Duplájára nőtt a gazdag magyarok vagyona

Elemzések2019. feb. 15.Kamasz Melinda

Magyarországon 4 604 milliárd forint van privátbanki számlákon. Átlagosan egy magyar gazdagnak 107 millió forint van a számláján. Az összeg egyre nő. Ilyen gazdag közel 43 ezer van az országban, legalábbis ennyi privátbanki ügyfélszámla van.

Az elmúlt években bár jelentősen, csaknem duplájára emelkedett a privátbanki számlák átlagvagyon mértéke, de ennek impozáns ütemében jelentős szerepet játszott a korábbi alacsony bázis és az időközben lezajlott ügyfélszegmentáció együttes hatása is – mondta a Növekedés.hu-nak Karagich István a Blochamps Capital tulajdonos ügyvezetője.

Nemzetközi viszonylatban nehéz kalibrálni a hazai privátbanki vagyon nagyságrendet. Az ország gazdaságának és GDP növekedésének a mérete talán jó viszonyítási kiindulópont, innen megítélve

még bőven kell legyen bővülési potenciál a privátbanki kezelt vagyon tömegben.

A világgazdaság elmúlt éveinek likviditásbőségének legnagyobb nyertesei a vagyonosok voltak világszerte, ez a High Net Worth Individuals (HNWI - milliomosok, milliárdosok) réteg mind populációját, mind vagyonát tekintve dinamikus gyarapodását hozta.

A nemzetközi privátbankok korábban 1 millió dolláros ügyfélkategóriáikat immár 5 millió dolláros ügyfelek töltik meg.

Az adottságokhoz is igazodva egyébként a belépési limitek hazánkban a regionális szinteket vizsgálva is alacsonyak, az elérhető szolgáltatási minőség és a kiemelt szakmai kiszolgálás biztosítása nagyságrendileg általánosan 80-100 milliós belépési limit szintet kívánna. Érdekesség, hogy jelenleg az Európában átlagosan egy privátbankárra eső kezelt vagyonhoz képest egy hazai privátbankárra csupán ennek  ötöde-hatoda esik, miközben csaknem ugyanakkora ügyféltömeget kell kiszolgálnia - véli Karagich István.

2018 a növekedés éve volt. Csakúgy mint 2017. Világszerte is, hazánkban is. Érdekes adat, hogy

a pénzügyi válság óta csaknem megduplázódott a világban a milliárdosok száma.

2017 és 2018 között például minden második napon egy újabb milliárdossal bővült a legvagyonosabbak elit köre. Ám miközben a leggazdagabbak vagyongyarapodásának éves átlaga 2010 óta 12-13 százalék, a legszegényebb réteg vagyona 11 százalékkal csökkent a 2018-as évben, azaz a társadalmi és vagyonolló a legvagyonosabb és a legszegényebb rétegek között tovább növekedett, sőt

a 26 leggazdagabb ember vagyonának összege megegyezett a Föld 3,8 milliárd főnyi szegényebb felének összvagyonával.

Elgondolkodtató, hogy a vagyonos magánszemélyek és a vállalkozások által fizetett adó mértéke ugyanakkor globális viszonylatban kevesebb, mint egy évtizeddel ezelőtt. 

A magyar privátbanki szektor egyébként évek óta a nemzetközi növekedési ütemet meghaladó mértékben bővül. A magyar társadalom felső rétege is gyarapszik, a hazai vagyonos populáció ugyan szerényebb mértékben bővül a nemzetközinél, ám összességében minden bizonnyal a privatizációs időszak éveit is felülmúló bővülést tud felmutatni egy néhány ezer fős elit.

A 20-22 ezer fős privátbanki ügyfélréteg 500 milliárdos nagyságrenddel nagyobb megtakarítást tudott felmutatni, mint egy évvel korábban.

A Blochamps várakozásai szerint 2020-2022-ig 12-15 százalékkal bővülhet a hazai privátbanki ügyfelek összesített kezelt vagyona, így mindenképpen a nemzetközi CAGR mértéket meghaladó növekedésre számítunk.

A következő három évben a 3 milliárd forintot meghaladó vagyonnal rendelkezők száma várakozásaink szerint kétszer annyi lesz, mint amennyi 2017-ben volt.

Kulcsfontosságú szempont, hogy a vagyonok külföldre áramlása lelassult, sőt a szaldó az elmúlt évek adóamnesztiáival nettó nulla közelben lehet. Együttesen fejtették ki ráadásul hatásukat a 2016-2018 közötti gazdasági fehérítési törekvések, az itthoni adókörnyezet vállalkozó és befektetőbarát változásai, a temérdek fejlesztési forrás, az EU kínálta fejlesztési támogatások igénybe vétele és a gazdasági növekedés - hangsúlyozta Karagich.

A szakadék a privátbanki ügyfeleknél a férfiak-nők közötti eloszlás tekintetében is óriási! Világszerte a férfiak több mint 50 százalékkal nagyobb vagyonnal rendelkeznek, mint a nők, a milliárdosok között is 10:1 az arány.

Globális szinten viszont csúcsot döntött az önerőből milliárdossá váló nők aránya, ami idén várhatóan még jobban emelkedik. 2018-ban rekordot ért el a „milliárdos hölgyek” száma is, ők 256-an vannak, több, mint 1000 milliárd dollár kollektív vagyonnal.

Gender oldalról sajnos hazánk sem teljesít jól. Bár egzakt mérés ebben a tárgyban nem létezik Magyarorszzágon. Karagich István elmondta: kutatásaik szerint a magyar

aktív privátbanki ügyfelek életkora általánosan 60 év körüli, míg a 100 milliós számlavagyon alatti rétegnél az ügyfélarány 75-25 nagyságrendileg, addig 100 millió felett még dominánsabb a férfi jelenlét, 90 százalékot is meghaladó.

A TOP100 leggazdagabb magyar legutóbbi listáján például összesen 2 hölgy szerepelt.

A 30 év alatti vagyonosok száma várhatóan a generációváltási folyamatnak köszönhetően is nőni fog, mivel Magyarországon a vállalkozók túlnyomó többsége 25-30 éve építette fel saját vállalkozását, sokszor a nulláról, így most 60-80 éves korában is tevékenykedik. A többségük folyamatosan aktív, tökéletesen munkaképes személy, aki az irányítást nem szeretné kiadni a kezéből, pedig a generációváltásról beszélni kellene, hiszen mindenképpen nagy vagyonok fognak gazdát cserélni a következő években, ezzel több, fiatalabb vagyonos személyt előtérbe hozva.

Jelentős változás érzékelhető a vagyonosok befektetési szokásait illetően. A fejlődő technológia, a rohamosan bővülő termékpaletta vagy önmagában a vagyonosodás nem csak 20 éves viszonylatban, de akár 5 éves ciklusokban vizsgálva is újra gondolásra készteti a befektetőket. Gondoljunk csak az elmúlt 5 év rendkívül likviditás bő, ugyanakkor rendkívül hozam apályos környezete milyen hatással bírt a tőkepiacokra. A  digitalizációnak köszönhetően különösen érzékenyen és folyamatosan változnak a privátbankárok felé az ügyfelek részéről felállított kihívások, elvárások is. Ez egyszerre teher, de egyszerre óriási lehetőség is. Soha még a történelemben nem számított ennyire a privátbankár valós, komplex tudása, mint manapság.

Korábban sokkal egyszerűbb, letisztultabb profilja volt a privátbanki portfolió struktúráknak, ma jóval komplexebb befektetési mixek uralkodnak. Nemzetközileg már megfigyelhető az alternatív befektetések (kortárs és szépművészet, hedge fund, private equity, fenntartható energia, stb.) irányába tendálás, és nagy teret kapnak a vagyonok modern technológiába való befektetései, miközben rendre felbukkan egy-egy instabil, ám szexi trend a piacon, mint például a Bitcoin volt a közelmúltban. Magyarországon például, bár hagyományosan erős privátbanki portfolió elem az ingatlan befektetés, az elmúlt 2-3 évben mégis az egyik érezhető változás volt: rendkívül intenzív lett az ingatlanok felé fordulás.

De a befektetési szokások átalakulására mégis a digitalizáció és az értékrendek változásai okán a fiatalok lesznek a legnagyobb hatással. Az igények változnak, mivel a fiatalabbak már nincsenek helyhez kötve, online szinte mindent és mindig elérnek. Fontos számukra a transzparencia és a dinamikusság. Érdekesség, hogy egy vagyoni szint felett a hiedelmekkel ellentétben ők is ugyanúgy elvárják a személyes kapcsolatot, mint amennyire a digitális jelenlétet is egy szolgáltatótól, azonban például jóval nagyobb az adatbiztonság iránti igényük, mint az idősebb generációk tagjainak.

Azt is látni kell, hogy a likviditásbőség, a cégvagyonok eladása miatt nagyon „felhígult” a világszerte vagyonosok köre, akiknek az igényszintje is teljesen szórt lett.

Régen, ha valaki a világban vagyonos volt, az csaknem bizonyosan rendelkezett már 20-30-100 éves cégtörténettel, családi cégük révén. Ma a likviditás teljesen másképp csoportosul. Nemzetközi tanulmányok vizsgálják, hogy mik játszanak szerepet egy fiatal vagy egy új vagyonos ember döntéseiben. A fiatalabb generáció esetében teljesen mások a befektetési döntéseket érintő preferenciák. Nyilván a hozam esetükben is fontos szerepet játszik, de mire a hozamig eljut az a fiatalember, a bejárt út alapvetően megváltozott. Rengeteg apróságon múlik, hogy megnézi-e a felkínált termékeket – jelentkezik például a társadalmi tudatosság kérdése, mint mérlegelési szempont. De arra is van példa, hogy a fiatalabb nemzedék már elfordul egy-egy sikeres pénzintézettől akkor, ha látja, hogy annak ügyfelei között – épp azért, mert sikeres, professzionális, olyan emberek is vannak, akiknek társadalmi megítélése megosztó. Érdekes, hogy ezen fiatalok szülei pedig épp ezeknél az intézményeknél szeretnek bankolni, hiszen náluk a teljesítménybe, a biztonságba vagy a banktitokba vetett bizalom dominált.

A jelen kihívásaira adandó szakmai válasz úgy összegezhető talán: a privátbankároknak el kell mozdulniuk abba az irányba, ahol meg tudják verni a technikát – ez pedig az ügyfél élethelyzetének, gondolkodásának, elképzeléseinek átlátása, azaz, az igazi személyes kapcsolat - hangsúlyozza Karagich István.