Alapjaiban formálják át a befektetési trendet a feltörekvő országok

Elemzések2020. jan. 24.Borosnyay-Miklós Katalin

A globalizáció növekvő dagálya minden hajót felemel. Az egyre szorosabban összefonódó világunkban az országok soha nem látott mértékben kötődnek a globális piacokhoz. Ez a megatrend – egy hosszan tartó hatásokkal járó globális trend – alapvetően befolyásolja a mindennapi életet, a társadalmakat és az üzleti világot.

Változó gazdasági hatalom

A Visual Capitalist által közölt infografika a BlackRocktól ismerteti a feltörekvő piacok besorolását, a leggyorsabban növekedő országokat - és hogy hogyan profitálhatnak ebből a befektetők.

A BlackRock öt megatrendet azonosított, amelyek a globális gazdaságot alakítják napjainkban:

  • gyors urbanizáció
  • technológiai áttörések
  • demográfiai és társadalmi változások
  • klímaváltozás és a nyersanyagok szűkössége
  • feltörekvő gazdaságok

A befektetőknek különös figyelmet kell fordítani az utolsóra – a feltörekvő piacok fejlődésével a gazdasági erő egyre inkább ezekbe a térségekbe tolódik át.

Melyek a feltörekvő piacok?

Minden gazdaság a növekedés öt szakaszán megy keresztül:

  1. hagyományos társadalom: az elsődleges iparágakon alapul, mint például az önellátó gazdálkodás.
  2. a felemelkedés előfeltételei: a technológia terjedése termelékenyebb mezőgazdasági gazdaságot hoz létre.
  3. felemelkedés: megkezdődik az iparosítás, technológiai áttörés.
  4. út az érettséghez: magasabb szintű termelés, nagyszabású infrastrukturális beruházások.
  5. a tömeges fogyasztás kora: a városi társadalom és a tercier ipar dominál, ahogy a rendelkezésre álló jövedelem növekszik.

A feltörekvő piacok általában a „felemelkedés” és az „érettség felé vezető út” közötti szakaszban találhatóak, mivel a gazdaságuk modernizálódik.

Az elmúlt húsz évben a feltörekvő gazdaságok globális piaci részesedése több, mint kétszeresére emelkedett, a 2000-ben mért 10% -kal szemben 2018-ban már 24% volt.

Manapság ezek az országok sok lehetőséget kínálnak, de számos veszélyt is rejtenek:

Lehetőségek: növekvő középosztály, nagyobb haszon a befektetéseken, növekvő fogyasztás

Kockázat: politikai instabilitás, infrastruktúra hiánya, a piacra lépés nehézségei

A feltörekvő gazdaságok forradalmasítják a befektetési célpontokat – Kína fejlődése a globális gazdasági átrendeződés legszembetűnőbb példája.

Kína felemelkedése

Nem szabad figyelmen kívül hagyni Kína lenyűgöző pályáját – hogyan lett a mezőgazdasági országból globális szuperhatalom.

2030-ra Kína a nominális GDP tekintetében megelőzheti az Egyesült Államokat.

ÉV

Kína GDP

ezer milliárd USD

USA GDP

ezer milliárd USD

2000

2.2

12.6

2010

6.1

15

2018

10.8

17.8

2020E

16

20.2

2030E

26.5

23.5

2040E

36.6

28.3

2050E

50

34.1

A kínai gazdasági növekedés hatással van a GDP összetételére is. Az erősödő középosztály egyre többet vásárol – például autókat, elektronikai cikkeket -, élénkítve ezzel a belföldi fogyasztást.

Gazdasági sikerei miatt egyre több ország tekint példaként Kínára, mint egy olyan modellre, amellyel egy generáción belül felszámolhatják a szegénységet. A befektetőknek ezekre a feltörekvő piacokra is figyelniük kell.

A kirakós darabjai

Kína csak a kirakós egyik darabja, számos más ország tör előre a világgazdaság színpadán. Ezek az országok is egyedi lehetőségeket kínálnak, ugyanakkor számos legyőzendő akadályt is állítanak a befektetők útjába.

Ország

GDP növekedés

(2019 becsült)

Erősségek

Gyengeségek

India

7.4%

✔ gyorsan növekvő gazdaság
✔ hatalmas aktív korú lakosság

✘túlzott bürokrácia

✘ az infrastruktúra hiánya

Kína

6.2%

✔ jó infrastruktúra
✔ magas K+F költések

✘elöregedő társadalom
✘ magas adósság

Indonézia

5.1%

✔ olcsó munkaerő
✔ diverzifikált gazdaság

✘nagy jövedelem különbégek
✘ infrastruktúra hiánya

Mexikó

2.5%

✔ a globális gazdaságba integrált
✔ olcsó képzett munkaerő

✘politikai bizonytalanság
✘ függés az USA-tól

Brazília

2.4%

✔ diverzifikált gazdaság

✔ stratégiai elhelyezkedés

✘magas termelési költségek
✘ infláció

Nigéria

2.3%

✔ sok külföldi befektetés
✔ diverzifikált gazdaság

✘ politikai bizonytalanság
✘ infrastruktúra hiánya

Oroszország

1.8%

✔ természeti kincsek
✔ képzett munkaerő

✘ politikai bizonytalanság
✘ külföldi befektetések hiánya

Törökország

0.4%

✔ olcsó munkaerő
✔ stratégiai elhelyezkedés

✘politikai bizonytalanság

✘ túlzott bürokrácia

Forrás: Global Finance Magazine

Ezeket a nagyobb feltörekvő piacokat szem előtt tartva hogyan vehetnek részt a befektetők a globális gazdasági erők eltolódásában?

Hol vannak a lehetőségek?

A befektetők több területen is bekapcsolódhatnak ebbe a megatrendbe, ezek a következők lehetnek: strukturális megoldások, fogyasztási cikkek és nemzetközi befektetések.

Strukturális megoldások

A feltörekvő piacok egyre inkább hozzáférnek a technológiákhoz. A konnektivitás növekedése szoros kapcsolatban van a termelékenység javulásával és sok ország készen áll az online felhasználók számának ugrásszerű növelésére.

A befektetők számtalan módon bekapcsolódhatnak a technológiai innovációkba és ezzel segíthetnek a feltörekvő gazdaságok strukturális korlátainak megoldásában, hozzájárulva ezzel az ország gazdasági növekedéséhez.

Ilyen például a 3G/4G lefedettség növelése, vagy az olcsóbb adatforgalom és okos telefonok.

Fogyasztási cikkek

A rendelkezésre álló jövedelem növekedésével a jelentős méretű középosztály az életminőségét javító termékeket fogja keresni. Indiában a belföldi fogyasztás becslések szerint 2023-ra eléri a 6 ezer milliárd dollárt - ez a 2018-as szint négyszerese.

A magasabb árú termékek, az élelmiszerek, közlekedési és fitnesz lehetőségek nagyobb választéka várhatóan mind növelni fogja a fogyasztási kiadásokat a régióban.

A feltörekvő piacokon terjeszkedő globális márkák, vagy az e területeken bizonyított eredményekkel rendelkező vállalatok a befektetések potenciális nyertesei lehetnek.

Nemzetközi befektetések

Végül, de nem utolsósorban, a befektetők aktív vagy passzív befektetés útján azonosíthatják a feltörekvő gazdaságok helyi nyerteseit.

Aktív befektetési stratégia esetén közvetlenül az egyes országok tőzsdén jegyzett társaságainak részvényei közül válogathatunk – például Kínában a shanghai-i vagy shenzheni tőzsdén (SSE-Shanghai, SZSE-Shenzhen), Indiában a bombayi tőzsdén (BSE-Mumbai) stb.

Passzív befektetési stratégiával a tőzsdén kereskedő alapok (ETF-ek, Exchange-Traded Funds) segítségével helyezhetjük el befektetésünket. Ezek az alapok meghatározott piacokat, vagy a feltörekvő gazdaságokon belüli szektorokat fedik le, általában a nagy tőzsdéken is jegyzettek. Például a kínai gazdaságra irányuló alapok közül a legtöbben a pénzügyi szektorba fektetnek be, ezt követi az ipar, a fogyasztási cikkek és az információtechnológia.

A fenti stratégiák két vagy több ország közti diverzifikálásával csökkenthetjük a kockázatokat. A befektetők olyan index alapokat is választhatnak, amelyek nagyjából lefedik az összes feltörekvő piacot. Ne feledjük azonban, hogy a diverzifikáció sem véd meg teljes mértékben a piaci kockázatoktól.

Ahogy a feltörekvő országok gazdaságai egyre magasabb szintre emelkednek, a globális gazdaság súlypontjának áttolódása további lendületet kap. Figyelve ezekre a makrotrendekre, a befektetők hosszú távú növekedést érhetnek el a feltörekvő gazdaságokban.

A szerző a Pallas Athéné Geopolitikai Kutatóintézet kutatója