Négy sürgető világválság és stratégiai megoldásuk - Könyvajánló

Hírek2020. dec. 14.Növekedés.hu

Blair Sheppard, a PricewaterhouseCoopers globális stratégiai vezetője és szerzőtársai e kötetben arra vállalkoztak, hogy rámutassanak napjaink legsürgetőbb válságterületeire és javaslatokkal álljanak elő, hogy mit is tehetünk ellenük. Állításuk szerint legfeljebb egy évtizedünk van a cselekvésre, különben „itt az éjfél”, és rettenetes következményekkel leszünk kénytelenek szembenézni.

A könyv legfontosabb részeit azok a történetek alkotják, amelyekkel feltárják a jelenlegi helyzethez vezető utat és az abból fakadó következményeket. Mint írják, merész kijelentéseiket nem tehették volna meg, ha nem támasztják alá adatokkal. Kötetükben a történetek, az érvek és a tényadatok olyan elegyét tárják az olvasók elé, amelyben az elbeszéléseket kedvelők, az adatokhoz vonzódók és az elméleti háttérre kíváncsi olvasók egyaránt megtalálják azt, amit keresnek.

A kötet sok száz, világszerte lefolytatott interjú alapján született meg, melyeket egyesítve a statisztika és az elméleti alapokkal, öt kategóriát azonosítottak, ami a jelenlegi kihívások legjobb leírását adja:
1.) egyenlőtlenség – a vagyoni különbségek fokozódása és a középosztály eróziója;
2.) diszrupció – a technológia mindent átható jelenléte és kihatása az egyénre, a társadalomra, valamint az éghajlatra;
3.) polarizáció – a globális konszenzus megszűnése és a világ széttagolódása, növekvő nacionalizmus és populizmus;
4.) bizalomvesztés – a társadalmat fenntartó intézmények iránti bizalom megrendülése;
5.) életkor – a négy válság felgyorsítója: a demográfiai trendek nyomása a vállalkozásokon, intézményeken és gazdaságokon.

„Nem szoktam vészmadár lenni, de most aggódom” – jegyezi meg Blair Sheppard.

A válságok leküzdésére olyan feltevéseket kell átgondolni, amelyek egyébként már több mint hetven éve maguktól értetődők. Emellett azt javasolják a szerzők, hogy alakítsuk át elképzeléseinket a gazdaságpolitikákról, formáljuk újra a társadalmainkat eddig működtető intézményeket, fékezzük valamennyi ártalmas technológiát, valamint mielőbb találjuk meg a módját széttagolt világunk összekovácsolásának.

A kötet egyik alapkonklúziója, hogy sürgősen át kell értékelnünk, merre tartunk, és ebben minden egyes lépés, amit egyénként megteszünk, értékes. Mindenkinek tennie kell valamit, senki sem kivétel. „Kérem az olvasót, döntse el, milyen szerepre vállalkozik, és vágjon bele!” – mozgósít a PwC globális stratégiai vezetője.