Az innováció dilemmái a vállalatok életében - Könyvajánló

Hírek2020. márc. 7.Sz.A.

Vajon a kreativitás lesz a XXI. századi üzleti modellek leglényegesebb pontja? Lehetséges az alkotást, az innovációt is automatizálni? Hogyan tudják a vezetők a munkatársaik kreativitását fejleszteni, illetve kockázatvállalási képességüket ösztönözni? Eitan Y. Wilf a „Kreativitás igény szerint” című könyvében az üzleti innovációk, a kreatív tervezés és a tudástermelés világának átfogó, antropológiai igényű elemzésére vállalkozik, miközben nem riad vissza a kritikai szemlélettől sem.

Az üzleti tanácsadók a világon mindenhol az innováció előnyeit hirdetik, és ígéretet tesznek arra, hogy segítenek ezeket a vállalkozásoknak kihasználni. 

  • De vajon mit is ígér önmagában az innováció fogalma?
  • Miben áll az üzleti innováció elmélete és gyakorlata azon vállalkozásoknál, melyeket a startup fázistól egészen a Fortune500-as listán való jegyzésig a szolgáltatásaik értékesítése oly sikeressé tett?
  • Ami pedig a legfontosabb: mit jelent napjainkban az üzleti innováció a munka és a gazdaság számára?

Eitan Y. Wilf, a jeruzsálemi Hebrew University antropológia professzora ezen kérdésekre keresi a választ. A könyv elején a szerző rávilágít arra a tényre, hogy

mivel napjaink gazdasági és üzleti környezete elsősorban az azonnali eredményeket díjazza, ez a cégeket az innovációs folyamat leegyszerűsítésére és felgyorsítására ösztönzi.

A „posztfordista” üzleti rendszer ráadásul az információs technológia, az adatelemzés és a mesterséges intelligencia segítségével képes a fogyasztók változó igényeihez nemcsak alkalmazkodni, de már azelőtt reagálni a látens igényekre, mielőtt azok ténylegesen megjelennének.

Vagyis a cégek azelőtt tudhatják, mit akar a fogyasztó, mielőtt ő egyáltalán ezt megfogalmazná magában.

Jogosan merül fel azonban a kérdés, hogyan lehet felgyorsítani és rutinszerűvé tenni az innovációt?

A szerző bemutatja azokat a szisztematikus, szabályalapú stratégiákat, amelyek arra törekednek, hogy ne csak egy-egy üzletileg hasznos ötlet szülessen, hanem ezt újra és újra meg lehessen ismételni. Mivel ez erőteljes leegyszerűsítéseket is hozhat magával, ezért a könyv a konkrét innovációs stratégiákat nem csupán bemutatja, de időnként szembe is állítja, sőt alkalmazhatóságuk korlátaira is rávilágít.

Wilf a XXI. század üzleti, gazdasági és technológiai innovációk és az emögött álló gondolkodási és viselkedési sémák mellett más területekre is kitér, ahol a szisztematikusan használt gondolkodás szerepet kaphat.

Ilyen terület például a manapság rendkívül népszerű „life design”, amely azt a célt tűzi ki, hogy az egyének az „innovációk” segítségével érjék el a boldogságukat.

Eitan Y. Wilf „Kreativitás igény szerint” c. könyve nemcsak hiánypótló összegzés a legújabb „design thinking” szemléletű technikák kapcsán, de egyfajta figyelemfelhívás is arra, hogy hol és hogyan képes az innováció rendszerszerűen működni, mire érdemes figyelnünk és miből kell tanulnunk ennek kapcsán.