A visegrádi országok rangsorában érdekes területen értünk el jó eredményt - Csath Magdolna írása

Elemzések2024. ápr. 18.Csath Magdolna

Április 12-én jelent meg az Eurostat új gazdaságszerkezeti elemzése, amely az egyes ágazatokban működő cégek és az általuk foglalkoztatottak számán kívül a létrehozott új értéket – hozzáadott értéket – is közli.

Április 12-én jelent meg az Eurostat új gazdaságszerkezeti elemzése, amely az egyes ágazatokban működő cégek és az általuk foglalkoztatottak számán kívül a létrehozott új értéket – hozzáadott értéket – is közli.

Az adatok szerint meglepően jó pozíciót értünk el, a harmadikak vagyunk 2021-ben a művészetek, szórakoztatás és a rekreációs területen a foglalkoztatás arányos hozzáadott érték előállításban. Málta és Szlovákia van csupán előttünk.

Ezek a tevékenységek nálunk 2021-ben 2,3 százalékkal járultak hozzá az üzleti szektor által előállított összes hozzáadott értékhez. Ez az EU-s átlagnál, - ami 0,9 százalék – jóval magasabb.

Nézzünk néhány alapadatot a V4-ekre és Ausztriára!

  1. táblázat. Kreatív alágazati adatok

Ország

Foglalkoztatottak száma (fő)

Változás 2021-ről 2022-re

Hozzáadott érték (millió euro) 2021

100 főre jutó hozzáadott érték (millió euro) 2021

2021

2022

Magyarország

46581

49678

+3097

2045,3

4,39

Csehország

34129

35768

+1639

1335,8

3,91

Lengyelország

61492

63479

+1987

1452,5

2,36

Szlovákia

17394

18975

+1581

2040,3

11,7

Ausztria

59172

58519

-653

2026,6

3,42

Forrás: Eurostat 2024.03.22.

A táblázatban érdekes adatokat látunk. Az alágazat létszámnövekedése 2021-ről 2022-re Magyarországon volt a legnagyobb. A 37,6 milliós lakosságú Lengyelországban alig dolgoznak többen ebben az alágazatban, mint a 9,1 milliós Ausztriában. Lengyelország lakossága több, mint négyszerese Ausztriáénak, míg ebben az alágazatban 2022-ben összesen 8 százalékkal dolgoztak többen!

Az összes hozzáadott értékteremtésben a vizsgált országok között Magyarország vezet, de foglalkoztatás arányosan a szlovák érték kiugróan magas, az EU-s érték – ami 4,2 millió euro 100 foglalkoztatottra vetítve – közel háromszorosa.

A magyar érték – 4,39 millió euro 100 foglalkoztatottra vetítve – enyhén jobb, mint az EU-s átlag érték. (4,2 millió euro/100 fő). De mi lehet a háttérben? Mi okozza ezeket a furcsaságokat? A válaszhoz meg kell vizsgálnunk a mélyebb részleteket is.

A „művészetek, szórakoztatás és rekreációs” alágazat, amit kreatív alágazatnak is szoktak nevezni, a következő tevékenységeket foglalja magában:

  • előadóművészetek
  • művészeti munkák és művészeti létesítmények működése
  • könyvtárak, múzeumok
  • történelmi helyek, turizmus attrakciók
  • botanikus kertek, állatkertek, természetvédelmi területek
  • szerencsejáték és fogadás
  • sport és sportlétesítmények működése, fitnesz
  • vidámparkok.

Valószínűsíthető, hogy ezeken a területeken jelentős eltérések lehetnek a létrehozott új értékben (hozzáadott értékben), ami a megtermelt profitot és a kifizetett béreket foglalja alapvetően magában. Emeljünk ki három részletületet, az előadóművészeteket, a sportot, és a szerencsejáték, fogadás tevékenységet, és vizsgáljuk meg ezek adatait.

  1. táblázat. Hozzáadott érték és 100 foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték három területen, 2021

Ország

Hozzáadott érték (millió euro, 2021)

100 foglalkoztatottra jutó hozzáadott érték (millió euro/100 fő) (2021)

Előadóművészet

Sport

Szerencsejáték és fogadás

Előadóművészet

Sport

Szerencsejáték és fogadás

Magyarország

65,1

118,19

1685,0

0,6

0,96

38,2

Csehország

11,56

99,84

1058,87

2,3

0,78

12,1

Lengyelország

82,01

198,61

839,1

1,03

1,11

8,4

Szlovákia

0,07

47,66

1945,6

0,3

0,66

39,4

Ausztria

193,54

555,25

503,92

1,75

3,2

9,2

Forrás: Eurostat 2024.03.27.

A 2. táblázat adatai magyarázatot adnak Szlovákia és Magyarország hozzáadott értékre elért kiváló pozíciójára. A kiemelt három területen jelentős eltérések vannak a létszámarányos megtermelt hozzáadott értékben. Az előadóművészet alacsony értékéhez képest kiugróan magas a szerencsejáték és fogadás terület adata. Ausztria és Csehország esetén a különbségek kisebbek.

Vagyis Magyarországon és Szlovákiában a művészetek, szórakoztatás és rekreáció területek húzóágazata a szerencsejáték és fogadás terület. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy valószínűleg itt keletkezik a legnagyobb profit. Arra azért ezen adatok kapcsán is érdemes felfigyelni, hogy az előadóművészetek területén Csehországban és Ausztriában, a sport területén pedig Ausztriában és Lengyelországban keletkezik a legnagyobb foglalkoztatás arányos új érték. A teljes EU-s összképhez természetesen további részleteket is meg kellene vizsgálni. Azonban az már ezekből az adatokból is nyilvánvaló, hogy az országok egyes nagyobb területeken elért pozíciói objektív megítéléséhez szükség van a részletek mélyebb elemzésére is.

Hiszen, mint látjuk, az általános ország helyezést egyes területek kiugró adatai erősen befolyásolják, míg lehetséges, hogy társadalmi szempontból nem ezek a legfontosabb területek. Amikor örülünk az általános jó helyezésnek, akkor erre a mélyebb elemzéssel megismerhető fontos részletre is gondolnunk kell.