Az ÁSZ figyelemfelhívó levele meghozta hatását

Hírek2021. nov. 29.Növekedés.hu

Az ellenőrzött költségvetési szervek többsége nem alakított ki olyan kontrollkörnyezetet, amely a vagyonelemek teljes körének szabályszerű számbavételét biztosította volna. Az Állami Számvevőszék új ellenőrzési megközelítést alkalmazva 127 költségvetési szervnél ellenőrizte azt, hogy miképpen valósul meg a nemzeti vagyonelemek nyilvántartása és, hogy miként érvényesül az eredményesség követelménye. Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a szervezetek vezetőihez és ennek eredményeként az ellenőrzöttek többségénél javult a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, átlátható működés és az eredményesség követelményeinek érvényesítése is - olvasható az ÁSZ közleményében.

Az Alaptörvény rögzíti, hogy minden közpénzekkel gazdálkodó szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A költségvetési szerv vezetőjének pedig olyan kontrollokat kell kiépítenie, amelyek csökkentik a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatokat és érvényesítik az eredményesség követelményeit. Az ÁSZ a közpénzügyek átláthatóságának előmozdítása, a közvagyon védelme, és a korrupció elleni védettség előmozdítása érdekében ellenőrizte az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervezeteket.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzése feltárta, hogy az ellenőrzött 127 költségvetési szervezetnél 122 esetben nem alakítottak ki olyan kontrollkörnyezetet, amely a vagyonelemek teljes körének szabályszerű számbavételét biztosította volna a 2020. évre vonatkozóan.

Gyakori hiányosság volt, hogy a számviteli politikában nem rögzítették teljeskörűen a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározták volna, hogy mit tekintenek a számviteli elszámolás, valamint az értékelés szempontjából kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, illetve ráfordításnak. Az ellenőrzött szervezetek közül 120 szervezet nem igazolta azt sem, hogy a kontrolltevékenység részeként biztosították a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, a döntések eredményességi szempontú megalapozottságát. A feltárt hiányosságok kockázatot jelentettek a nemzeti vagyon megőrzésére és az eredményességi követelmények érvényesítésére.

Az ellenőrzés eredményei alapján az ÁSZ 122 figyelemfelhívó levélben, összesen 587 figyelemfelhívást fogalmazott meg az ellenőrzött szervezetek vezetői számára.

A figyelemfelhívó levelekre az ellenőrzött költségvetési szervek túlnyomó többsége, 113 szervezet válaszolt.

A figyelemfelhívásokra adott válaszokat értékelve, a költségvetési szervek vezetői összesen 489 db olyan már végrehajtott, vagy tervezett intézkedésről számoltak be, amelyek alkalmasak voltak a figyelemfelhívásban szereplő hiányosságok megszüntetésére.

Az ÁSZ tanácsadó tevékenységének köszönhetően tehát javult a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, átlátható működés kontrollkörnyezetének kialakítása, valamint az eredményesség követelményeinek érvényesítése - fogalmaz az ÁSZ közleménye.

A jelentést ITT érheti el.