Anett a Netrisk.hu termékfejlesztési vezetője. Hozzátette: a visszajelzések szerint jó minőségű a kárrendezés. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fő biztosítás a lakosságnál a lakásbiztosítás, ezért ezt a területet mindenki kiemelten kezeli. Hozzátette: Európai szinten is nagyon jó kondíciókkal köthetők a hazai lakásbiztosítások, különösen az elemi károkra.

Az ügyfél-elégedettség további növelése kiemelt célkitűzés, az ennek eléréséhez szükséges megoldásokra törekszik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is. Éppen ezért az idén jelentős lépés történt.

A Magyar Nemzeti Bank meghirdette a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást, az MFO-t. A minősítés elnyerésére jövő év január 10-től pályázhatnak a minősítő védjegyet használni kívánó biztosítók. Az első fogyasztóbarát biztosítási termékek ennek nyomán leghamarabb 2020. I. negyedévétől válhatnak elérhetővé a fogyasztók számára.

Az MFO minimum szolgáltatási sztenderdeket ír elő, amelyektől csak az ügyfél javára lehet eltérni. Ez biztosítja, hogy az ügyfelek számára könnyebben összehasonlítható, magas szolgáltatási színvonalú termékek kerüljenek piacra, melyek további kiegészítő biztosításokkal személyre szabhatók, segítve ezzel az igényeknek legmegfelelőbb konstrukció kiválasztását. Az MFO egyszerűsíti a termékkel kapcsolatos ügyintézést, s csökkenti annak átfutási idejét. Az ügyfelek a biztosítóval teljes mértékben digitálisan kommunikálhatnak a tájékoztatások kérésétől, a nyilatkozatok kárrendezési dokumentumok beadásán át egészen a szerződés felmondásáig vagy módosításáig. A papírmentes kommunikáció segíti a zöld célok megvalósulását is. A minősítési rendszer bevezetése élénkítheti a versenyt a lakásbiztosítások piacán, növelheti az ügyfél-mobilitást és erősítheti a digitalizációt is.

A fogyasztóbarát minősítési rendszer iránti már meglévő ügyfélbizalmat jelzi. Az MFO termék elsődleges célja, hogy az ügyfelek a pénzükért magas színvonalú szolgáltatást kapjanak.

Ezt a díj és szolgáltatás egyensúlyával, a biztosítási összeg meghatározása során az értékelvűséggel, a konstrukció érthetőségével (szerződéskötéstől a kárrendezésig), a kárrendezés élethelyzethez igazodó és gyors folyamatával, s a családbarát, zöld és digitális szempontok fókuszba helyezésével biztosítják a termékek. E minősített konstrukcióknál az ügyfeleknek nem lehet önrészt szabni. A jegybank az MFO-nál a káresemények pontos meghatározását, a mentesüléseket és kizárásokat illetően is egységes feltételrendszerű, széleskörű biztosítási védelmet határozott meg. Ennek keretében – a piacon megszokotthoz képest – az MFO egy bővített alapcsomagot tartalmaz, mely kiterjed valamennyi a háztartást egzisztenciálisan fenyegető kockázatra, miközben más piaci termékekhez képest minimális kizárásokat enged.

Az alapcsomag tartalmazza a piacon szokásos valamennyi környezeti csapás és külső okra visszavezethető 15 alapkockázatot (pl. tűz, vihar, villámcsapás stb.) és ezen túl 5 olyan kockázatot, melyek általában csak kiegészítőként érhetők el, de gyakori káresemények, mint például vízkár (elfolyt víz is), betöréses lopás, rongálás, vagy üvegtörés. Az alapcsomag mellé az ügyfelek – igényeik szerint – elnevezésükben sztenderdizált, illetve esetlegesen további kiegészítő fedezeteket is választhatnak, együttkötési kényszer nélkül. Ezzel elkerülik, hogy számukra lényegtelen biztosítási fedezetekre is díjat fizessenek.

Az elhúzódó kárrendezések elkerülése érdekében az MFO termékek feltételrendszere megszabja, hogy káresemény esetén az ügyfélbejelentés után a biztosítónak 2 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot az ügyféllel.

A kárszemlére ezután legkésőbb 5 munkanappal sort kell keríteni. A kárkifizetés megindítása a kárszemlét vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül megtörténik.  A megfelelő tájékoztatás érdekében az MFO termékek esetében a kárrendezés során az ügyfél számára tételesen be kell mutatni, hogy a biztosító mi alapján határozta meg a kártérítés összegét. A kárkifizetés elutasítása vagy az alacsonyabb összegű kárkifizetés esetén a biztosító az ügyfél részére írásban tájékoztatást nyújt, és megindokolja, részletesen alátámasztja a döntést.

A mindennapi létet veszélyeztető kiemelt káresemények esetén (például, ha az épület használhatatlanná, részben vagy egészben lakhatatlanná válik) a biztosító a kárrendezés teljes folyamatára külön kárrendezési kapcsolattartót jelöl ki az ügyfélnek, s kárelőleg folyósításával is segíti a megoldást.

Az MFO termékek esetleges díjmódosítása – a termék ügyfélértékének megőrzése érdekében – csak az MNB által elvárt módszertan alapján történhet.

Az értékkövetés mértéke ingatlanok esetén az új szerződések díjváltozásának megfelelő, és ehhez igazodik a biztosítási összeg növekedésének aránya is. Az MFO szerződéssel rendelkező „régi” ügyfelek díja így nem lehet kedvezőtlenebb, mint az újonnan szerződőké.  Annak érdekében, hogy az ügyfelek mindekor a számunkra legelőnyösebb MFO konstrukciót választhassák, igényük esetén bármelyik negyedévben felmondhatják – 30 napos felmondási idővel – a meglévő MFO-szerződésüket (míg a mai lakásbiztosításokat csak az éves szerződési évfordulón lehet megszüntetni). Jegybanki elvárás az is, hogy a biztosítónál tegyék lehetővé, hogy az MFO-ra váltó ügyfelek régi lakásbiztosításaikat még a szerződéses évforduló előtt megszüntethessék.