Mi a különbség az etikailag helyes és helytelen cégvezetés között?

Hírek2019. okt. 16.Növekedés.hu

Morgen Witzel kanadai történész és a London Business School oktatója legújabb, magyarul is megjelent kötetében rövid, színes történetekkel szemlélteti, mit jelent manapság az etikus működés egy vállalat életében, és milyenek az etikus vezetők.

Az etikus viselkedés szándékos választás, mely gyakorlati bölcsességet és tapasztalatot igényel – állítja Arisztotelész, akinek téziseire Morgen Witzel legújabb kötetében éppúgy épít, mint az Uber, a Facebook vagy a Tata-csoport vállalati kultúrájának etikai értékelésére. A London Business School oktatója történész háttere és üzleti tanácsadói tapasztalata alapján könyvében

olyan kérdésekre ad válaszokat, amelyekre a vállalatok és a vezetők etikus viselkedésének gyakorlati dilemmái a leggyakrabban visszavezetnek.

  • Mi a különbség a 21. században az etikailag helyes és helytelen, valamint a jó és a rossz között?
  • Hogyan működhet a gyakorlatban a döntések cél és eszköz szerinti egységes értékelése?
  • Milyen vezetési stílus és vállalati folyamatok vezetnek az etikai alapelvek értékké alakításához, és hogyan vezet egy vállalat működési kultúrája jó hírnévhez, elégedett munkavállalókhoz és ügyfelekhez, továbbá mindent átható innováció és hatékonyság-vezérelt szemlélethez?

Vannak olyan viselkedések, amelyek egyértelműen etikátlanok, mint a szexuális bántalmazás, a megfélemlítés, a csalás vagy a korrupció, míg etikus például a kedvesség, az együttérzés és az őszinteség. A kettő között azonban sok olyan, szürke terület van, ahol nem egyértelműen etikátlan, amit teszünk, de valójában nem tekinthető etikusnak sem. Ezen a közbenső területen túlságosan könnyen eljuthatunk egyfajta etikai sodródásba, amikor is bizonyos dolgokat megteszünk, vagy egyfajta viselkedést tanúsítunk anélkül, hogy valóban elgondolkodnánk a tetteink következményein.

Az Uber taxiszolgáltató kemény és agresszív üzleti kultúrát hozott létre.

Ez önmagában nem volt etikátlan, ugyanakkor olyan kellemetlen mellékhatásokhoz vezetett, melyek sokak – köztük a társaság részvényesei szemében – határozottan etikátlanok.

A Facebooknak sosem volt az a szándéka, hogy a felhasználói adatait valakik begyűjtsék és politikai célokra használják – mégis ez történt. Etikus vezetőként figyelembe kell vennünk minden döntésünk következményét, legyenek akár nagyok vagy kicsik.

Az etikai magatartás normáinak megteremtése, majd az e normákhoz ragaszkodás és a normák szerinti élet kemény munka és sok bátorságot igényel.

Maga az etika nem fekete vagy fehér, helyes vagy helytelen.

Néha különösen nehéz megítélni, hogy mi az etikus, helyes magatartás. Mindazonáltal az etikus viselkedés olyan dolog, amire minden igazgatót, minden menedzsert és minden vezetőt meg kellene tanítani. Ha a vezetői, hatalmi pozícióban lévő emberek nem fogják fel döntéseik és tetteik etikai következményeit, akkor az őket körülvevő embereket, szervezeteket hozzák veszélyes helyzetbe. Viszont az etika sokkal több mint a veszély vagy a kockázat mérséklése.

Az érme másik oldala, azaz a magas etikai normák meghatározása és az ezeknek a normáknak való megfelelés – nemcsak a beszéd, hanem a tett is – a pozitív értékek nagyon erős és fontos forrása lehet.

A lehető legegyszerűbben és legvilágosabban megfogalmazva: ha etikusak vagyunk, az segít abban, hogy több pénzt keressünk.Morgen Witzel könyvének célja, hogy bemutassa ennek működését. Ha az etikát helyezzük az üzleti modell középpontjába, biztosítva, hogy az üzlet és akik benne dolgoznak, etikusan és felelősségteljesen viselkedjenek, az jelentős hatással lesz az érdekeltekre.

Az etikusnak tartott vállalkozás mindenkinél – a munkavállalóknál, ügyfeleknél, kormányoknál és hatóságoknál, az egész társadalomnál – javítani fogja a jó hírnevét, és ez a megszilárdult hírnév elnyeri jutalmát: jobb ügyfélszolgálat, erősebb elkötelezettség az innováció iránt, boldogabb ügyfelek, magasabb profit és – végső soron – hosszú távú érték a részvényesek számára.

Az etikus vezető egyben értékteremtő vezető, míg az a vezető, aki nem hoz létre erős erkölcsi kódexet, és nem tud változtatni, értékpusztító.

Az etikusság nem csak arról szól, hogy helyesen viselkedjünk a minket körülvevő emberekkel. Nem csak az igazság elmondásáról, vagy az átláthatóságról, vagy az ígéretek megtartásáról van szó, bár ezek a dolgok nagyon is számítanak. Az etika sokkal több ennél. Az etika az értékteremtés középpontjában áll.

A vezetőnek tehát két feladata van:

  • etikusan viselkedjen,
  • illetve meggyőzzön másokat arról, hogy etikusan viselkedjenek.

A gyakorlatban az „etikusan viselkedni” azt jelenti, hogy az etikus gondolkodást be kell építeni az üzleti döntéseinkbe és tetteinkbe, és biztosítani kell, hogy munkánk révén pozitív értéket teremtsünk mások számára.

A „meggyőzni másokat, hogy etikusan viselkedjenek” azt jelenti, hogy a csapat erejét arra használjuk, hogy mindenki ugyanazon cél elérése, azaz pozitív érték teremtése érdekében dolgozzon.

Adam Smith úgy vélte, hogy a vállalkozások tulajdonosainak vágyniuk kellene arra, hogy jót tegyenek, részben azért, hogy elnyerjék mások helyeslését és a társadalomban jó embereknek tartsák őket, részben pedig önérdekből: ha méltányosan és tisztességesen bánunk másokkal, akkor ugyanezt fogják tenni velünk. Függetlenül attól, hogy melyik motivál inkább, az üzlet célja még mindig ugyanaz: értékteremtés az emberek szükségleteinek kiszolgálásával.