Mire figyel egy profi tőzsdéző?

Pénzügy2020. jún. 30.Harsányi Péter

Jegybanki kötvényvásárlások, kamatkörnyezet, pozícionáltság, árazottság, vállalati gyorsjelentések és saját részvényvásárlási programok. Néhány tényező, amit a profi részvénybefektetők szoros figyelemmel követnek.

Jegybankok

A 2008-as globális pénzügyi válság óta a monetáris politika szerepe meghatározóvá vált a nemzetközi és a hazai részvénypiacokon.

A központi bankok kötvényvásárlási programjai a tőzsdei emelkedés egyik kulcsává váltak. Minél több kötvényt vásárolnak a jegybankok és ezáltal minél jobban emelkedik a mérlegfőösszegük, annál erőteljesebb emelkedés bontakozhat ki a részvénypiacokon.

A Fed eszközvásárlási programjának hatására az amerikai jegybank mérlege valósággal felrobbant, ami ezúttal is egy komoly pozitív részvénypiaci korrekciót okozott.

Fed mérlegfőösszeg (zöld) és az S&P 500 amerikai részvényindex (piros) kapcsolata

Forrás: Fed, zerohedge

Egy profit befektetési szakember számára tehát elengedhetetlen, hogy szoros figyelemmel kísérje a pénzpolitika alakulását.

Ezenfelül az alapkamat jövőbeni pályájára vonatkozó közvetlen és közvetett utalások is kiemelten fontosak. Az alacsonyabb kamatkörnyezet hatására mérséklődnek a gazdasági szereplők finanszírozási költségei, amely gyorsabb jövőbeni növekedést sejtet. Ez pedig az alapja a részvénypiacok jó teljesítményének.

Kötvénypiac

A kötvényhozamok alakulása a részvénypiacok szempontjából is meghatározó. Minél alacsonyabb a kötvényeken elérhető alternatív hozam, jellemzően annál erőteljesebben vásárolják a befektetők a részvényeket.

Ezzel szemben az Egyesült Államokban a nagyobb befektetési bankok tapasztalatai alapján például valahol 3-3,5 százaléknál van az a határ a 10 éves amerikai államkötvények esetében, ami felett a piaci szereplők már lendületesebben leépítik a részvénypiaci kitettségeiket és elkezdenek agresszívabban kötvényeket vásárolni.

Az alacsonyabb állampapírhozamok mellesleg a vállalatok forrásbevonását is segíti, ugyanis ilyen esetben a vállalati kötvények hozama könnyebben tud mérséklődni.

Pozícionáltság

A piaci szereplők aktuális pozícionáltsága nagymértékben befolyásolja a részvénypiacok rövidtávú irányát. Ha jelentős a pesszimizmus a piacokon, azaz sok az eladó és kevés a vevő, akkor általában közel szokott lenni a mélypont, hiszen már „mindenki” eladott.

A Bank of America Merrill Lynch amerikai befektetési bank például rendszeresen méri a piaci szereplők pozícionáltságát. Ez az indikátor meglehetősen hasznos, ugyanis extrém esetekben akár több mint 10 százalékos elmozdulást is előrejelezhet.

A piacra történő belépés vagy az arról történő kilépés időzítését tehát jelentősen megkönnyíti a mutató.

Saját részvényvásárlási programok

Nagyon pozitív jelzést a befektetők számára, ha egy adott vállalat vezetősége sajátrészvény vásárlási programba kezd. Ez egyrészről a menedzsment bizalmát jelzi, másrészről pedig keresletet generál a részvények iránt.

Buffett indikátor

Warren Buffett amerikai dollármilliárdos sztárbefektető kiemelten figyeli a részvénypiaci kapitalizáció / GDP mutatót. Minél alacsonyabb ez az érték, annál vonzóbb az adott ország részvénypiaca.

Az amerikai példánál maradva a Wilshire 5000 index / az Egyesült Államok GDP-jének hányadosa kiválóan mutatta a múltban a beszállási pontokat. Amikor a mutató 0,8 alá esett, abban az esetben megérte hosszú távú szemlélet mellett bevásárolni a részvénypiacokon.

Wilshire 5000 index / amerikai GDP

Forrás: Longtermtrends

A Wilshire 5000 index napjainkban közel 3500 olyan részvényt tartalmaz, melyekkel kereskednek az Egyesült Államok részvénypiacain, illetve mely vállalatok központja szintén az Egyesült Államokban található.

Gyorsjelentések

A negyedéves vállalati gyorsjelentések rendkívül fontos, új információkkal látják el a befektetőket. A negyedéves számokból kiderül, hogy miként alakult az adott vállalat árbevétele, mekkorák voltak a kiadásai, milyen tényezők befolyásolták a nyereségességet és végezetül mekkora volt a profit.

Fontos, hogy a folyamatos és fenntartható működésből származó bevételeket vegyük csak figyelembe. Az egyszeri bevételek, mint például az eladott üzletrészekből, eszközökből származó bevételek torzító hatását ki kell szűrni a vállalatértékelési folyamat során.

A menedzsment előremutató profitcéljai, növekedési tervei, illetve azok módosítása is érdemben befolyásolhatja az adott részvénytársaság megítélését.

Érettebb vállalatoknál az osztalékpolitika, és az osztalék fenntarthatósága is releváns üzenet a piaci szereplők számára. Amennyiben egy vállalat felfüggeszti az osztalékfizetéseit, az általában rossz üzenet szokott lenni.

Árazottság

Fontos látni, hogy mi mennyibe kerül. Emiatt a részvények elemzésénél az adott iparágtól függően különböző mutatókat szokás használni.

Az árfolyam / egy részvényre jutó nyereség (P/E), az árfolyam / egy részvényre jutó könyv szerinti érték (P/BV) vagy a vállalat értéke / kamatfizetés, adózás és amortizáció előtt eredmény (EV/EBITDA) mutatók segíthetnek megítélni, hogy mennyire drága vagy olcsó az adott részvény. Az alacsonyabb mutatók jellemzően kedvezőbb, olcsóbb árazásról tanúskodnak, ami vételi jelzés lehet.

Fiskális politika

A monetáris politika mellett a fiskális politika elemzése is rendkívül fontos. Ha egy adott országban túl magas a költségvetési hiány és a GDP arányos államadósság, akkor kevésbé tud támogató lenni a fiskális politika. Emiatt alulteljesítővé, lemaradóvá válhat az adott ország részvénypiaca. Főleg, ha még megszorító intézkedésekre is szükség van, ami rövidtávon erőteljesen korlátozza a gazdasági növekedést.

Kockázatok

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy egy pozitív vagy negatív kockázati tényező mekkora mértékben van beárazva. A várakozások alakulása ugyanis a tőzsdék egyik legfontosabb mozgatórugója. Emiatt az információk lehető leggyorsabb észlelése és feldolgozása az egyik kulcsa a nyereséges tőzsdézésnek.

Bennfentes kereskedés

A bennfentes kereskedést ugyan a törvény tiltja és súlyosan bünteti, mégis naiv dolog lenne azt feltételezni, hogy valamilyen módon nem élnek ezzel az eszközzel a nagyobb nemzetközi befektetők. Ha valaki mások előtt az adott vállalat életét érintő meghatározó információt szerez, azzal jelentős előnybe kerülhet.

Mindig legyen puskapor

A profi befektetők mindig rendelkeznek készpénzzel vagy likvid, azaz gyorsan pénzzé tehető rövid állampapír állománnyal. Ennek köszönhetően az esetleges részvénypiaci visszaeséseknél be tudnak vásárolni alacsonyabb szinteken, ahol már olcsóbbak a papírok. Hosszú távon ez a technika is jelentősen hozzájárul az átlag feletti eredményekhez.